Chiazmy w Księdze Rodzaju

CHIAZMY W KSIĘDZE RODZAJU
Księga Rodzaju 1:1-2:4 [chiazm]. Stworzenie przez Boga Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:9-10 [chiazm]. „Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce…” Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:11 [chiazm]. ,,Niech ziemia pokryje się zielenią…” Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:14-19 [chiazm]. „Bóg umieścił je, aby świeciły nad ziemią” Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:26-28 [chiazm]. „Uczyńmy człowieka na nasz obraz” Zobacz więcej

Księga Rodzaju 1:1

Na  początku   Bóg  stworzył niebo i ziemię.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
Przekład dosłowny Zobacz więcej!
 początku  Przysłów 8:22-24; Przysłów 16:4; Marka 13:19; Jana 1:1-3; Hebrajczyków 1:10; 1 Jana 1:1
 Bóg  Wyjścia 20:11; Wyjścia 31:17; 1 Kronik 16:26; Nehemiasza 9:6; Hioba 26:13; Hioba 38:4; Psalm 8:3; Psalm 33:6; Psalm 33:9; Psalm 89:11-12; Psalm 96:5; Psalm 102:25; Psalm 104:24; Psalm 104:30; Psalm 115:15; Psalm 121:2; Psalm 124:8; Psalm 134:3; Psalm 136:5; Psalm 146:6; Psalm 148:4-5; Przysłów 3:19; Przysłów 8:22-30; Kaznodziei 12:1; Izajasza 37:16; Izajasza 40:26; Izajasza 40:28; Izajasza 42:5; Izajasza 44:24; Izajasza 45:18; Izajasza 51:13,16; Izajasza 65:17; Jeremiasza 10:12; Jeremiasza 32:17; Jeremiasza 51:15; Zachariasza 12:1; Mateusza 11:25; Dzieje 4:24; Dzieje 14:15; Dzieje 17:24; Rzymian 1:19-20; Rzymian 11:36; 1 Koryntian 8:6; Efezjan 3:9; Kolosan 1:16-17; Hebrajczyków 1:2; Hebrajczyków 3:4; Hebrajczyków 11:3; 2 Piotra 3:5; Objawienia 3:14; Objawienia 4:11; Objawienia 10:6; Objawienia 14:7; Objawienia 21:6; Objawienia 22:13
* „Objawienia Boga”
Powiązane artykuły * „Objawienia Boga”
Księga Rodzaju 1:1

Księga Rodzaju 1:1

Księga Rodzaju 1:2

A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Księga Rodzaju 1:3

I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość.
I stała się światłość.

Księga Rodzaju 1:4

Bóg widział, że światłość była dobra.
I oddzielił Bóg światłość od ciemności.

Księga Rodzaju 1:5

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy.

Księga Rodzaju 1:6

Potem Bóg powiedział: Niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód.

Księga Rodzaju 1:7

I uczynił Bóg firmament, i oddzielił wody, które  pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem.
I tak się stało.

Księga Rodzaju 1:8

I Bóg nazwał firmament niebem.
I nastał wieczór i poranek, dzień drugi.

Księga Rodzaju 1:9

Potem Bóg powiedział: Niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem, i niech się ukaże sucha powierzchnia.
I tak się stało.

Księga Rodzaju 1:9-10

Księga Rodzaju 1:9-10

Księga Rodzaju 1:10

I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód – morzami.
I Bóg widział, że to było dobre.

Księga Rodzaju 1:11

Potem Bóg powiedział: Niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi.
I tak się stało.

Księga Rodzaju 1:11

Księga Rodzaju 1:11

Księga Rodzaju 1:12

I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju.
I Bóg widział, że to było dobre.

Księga Rodzaju 1:13

I nastał wieczór i poranek, dzień trzeci.

Księga Rodzaju 1:14

Potem Bóg powiedział: Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata.

Księga Rodzaju 1:14-19

Księga Rodzaju 1:14-19

Księga Rodzaju 1:15

I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią.
I tak się stało.

 

Księga Rodzaju 1:16

I Bóg uczynił dwa wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

Księga Rodzaju 1:17

I Bóg umieścił je na przestworze nieba dla przyświecania ziemi.

Księga Rodzaju 1:18

Także by panowały dniem i nocą, oraz przedzielały między światłem, a ciemnością.
I Bóg widział, że jest dobrze.

Księga Rodzaju 1:19

I był wieczór, i był ranek dzień czwarty.

Księga Rodzaju 1:20

Bóg też powiedział: Niech się zaroją wody rojem żyjących istot, a ptactwo niech się unosi nad ziemią, na przestworze nieba.

Księga Rodzaju 1:21

I Bóg stworzył owe wielkie potwory; wszelkie żyjące istoty według swojego rodzaju, które się poruszały i którymi zaroiły się wody; oraz wszelkie skrzydlate ptactwo według swojego rodzaju.
I Bóg widział, że jest dobrze.

Księga Rodzaju 1:22

Więc Bóg im pobłogosławił i powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie oraz napełnijcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.

Księga Rodzaju 1:23

I był wieczór, i był ranek dzień piąty.

Księga Rodzaju 1:24

Bóg też powiedział: Niech ziemia wyda żyjące istoty według swoich rodzajów: Bydło, płazy i zwierzęta lądowe według swoich rodzajów.
Więc tak się stało.

Księga Rodzaju 1:25

I Bóg utworzył zwierzęta lądowe według swoich rodzajów, bydło według swojego rodzaju, i wszelkie, ziemne płazy, według swojego rodzaju.
I Bóg widział, że jest dobrze.

Księga Rodzaju 1:26

Bóg też powiedział: Uczyńmy ludzi na Nasz obraz i według Naszego podobieństwa; niech panują nad rybami morza, nad ptactwem nieba, nad bydłem, nad wszelką ziemią oraz nad wszelkim płazem, co pełza po ziemi.

Księga Rodzaju 1:26

Księga Rodzaju 1:26

Księga Rodzaju 1:27

I Bóg stworzył człowieka na Swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i niewiastą.

Księga Rodzaju 1:26-28

Księga Rodzaju 1:26-28

Księga Rodzaju 1:28

Bóg także im błogosławił oraz Bóg do nich powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię oraz ją podporządkujcie, i panujcie nad rybami morza, nad ptactwem nieba oraz nad wszelkim zwierzem, co się porusza na ziemi.

Księga Rodzaju 1:29

Bóg też powiedział: Oto oddaje wam wszelkie ziele, co rozsiewa nasienie i jest na powierzchni całej ziemi oraz wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa co rozsiewa nasienie; niech wam będą na pokarm.

Księga Rodzaju 1:30

A wszelkiemu lądowemu zwierzowi, wszelkiemu ptactwu nieba i wszystkiemu, co się porusza na ziemi oraz jest w nim dusza żyjąca daję na pokarm wszelką zieloną roślinę.
Więc tak się stało.

Księga Rodzaju 1:31

I Bóg obejrzał wszystko, co uczynił.
A było to bardzo dobre.
I był wieczór, i był ranek dzień szósty.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj