Księga Przysłów 3: tekst

Księga Przysłów 3:1

Synu mój, nie zapominaj mego prawa, a niech twoje serce strzeże moich przykazań;

Księga Przysłów 3:2

Bo przyniosą ci długie dni i lata życia oraz pokoju.

Księga Przysłów 3:3

Niech cię nie opuszczają miłosierdzie i prawda, przywiąż je do swojej szyi, wypisz je na tablicy swojego serca.

Księga Przysłów 3:4

Wtedy znajdziesz łaskę i uznanie w oczach Boga i ludzi.

Księga Przysłów 3:5

Ufaj PANU z całego swego serca i nie polegaj na swoim rozumie.

Księga Przysłów 3:6

Zważaj na niego we wszystkich swoich drogach, a on będzie prostować twoje ścieżki.

Księga Przysłów 3:7

Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się PANA i odstąp od zła.

Księga Przysłów 3:8

To da twemu ciału zdrowie i pokrzepienie twoim kościom.

Księga Przysłów 3:9

Czcij PANA swoim majątkiem i pierwocinami wszystkich twoich dochodów.

Księga Przysłów 3:10

 A twoje spichrze będą napełnione dostatkiem i twoje prasy będą przelewać się od nowego wina.

Księga Przysłów 3:11

Synu mój, nie gardź karceniem PANA i nie zniechęcaj się jego upomnieniem.

Księga Przysłów 3:12

 Bo kogo PAN miłuje, tego karze, jak ojciec syna, którego kocha.

Księga Przysłów 3:13

Błogosławiony człowiek, który znajduje mądrość, i człowiek, który nabiera rozumu;

Księga Przysłów 3:14

Gdyż jego nabycie jest lepsze niż nabycie srebra, jego zdobycie bardziej pożyteczne niż złoto.

Księga Przysłów 3:15

Jest droższa nad perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej.

Księga Przysłów 3:16

Długie dni są w jej prawej ręce, a w lewej bogactwa i chwała.

Księga Przysłów 3:17

Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki spokojne.

Księga Przysłów 3:18

Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej chwycą; a ci, którzy się jej trzymają, są błogosławieni.

Księga Przysłów 3:19

  PAN   ugruntował  ziemię mądrością, a niebiosa umocnił rozumem.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „PAN…”  Przysłów 8:27-29; Psalm 104:24; Psalm 136:5; Jeremiasza 10:12; Jeremiasza 51:15; Jana 1:3
 ugruntował  lub: przygotował
Powiązane artykuły * Kto stworzył wszechświat?

Księga Przysłów 3:20

Dzięki jego wiedzy rozstąpiły się głębiny, a obłoki spuszczają rosę.

Księga Przysłów 3:19-20

Księga Przysłów 3:19-20

Księga Przysłów 3:21

Synu mój, niech one ci z oczu nie schodzą; strzeż prawdziwej mądrości i roztropności;

Księga Przysłów 3:22

A będą życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.

Księga Przysłów 3:23

Wtedy będziesz bezpiecznie chodził swoją drogą, a noga twoja się nie potknie.

Księga Przysłów 3:24

Gdy się położysz, nie będziesz się lękał; a gdy zaśniesz, twój sen będzie przyjemny.

Księga Przysłów 3:25

Nie lękaj się nagłego strachu ani spustoszenia niegodziwych, gdy przyjdzie.

Księga Przysłów 3:26

PAN bowiem będzie twoją ufnością i twojej nogi będzie strzegł od sideł.

Księga Przysłów 3:27

Nie wzbraniaj się dobrze czynić potrzebującemu, gdy stać cię na to, aby dobrze czynić.

Księga Przysłów 3:28

Nie mów bliźniemu: Idź i przyjdź znowu, dam ci jutro, gdy masz to u siebie.

Księga Przysłów 3:29

Nie knuj zła przeciwko swemu bliźniemu, gdy spokojnie mieszka obok ciebie.

Księga Przysłów 3:30

Nie spieraj się z człowiekiem bez przyczyny, jeśli ci nic złego nie wyrządził.

Księga Przysłów 3:31

Nie zazdrość ciemięzcy i nie wybieraj żadnej z jego dróg.

Księga Przysłów 3:32

Przewrotny bowiem budzi w PANU odrazę, ale jego tajemnica jest z prawymi.

Księga Przysłów 3:33

Przekleństwo PANA jest w domu niegodziwego, lecz PAN błogosławi mieszkanie sprawiedliwych.

Księga Przysłów 3:34

On szydzi z szyderców, ale daje łaskę pokornym.

Księga Przysłów 3:35

Mądrzy odziedziczą chwałę, a głupi poniosą hańbę.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały