Psalm 137:1

Nad  rzekami  Babilonu, tam  siedzieliśmy  i  płakaliśmy , wspominając Syjon.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 rzekami  Rodzaju 2:10-14; Ezdrasza 8:21; Ezdrasza 8:31; Ezechiela 1:1
 siedzieliśmy  Nehemiasza 1:3,4; Nehemiasza 2:3; Hioba 2:12-13; Jeremiasza 13:17-18; Jeremiasza 15:17; Lamentacje 2:10; Ezechiela 3:15
 płakaliśmy  Psalm 42:4; Psalm 102:9-14; Izajasza 66:10; Jeremiasza 51:50,51; Lamentacje 1:16; Lamentacje 2:11; Lamentacje 2:18; Lamentacje 3:48; Lamentacje 3:51; Daniela 9:3; Daniela 10:2-3; Łukasza 19:41; Objawienia 11:3

Psalm 137:2

Na wierzbach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy;

Psalm 137:3

Bo tam ci, którzy nas wzięli w niewolę, żądali od nas pieśni, a nasi ciemięzcy – radości, mówiąc: Śpiewajcie nam którąś z pieśni Syjonu.

Psalm 137:4

 Jakże możemy  śpiewać pieśń PANA na  obcej ziemi ?

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Jakże możemy…  Kaznodziei 3:4; Izajasza 22:12; Lamentacje 5:14-15; Ozeasza 9:4; Amosa 8:3
 obcej ziemi  Hebr. -> ziemia obcego; Izajasza 49:21

Psalm 137:5

Jeśli zapomnę o tobie, Jeruzalem, niech sama o sobie zapomni moja prawica.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 137:6

Niech mi język przylgnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość.

Psalm 137:7

Pamiętaj, PANIE, synów Edomu i dzień Jeruzalem, gdy mówili: Zburzcie, zburzcie je aż do jego fundamentu.

Przekład interlinearny
Księga Psalmów 137:7: hebrajski
זְכֹר יְהוָה לִבְנֵי אֱדֹום אֵת יֹום יְרוּשָׁלִָם
הָאֹמְרִים עָרוּ עָרוּ עַד הַיְסֹוד בָּהּ׃
tekst: Kodeks Leningradzki [B19A]

Psalm 137:7: przekład interlinearny

יְרוּשָׁלִָם יֹום אֵת אֱדֹום לִבְנֵי יְהוָה זְכֹר
jǝrûšālāim jôm ʾēṯ ʾĕḏôm liḇnê jhwh zǝḵōr
Jeruzalem dzień Edomu przeciw synom Jhwh pamięta
H3389 H3117 H853 H123 H1121 H3068 H2142
בָּהּ הַיְסֹוד עַד עָרוּ עָרוּ הָאֹמְרִים
bāh hajǝsôḏ ʿaḏ ʿārû ʿārû hāʾōmǝrîm
jego fundamentu aż do obnażcie obnażcie którzy mówili
H3247 H5704 H6168 H6168 H559

Psalm 137:8

O córko Babilonu, i ty będziesz spustoszona.
Błogosławiony, kto ci odpłaci za zło, jakie nam uczyniłaś.

Psalm 137:8

Psalm 137:8

Psalm 137:9

 Błogosławiony, kto schwyci i  roztrzaska  twe dzieci o skałę.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 roztrzaska  Izajasza 13:16; Ozeasza 10:14; Ozeasza 13:16
Przekład interlinearny

Psalm 137:9: przekład interlinearny

הַסָּֽלַע אֶל־ עֹ֝לָלַ֗יִךְ  אֶֽת־ וְנִפֵּ֬ץ שֶׁיֹּאחֵ֓ז אַשְׁרֵ֤י
hassālaʿ ʾel ʿōlālajiḵ ʾeṯ wǝnippēṣ šejjōʾḥēz ʾašrê
skałę o twoje niemowlęta i roztrzaska kto pochwyci błogosławiony
H5553 H413 H5768 H853 H5310 H270 H835

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj