Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 11: tekst

Posłuszeństwo i miłość JHWH

Księga Powtórzonego Prawa 11:1

Miłuj więc PANA, swego Boga, i przestrzegaj jego nakazu, jego ustaw, jego praw i jego przykazań przez wszystkie dni.

Księga Powtórzonego Prawa 11:2

A poznajcie dziś (bo nie mówię do waszych synów, którzy nie znali i nie widzieli karania PANA, waszego Boga) jego wielkość, jego potężną rękę i jego wyciągnięte ramię;

Księga Powtórzonego Prawa 11:3

Jego cuda i jego dzieła, których dokonał w Egipcie na faraonie, królu Egiptu, i na całej jego ziemi;

Księga Powtórzonego Prawa 11:4

I co uczynił wojskom Egiptu, ich koniom i ich rydwanom: sprawił, że wody Morza Czerwonego zalały je, gdy was gonili, i wytracił ich PAN aż do dziś;

Księga Powtórzonego Prawa 11:5

Także i to, co uczynił dla was na pustyni, aż do waszego przybycia na to miejsce;

Księga Powtórzonego Prawa 11:6

I to, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy ziemia otworzyła swe usta i pochłonęła ich spośród całego Izraela razem z ich rodzinami, namiotami i całym ich dobytkiem.

Księga Powtórzonego Prawa 11:7

A wasze oczy widziały wszystkie te wielkie dzieła PANA, których dokonał.

Ziemia obietnicy

Księga Powtórzonego Prawa 11:8

Przestrzegajcie więc każdego przykazania, które wam dziś nakazuję, abyście się umocnili, weszli i posiedli ziemię, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie;

Księga Powtórzonego Prawa 11

Księga Powtórzonego Prawa 11

Księga Powtórzonego Prawa 11:9

I żebyście przedłużyli swoje dni na ziemi, którą PAN poprzysiągł dać waszym ojcom i ich potomstwu, ziemię opływającą mlekiem i miodem.

Księga Powtórzonego Prawa 11:10

Ziemia bowiem, do której wchodzisz, aby ją posiąść, nie jest jak ziemia Egiptu, z której wyszliście, którą zasiewałeś swoim ziarnem i nawadniałeś przy pomocy swoich nóg, jak ogród jarzyn.

Księga Powtórzonego Prawa 11:11

Lecz ziemia, do której wchodzicie, aby ją posiąść, jest ziemią gór i dolin, która pije wodę deszczu z nieba;

Księga Powtórzonego Prawa 11:12

Jest to ziemia, o którą PAN, twój Bóg, się troszczy, i na której oczy PANA, twego Boga, stale spoczywają, od początku roku do jego końca.

Księga Powtórzonego Prawa 11:13

A jeśli będziecie pilnie słuchać moich przykazań, które wam dziś nakazuję – żebyście miłowali PANA, swojego Boga, i służyli mu z całego swego serca i całą swoją duszą;

Księga Powtórzonego Prawa 11:14

Wtedy dam waszej ziemi w odpowiednim czasie deszcz wczesny i późny i będziesz zbierał swoje zboża, swoje wino i swoją oliwę.

Księga Powtórzonego Prawa 11:15

Dam też trawę na twoich polach dla twojego bydła, a będziesz jadł do syta.

Zachęta do przestrzegania przykazań

Księga Powtórzonego Prawa 11:16

Strzeżcie się, aby wasze serce nie dało się zwieść, abyście nie odstąpili i nie służyli innym bogom, i nie oddawali im pokłonu;

Księga Powtórzonego Prawa 11:17

Bo wówczas zapali się gniew PANA przeciwko wam i zamknie on niebo, aby nie było deszczu i aby ziemia nie wydała swego plonu, i szybko wyginiecie z tej dobrej ziemi, którą PAN wam daje.

Księga Powtórzonego Prawa 11:18

Weźcie więc te moje słowa do swego serca i do swej duszy i przywiążcie je do swojej ręki jako znak, i niech będą jak przepaski między waszymi oczami.

Księga Powtórzonego Prawa 11:19

I nauczcie ich swoje dzieci, rozmawiając o nich, gdy siedzisz w domu i gdy będziesz w drodze, gdy się kładziesz i gdy wstajesz.

Księga Powtórzonego Prawa 11:20

Wypiszesz je też na odrzwiach swego domu i na swoich bramach;

Księga Powtórzonego Prawa 11:21

Aby się pomnożyły wasze dni i dni waszych dzieci w ziemi, którą PAN poprzysiągł dać waszym ojcom, dopóki niebo będzie trwać nad ziemią.

Księga Powtórzonego Prawa 11:22

Bo jeśli będziecie pilnie przestrzegać wszystkich przykazań, które ja wam nakazuję wypełniać, żebyście miłowali PANA, swojego Boga, i chodzili wszystkimi jego drogami, lgnąc do niego;

Księga Powtórzonego Prawa 11:23

Wtedy PAN wypędzi przed wami wszystkie te narody i zawładniecie narodami większymi i potężniejszymi od was.

Księga Powtórzonego Prawa 11:24

Każde miejsce, po którym stąpać będzie stopa waszej nogi, będzie wasze: od pustyni i Libanu, od rzeki Eufrat aż do morza zachodniego będzie wasza granica.

Księga Powtórzonego Prawa 11:25

Nikt nie ostoi się przed wami. PAN, wasz Bóg, wzbudzi strach i lęk przed wami po całej ziemi, którą będziecie deptać, jak wam powiedział.

Błogosławieństwo i przekleństwo

Księga Powtórzonego Prawa 11:26

Oto dziś kładę przed wami błogosławieństwo i przekleństwo.

Księga Powtórzonego Prawa 11:27

Błogosławieństwo, jeśli będziecie posłuszni przykazaniom PANA, swojego Boga, które dziś wam nakazuję.

Księga Powtórzonego Prawa 11:28

A przekleństwo, jeśli nie będziecie posłuszni przykazaniom PANA, swojego Boga, i zboczycie z drogi, którą wam dziś nakazuję, aby pójść za innymi bogami, których nie poznaliście.

Księga Powtórzonego Prawa 11:29

Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiąść, umieścisz to błogosławieństwo na górze Gerizim, a przekleństwo na górze Ebal.

Księga Powtórzonego Prawa 11:30

Czy nie znajdują się one za Jordanem, po drodze w kierunku zachodu słońca, w ziemi Kananejczyków, którzy mieszkają na stepie, naprzeciwko Gilgal, przy równinie More?

Księga Powtórzonego Prawa 11:31

Wy bowiem przejdziecie przez Jordan, aby wejść i posiąść ziemię, którą daje wam PAN, wasz Bóg, i posiądziecie ją i w niej zamieszkacie.

Księga Powtórzonego Prawa 11:32

Dopilnujcie, abyście wypełniali wszystkie nakazy i prawa, które dziś wam przedkładam.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj