Księga Liczb 17:1

Potem PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 17:2

Mów do synów Izraela i weź od każdego z nich po lasce według domów ich ojców, od  wszystkich ich naczelników  według domów ich ojców  dwanaście lasek a imię każdego napisz na jego  lasce .

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „lasce…”  Słowo „mate” (מַטֶּה) oznacza laskę lub berło, którą nosił książę lub wódz każdego plemienia i która była znakiem urzędu lub władzy królewskiej władzy pośród niemal wszystkich ludów na ziemi.
 „wszystkich ich naczelników…”  Liczb 1:5-16; Liczb 2:3-30; Liczb 10:14-27
 „dwanaście lasek…”  Rodzaju 49:10; Wyjścia 4:2; Wyjścia 4:17; Psalm 110:2; Psalm 125:3; Ezechiela 19:14; Ezechiela 21:10; Ezechiela 21:13; Ezechiela 37:16-20; Micheasza 7:14

Księga Liczb 17:3

A imię Aarona napiszesz na lasce Lewiego, gdyż jedna laska będzie dla każdego naczelnika z domu ich ojców.

Księga Liczb 17:4

I położysz je w Namiocie Zgromadzenia przed Świadectwem, gdzie się z wami spotykam.

Księga Liczb 17:5

I stanie się tak, że laska tego, kogo wybiorę, zakwitnie; i uśmierzę przed sobą szemrania synów Izraela, jakie kierują przeciwko wam.

Księga Liczb 17:6

Gdy Mojżesz przekazał to synom Izraela, wszyscy ich naczelnicy oddali mu swoje laski, po jednej lasce od każdego naczelnika z domu swego ojca, razem dwanaście lasek.
Wśród ich lasek była też laska Aarona.

Księga Liczb 17:7

Potem Mojżesz złożył te laski przed PANEM w Namiocie Świadectwa.

Księga Liczb 17:8

Nazajutrz, gdy Mojżesz przyszedł do Namiotu Świadectwa, oto laska Aarona, z domu Lewiego, zakwitła, wypuściła pączki, wydała kwiat i dojrzałe migdały.

Księga Liczb 17:9

Wtedy Mojżesz wyniósł wszystkie laski sprzed PANA do wszystkich synów Izraela; a gdy je ujrzeli, każdy z nich wziął swoją laskę.

Mojżesz pokazujący ludowi kwitnącą laskę Aarona (Księga Liczb 17) / National Library of the Netherlands / domena publiczna

Mojżesz pokazujący ludowi kwitnącą laskę Aarona (Księga Liczb 17) / National Library of the Netherlands / domena publiczna

Księga Liczb 17:10

I PAN powiedział do Mojżesza: Połóż laskę Aarona z powrotem przed Świadectwem, aby była zachowana na znak dla buntowników, a położysz kres ich szemraniu przeciwko mnie, aby nie pomarli.

Księga Liczb 17:11

I Mojżesz tak uczynił; jak PAN mu rozkazał, tak uczynił.

Księga Liczb 17:12

I synowie Izraela powiedzieli do Mojżesza: Oto umieramy, giniemy, wszyscy giniemy;

Księga Liczb 17:13

Każdy, kto zbliża się do przybytku PANA, umrze.
Czy mamy doszczętnie zginąć?

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj