Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

2 Księga Samuela 22:1

Dawid wypowiedział PANU słowa tej pieśni w dniu, gdy PAN go wybawił z rąk wszystkich jego wrogów i z ręki Saula;

2 Księga Samuela 22:2

Powiedział: PAN jest moją skałą, moją twierdzą i moim wybawicielem.

2 Księga Samuela 22:3

Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mojego zbawienia, moją wieżą i moją ucieczką, moim zbawicielem; wybawiasz mnie od przemocy.

2 Księga Samuela 22:4

Wzywałem PANA, który jest godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów.

2 Księga Samuela 22:5

Ogarnęły mnie bowiem boleści śmierci i zatrwożyły mnie potoki bezbożnych.

2 Księga Samuela 22:6

Boleści piekła 1 mnie oplotły,
pochwyciły mnie sidła śmierci 2.

2 Księga Samuela 22:7

W moim utrapieniu wzywałem PANA i wołałem do mojego Boga. Ze swojej świątyni usłyszał mój głos, a moje wołanie dotarło do jego uszu.

2 Księga Samuela 22:8

Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady nieba zatrzęsły się i zachwiały od jego gniewu.

2 Księga Samuela 22:9

Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego.

2 Księga Samuela 22:10

Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod jego stopami.

2 Księga Samuela 22:11

Dosiadł cherubina i latał, i ukazał się na skrzydłach wiatru.

2 Księga Samuela 22:12

Z ciemności uczynił wokół siebie namiot, z ciemnych wód i z gęstych obłoków nieba.

2 Księga Samuela 22:13

Od jego blasku rozpaliły się węgle ogniste.

2 Księga Samuela 22:14

Zagrzmiał PAN z nieba, Najwyższy wydał swój głos.

2 Księga Samuela 22:15

Wypuścił strzały i rozproszył ich; błyskawicę – i ich rozgromił.

2 Księga Samuela 22:16

I ukazały się głębiny morza, i odsłoniły się fundamenty świata od upomnienia PANA, od podmuchu tchnienia jego nozdrzy.

2 Księga Samuela 22:17

Posłał z wysoka, chwycił mnie, wyciągnął z wielkich wód.

2 Księga Samuela 22:18

 Ocalił mnie od mojego potężnego wroga i od tych, którzy mnie nienawidzą, choć byli ode mnie mocniejsi.

2 Księga Samuela 22:19

Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia, lecz PAN był moją podporą.

2 Księga Samuela 22:20

Wyprowadził mnie na miejsce przestronne 3, wybawił mnie, bo mnie sobie upodobał.

Daje mi się wylegiwać na zielonych błoniach, do spokojnych wód mnie prowadzi,

2 Księga Samuela 22:21

Nagrodził mnie PAN według mojej sprawiedliwości, oddał mi według czystości moich rąk 4.

2 Księga Samuela 22:22

Strzegłem bowiem dróg PANA i nie odstąpiłem niegodziwie od mojego Boga.

2 Księga Samuela 22:23

 Bo miałem przed oczyma wszystkie jego nakazy i od jego praw się nie odwróciłem.

2 Księga Samuela 22:24

Byłem wobec niego nienaganny i wystrzegałem się swojej nieprawości.

2 Księga Samuela 22:25

 Dlatego oddał mi PAN według mojej sprawiedliwości, według mojej czystości przed jego oczyma 5.

2 Księga Samuela 22:26

Ty z miłosiernym miłosiernie się obejdziesz, a z człowiekiem nienagannym postąpisz nienagannie.

2 Księga Samuela 22:27

Wobec czystego okażesz się czysty, a wobec przewrotnego postąpisz przewrotnie 6.

2 Księga Samuela 22:28

Lecz wybawiasz lud strapiony, a twoje oczy  na wyniosłych, by ich poniżać.

2 Księga Samuela 22:29

Ty bowiem jesteś moją pochodnią, o PANIE; PAN rozjaśni moje ciemności.

2 Księga Samuela 22:30

Bo z tobą przebiłem się przez wojsko, z moim Bogiem przeskoczyłem mur.

2 Księga Samuela 22:31

Droga Boga jest doskonała, słowo PANA w ogniu wypróbowane. Tarczą jest dla wszystkich, którzy mu ufają.

2 Księga Samuela 22:32

Bo któż jest Bogiem oprócz PANA? Któż skałą oprócz naszego Boga?

2 Księga Samuela 22:33

Bóg jest moją siłą i mocą, on czyni doskonałą moją drogę.

2 Księga Samuela 22:34

Moje nogi czyni jak u łani i stawia mnie na wyżynach.

2 Księga Samuela 22:35

 Ćwiczy moje ręce do walki, tak że mogę kruszyć spiżowy łuk swymi ramionami.

2 Księga Samuela 22:36

Dałeś mi też tarczę swego zbawienia, a twoja dobrotliwość uczyniła mnie wielkim.

2 Księga Samuela 22:37

Rozszerzyłeś ścieżkę dla mych kroków, tak że moje stopy się nie zachwiały.

2 Księga Samuela 22:38

Ścigałem moich wrogów i wytraciłem ich, nie zawróciłem, aż ich nie wyniszczyłem.

2 Księga Samuela 22:39

I wyniszczyłem ich, i powaliłem, tak że nie mogli powstać, upadli pod moje stopy.

2 Księga Samuela 22:40

Przepasałeś mnie mocą do walki, powaliłeś pod moje stopy moich przeciwników.

2 Księga Samuela 22:41

Zmuszałeś moich wrogów do ucieczki, abym wykorzenił tych, którzy mnie nienawidzą.

2 Księga Samuela 22:42

Patrzyli, lecz nie było nikogo, kto by ich wybawił; spoglądali na PANA, lecz ich nie wysłuchał.

2 Księga Samuela 22:43

Starłem ich jak proch ziemi, zdeptałem ich jak błoto na ulicach, rozrzuciłem ich.

2 Księga Samuela 22:44

Ty wyzwoliłeś mnie od kłótni ludzkich, zachowałeś mnie, abym był głową narodów. Będzie mi służył lud, którego nie znałem.

2 Księga Samuela 22:45

Cudzoziemcy będą udawać uległość. Jak tylko usłyszą, będą mi posłuszni.

2 Księga Samuela 22:46

Cudzoziemcy zmarnieją i będą drżeć w swoich warowniach.

2 Księga Samuela 22:47

PAN żyje, niech będzie błogosławiona moja skała, niech będzie wywyższony Bóg, skała mojego zbawienia.

2 Księga Samuela 22:48

Bóg dokonuje za mnie zemsty 7 i poddaje mi narody;

2 Księga Samuela 22:49

Wyprowadza mnie spośród moich wrogów. Ty wywyższyłeś mnie ponad moich przeciwników, ocaliłeś mnie od gwałtownika.

2 Księga Samuela 22:50

Dlatego będę cię, PANIE, sławił wśród narodów i będę śpiewał twojemu imieniu.

2 Księga Samuela 22:51

On jest wieżą zbawienia dla swego króla i na wieki okazuje miłosierdzie swemu pomazańcowi Dawidowi i jego potomstwu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Przypisy
  1. właściwie: Szeolu
  2. paralelizm: Szeol – sidła śmierci
  3. por. Psalm 23:2: Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody.
  4. paralelizm: sprawiedliwość – czystość moich rąk
  5. por. 2 Samuela 22:21: „czystość moich rąk”
  6. por. 2 Tymoteusza 2:12: „Jeśli z nim wytrwamy, z nim też królować będziemy; jeśli się go zaprzemy, i On się nas zaprze”
  7. por. Rzymian 12:19: Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie miejsce gniewowi.
    Jest bowiem napisane: Zemsta do mnie należy, ja odpłacę – mówi Pan