Psalm 60 – przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

(1)  Boże, odrzuciłeś nas, rozproszyłeś nas i rozgniewałeś się; powróć znowu do nas.

(2) Wstrząsnąłeś ziemią i rozdarłeś ją; ulecz jej rozpadliny, bo się chwieje.

(3) Okazywałeś twemu ludowi ciężkie rzeczy, napoiłeś nas winem odurzającym.

(4) Dałeś chorągiew tym, którzy się ciebie boją, aby wynieśli ją z powodu twej prawdy. Sela.

(5) Aby byli ocaleni twoi umiłowani, wybaw ich swoją prawicą i wysłuchaj mnie. (6) Bóg przemówił w swojej świętości; będę się radował, rozdzielę Sychem i wymierzę dolinę Sukkot.

(7) Mój jest Gilead, mój i Manasses, Efraim mocą mojej głowy, Juda moim prawodawcą.

(8) Moab moją misą do mycia, na Edom wrzucę mój but; Filisteo, wykrzykuj z mojego powodu.

(9) Kto mnie wprowadzi do miasta warownego? Kto mnie doprowadzi aż do Edomu?

(10) Czy nie ty, o Boże, który nas odrzuciłeś i nie wychodziłeś, Boże, z naszymi wojskami?

(11) Udziel nam pomocy w utrapieniu, bo próżna jest pomoc ludzka.

(12) W Bogu będziemy mężni, bo on podepcze naszych nieprzyjaciół.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Psalm 60 – komentarz New European Commentary

Komentarz do Psalmu 60:3 – ,,napoiłeś nas winem…” – danie kielicha wina jest podwójnym symbolem; mówi albo o wiecznym błogosławieństwie (1 Koryntian 10:16) lub potępieniu. Dlatego pamiątka jest zaplanowana w tym celu, aby przedstawić nam dwie możliwe drogi stojące przed nami: błogosławieństwo lub przekleństwo. Stąd też pijemy albo dla naszego błogosławieństwa, albo dla naszego potępienia (1 Koryntian 11:29). Stanowi to zatem potężne narzędzie pomocne w badaniu samego siebie.

Komentarz do Psalmu 60:9 – ,,Kto mnie doprowadzi aż do Edomu?” – tytuł Psalmu pojazuje, że była to pieśń napisana w odpowiedzi na zwycięstwo Izraela nad Edomem, ale to w nim Dawid podkreśla nieustannie, jak ich poprzednia próba nie powiodła się z powodu ich grzechu. Nawet gdy Bóg czyni dla nas wielkie rzeczy, musimy pozostać świadomi naszych grzechów i bycia niewartym jakiegokolwiek zwycięstwa, które On nam daje.