Psalm 82: treść

(1) <Psalm Asafa.> Bóg stoi w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd:

(2) Jak długo będziecie sądzić niesprawiedliwie i trzymać stronę niegodziwych? Sela.

(3) Bierzcie w obronę ubogiego i sierotę, oddajcie sprawiedliwość strapionemu i potrzebującemu.

(4) Wyzwólcie biedaka i nędzarza, ocalcie go z ręki niegodziwych.

(5) Lecz oni nic nie wiedzą i nie rozumieją, ciągle chodzą w ciemności; zachwiały się wszystkie fundamenty ziemi.

(6) Powiedziałem: Jesteście bogami i wszyscy wy jesteście synami Najwyższego.

(7) Lecz pomrzecie jak inni ludzie i upadniecie jak jeden z książąt.

(8) Powstań, Boże, osądź ziemię, bo ty otrzymasz w dziedzictwo wszystkie narody.

Psalm 82: komentarze

Komentarz do Psalmu 82:6 (New European Commentary) – ,,Jesteście bogami” – hebrajskie słowo ,,elohim” oznacza ,,mocny”’ czasami bywa tłumaczone jako ,,Bóg”, w innych przypadkach odnosi się do ludzi. W tym wersecie określa grzesznych sędziów Izraela (Psalm 82:1, Psalm 82:7). Kiedy Żydzi fałszywie oskarżyli Jezusa o czynienie siebie Bogiem, On zaprzeczył, cytując właśnie ten werset. Chciał powiedzieć, że ,,w Starym Testamencie ludzie nazywani są bogami; ja mówię jedynie, że jestem Synem Boga, więc jaki macie problem?” (Jana 10:34-35). Nie tylko zaprzeczył, że sam jest Bogiem w sensie trynitarnym; również w ten sposób wykazał, że termin ,,Bóg” może odnosić się do ludzi. Nawet jeśli jest on użyty w stosunku do Niego, nie czyni go osobiście Bogiem.

Próba odpowiedzi na pytanie, kim byli bogowie z Psalmu 82, w formie nagrania:

Spis treści nagrania:

00:00 – wprowadzenie do tematu Psalmu 82
1:21 – różne interpretacje na przestrzeni wieków
3:00 – bogami są aniołowie?
4:13 – pozostałość po politeizmie?
8:15 – bogami są sędziowie?
9:40 – ci, do których skierowane było słowo Boże?
11:45 – kontekst wskazuje na ludzi
29:40 – jak Psalm 82 rozumiał Jezus
34:20 – Jezus a „bogowie” tego świata