Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

List do Hebrajczyków 1:1

Bóg, który  wielokrotnie  i  na różne  sposoby przemawiał niegdyś do  ojców  przez proroków; 

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „wielokrotnie…”  Rodzaju 3:15; Rodzaju 6:3; Rodzaju 6:13; etc.; Rodzaju 8:15; itd.; Rodzaju 9:1; itd.; Rodzaju 12:1-3; Rodzaju 26:2-5; Rodzaju 28:12-15; Rodzaju 32:24-30; Rodzaju 46:2-4; Wyjścia 3:1; etc.; Łukasza 24:27; Łukasza 24:44; Dzieje 28:23; 1 Piotra 1:10-12; 2 Piotra 1:20-21
 „na różne…”  Liczb 12:6-8; Joela 2:28
 „ojców…”  * Łukasza 1:55; Łukasza 1:72; Jana 7:22; Dzieje 13:32
Powiązane artykuły: * Hebrajczyków 1:1 i List do Rzymian 1:4

List do Hebrajczyków 1:2

W tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez swego Syna, którego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez którego też stworzył światy; 

List do Hebrajczyków 1:2

List do Hebrajczyków 1:2

List do Hebrajczyków 1:3

Który, będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z naszych grzechów przez samego siebie, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach; 

List do Hebrajczyków 1:3

List do Hebrajczyków 1:3

List do Hebrajczyków 1:4

I stał się o tyle wyższy od aniołów, o ile znamienitsze od nich odziedziczył imię.

List do Hebrajczyków 1:5

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: Ty jesteś moim Synem, ja ciebie dziś zrodziłem? I znowu: Ja będę mu Ojcem, a on będzie mi Synem? 

List do Hebrajczyków 1:6

I znowu, gdy wprowadza pierworodnego na świat, mówi: Niech mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boga.

List do Hebrajczyków 1:7

O aniołach zaś mówi: On czyni swoich aniołów duchami, a swoje sługi płomieniami ognia.

List do Hebrajczyków 1:8

Lecz do Syna mówi: Twój tron, o Boże, na wieki wieków, berłem sprawiedliwości jest berło twego królestwa.

List do Hebrajczyków 1:8-9

List do Hebrajczyków 1:8-9

List do Hebrajczyków 1:9

Umiłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, twój Bóg olejkiem radości bardziej niż twoich towarzyszy.

List do Hebrajczyków 1:10

 Oraz: Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi, a niebiosa są dziełem twoich rąk.

List do Hebrajczyków 1:10

List do Hebrajczyków 1:10

List do Hebrajczyków 1:11

One przeminą, ale ty zostaniesz i wszystkie jak szata się zestarzeją;

List do Hebrajczyków 1:10-12

List do Hebrajczyków 1:10-12

List do Hebrajczyków 1:12

I jak płaszcz je zwiniesz, i zostaną odmienione. Ty zaś jesteś ten sam, a twoje lata się nie skończą.

List do Hebrajczyków 1:13

Do którego też z aniołów kiedykolwiek powiedział: Siądź po mojej prawicy, aż położę twoich nieprzyjaciół jako podnóżek pod twoje stopy? 

List do Hebrajczyków 1:14

Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posyłanymi, by służyć tym, którzy mają odziedziczyć zbawienie?

List do Hebrajczyków 1:13-14

List do Hebrajczyków 1:13-14

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj