Księga Przysłów 30: tekst

Księga Przysłów 30:1

Słowa Agura, syna Jake, proroctwo tego człowieka do Itiela, do Itiela i Ukala.

Księga Przysłów 30:2

Zaprawdę jestem najgłupszym z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu.

Księga Przysłów 30:3

Ani nie nauczyłem się mądrości, ani nie mam wiedzy o tym, co święty.

Księga Przysłów 30:4

Któż wstąpił do nieba i zstąpił? Któż zebrał wiatr w swoje garście? Któż zgarnął wody do swej szaty? Któż utwierdził wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? A jakie jest imię jego syna? Czy wiesz?

Księga Przysłów 30:5

Każde słowo Boga jest czyste; on jest tarczą dla tych, którzy mu ufają.

Księga Przysłów 30:6

Nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą.

Księga Przysłów 30:7

Proszę cię o dwie rzeczy; nie odmawiaj mi ich, zanim umrę.

Księga Przysłów 30:8

Oddal ode mnie marność i słowo kłamliwe; nie dawaj mi ani ubóstwa, ani bogactwa; żyw mnie odpowiednim dla mnie pokarmem;

Księga Przysłów 30:9

Abym będąc syty, nie zaparł się ciebie i nie mówił: Kim jest PAN? Albo zubożawszy, nie kradł i nie brał imienia mego Boga nadaremnie.

Księga Przysłów 30:10

Nie oczerniaj sługi przed jego panem, aby ci nie złorzeczył i byś nie okazał się winny.

Księga Przysłów 30:11

Jest pokolenie, które złorzeczy swemu ojcu i nie błogosławi swojej matce.

Księga Przysłów 30:12

Jest pokolenie, które we własnych oczach jest czyste, lecz nie jest obmyte ze swego plugastwa.

Księga Przysłów 30:13

Jest pokolenie, którego oczy są wyniosłe i powieki wzniesione.

Księga Przysłów 30:14

est pokolenie, którego zęby są jak miecze, a zęby trzonowe jak noże, by pożreć ubogich na ziemi i nędzarzy spośród ludzi.

Księga Przysłów 30:15

Pijawka ma dwie córki, które mówią: Daj, daj. Trzy są rzeczy, które nie mogą się nasycić; cztery, które nie mówią: Dość.

Księga Przysłów 30:16

Grób, niepłodne łono, ziemia niesyta wody i ogień, który nie mówi: Dość.

Księga Przysłów 30:17

Oko, które wyśmiewa ojca i gardzi posłuszeństwem matce, wydziobią kruki nad potokami i wyjedzą orlęta.

Księga Przysłów 30:18

Trzy są rzeczy dla mnie zbyt zdumiewające, czterech nie znam:

Księga Przysłów 30:19

Drogi orła w powietrzu, drogi węża na skale, drogi okrętu na środku morza i drogi mężczyzny z młodą kobietą.

Księga Przysłów 30:20

Taka jest droga kobiety cudzołożnej: je i obciera swoje usta, i mówi: Nie zrobiłam nic złego.

Księga Przysłów 30:21

Pod trzema rzeczami drży ziemia, czterech nie może znieść:

Księga Przysłów 30:22

Sługi, kiedy panuje, głupca, kiedy syci się chlebem;

Księga Przysłów 30:23

Obmierzłej kobiety, kiedy wychodzi za mąż, i służącej, kiedy dziedziczy po swojej pani.

Księga Przysłów 30:24

Cztery są rzeczy najmniejsze na ziemi, jednak mędrsze nad mędrców:

Księga Przysłów 30:25

Mrówki, lud słaby, a jednak w lecie przygotowują pokarm;

Księga Przysłów 30:26

Króliki, lud słaby, a jednak budują swój dom w skale;

Księga Przysłów 30:27

Szarańcze nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają chmarą;

Księga Przysłów 30:28

Pająk pracuje rękoma, a bywa w pałacach królewskich.

Księga Przysłów 30:29

Trzy są rzeczy, które poruszają się wspaniale, cztery kroczą dostojnie:

Księga Przysłów 30:30

Lew, najsilniejszy wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje;

Księga Przysłów 30:31

Chart i kozioł, i król, przeciw któremu nikt nie powstaje.

Księga Przysłów 30:32

Jeśli głupio postąpiłeś, wynosząc się, albo jeśli pomyślałeś źle, połóż rękę na ustach.

Księga Przysłów 30:33

Jak ubijanie mleka daje masło i wycieranie nosa wywołuje krew, tak kto wzbudza gniew, wszczyna kłótnię.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały