Księga Przysłów 8: tekst

Księga Przysłów 8:1

 Czy mądrość nie woła i rozum nie wydaje swego głosu? 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Przysłów 1:20-21; Przysłów 9:1-3; Izajasza 49:1-6; Izajasza 55:1-3; Mateusza 3:3; Mateusza 4:17; Mateusza 28:19-20; Mar 13:10; Marka 16:15-16; Łukasza 24:47; Jana 7:37; Dzieje 1:8; Dzieje 22:21; Rzymian 15:18-21
 ugruntował  lub: przygotował
Powiązane artykuły * Kto stworzył wszechświat?

Księga Przysłów 8:2

Stoi na szczycie wysokich miejsc, przy drodze, na rozstajach dróg.

Księga Przysłów 8:3

Przy bramach, przy wjeździe do miasta, przy wejściu, u drzwi woła:

Księga Przysłów 8:4

Do was wołam, o mężowie, mój głos kieruję do synów ludzkich.

Księga Przysłów 8:5

Prości, uczcie się rozwagi, a wy, głupi, bądźcie rozumnego serca.

Księga Przysłów 8:6

Słuchajcie, bo będę mówił o rzeczach wzniosłych, a wargi moje otworzą się, aby głosić prawość.

Księga Przysłów 8:7

Moje usta bowiem mówią prawdę, a niegodziwością brzydzą się moje wargi.

Księga Przysłów 8:8

Sprawiedliwe są wszystkie słowa moich ust; nie ma w nich nic fałszywego ani przewrotnego.

Księga Przysłów 8:9

Wszystkie są jasne dla rozumnego i prawe dla tych, którzy znajdują wiedzę.

Księga Przysłów 8:10

Przyjmijcie moje pouczenie zamiast srebra i wiedzę raczej niż wyborne złoto.

Księga Przysłów 8:11

Lepsza bowiem jest mądrość niż perły i żadna rzecz, której pragniesz, nie dorówna jej.

Księga Przysłów 8:12

Ja, mądrość, mieszkam z rozwagą i odkrywam wiedzę roztropności.

Księga Przysłów 8:13

Bojaźń PANA to nienawidzić zła.
Ja nienawidzę pychy, wyniosłości, złej drogi i ust przewrotnych.

Księga Przysłów 8:14

Moja jest rada i prawdziwa mądrość, ja jestem roztropnością i moja jest moc.

Księga Przysłów 8:15

Dzięki mnie królowie rządzą i władcy stanowią sprawiedliwość.

Księga Przysłów 8:16

Dzięki mnie panują władcy i dostojnicy, wszyscy sędziowie ziemi.

Księga Przysłów 8:17

Miłuję tych, którzy mnie miłują, a ci, którzy szukają mnie pilnie, znajdą mnie.

Księga Przysłów 8:17

Księga Przysłów 8:17

Księga Przysłów 8:18

Przy mnie jest bogactwo i chwała, trwałe bogactwo i sprawiedliwość.

Księga Przysłów 8:19

Mój owoc jest lepszy niż złoto, nawet najczystsze złoto, a moje plony lepsze niż wyborne srebro.

Księga Przysłów 8:20

Prowadzę ścieżką sprawiedliwości, pośród ścieżek sądu;

Księga Przysłów 8:21

Aby tym, którzy mnie miłują, dać w dziedzictwo majątek wieczny i napełnić ich skarbce.

Księga Przysłów 8:22

PAN posiadł mnie na początku swej drogi, przed swymi dziełami, przed wszystkimi czasy.

Psalm 136:5: Tego, który w mądrości uczynił niebiosa, bo na wieki jego miłosierdzie

Księga Przysłów 8:23

Przed wiekami zostałam ustanowiona, od początku; zanim powstała ziemia;

Księga Przysłów 8:22-31

Księga Przysłów 8:22-31

Księga Przysłów 8:24

Gdy jeszcze nie było głębin, zostałam zrodzona, kiedy jeszcze nie było źródeł obfitujących w wody.

Księga Przysłów 8:25

 Zanim góry zostały założone, nim były pagórki, zostałam zrodzona.

Księga Przysłów 8:26

Gdy jeszcze nie stworzył ziemi ani pól, ani początku prochu okręgu ziemskiego;

Księga Przysłów 8:27

Kiedy przygotowywał niebiosa, byłam tam; gdy odmierzał okrąg nad powierzchnią głębi;

Księga Przysłów 8:28

Gdy w górze utwierdzał obłoki i umacniał źródła głębin;

Księga Przysłów 8:29

Gdy wyznaczał morzu jego granice, by wody nie przekraczały jego rozkazu, kiedy ustalał fundamenty ziemi;

Księga Przysłów 8:30

Byłam wtedy przy nim jak wychowanka i byłam jego radością każdego dnia, ciesząc się zawsze przed nim;

Księga Przysłów 8:31

Radując się na okręgu jego ziemi, rozkoszując się synami ludzkimi.

Księga Przysłów 8:32

Teraz więc, synowie, słuchajcie mnie, bo błogosławieni są ci, którzy strzegą moich dróg.

Księga Przysłów 8:33

Słuchajcie pouczeń, nabądźcie mądrości i nie odrzucajcie jej.

Księga Przysłów 8:34

Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając u moich wrót każdego dnia i strzegąc odrzwi moich bram.

Księga Przysłów 8:35

 Bo kto mnie znajduje, znajduje życie i otrzyma łaskę od PANA.

Księga Przysłów 8:36

 Ale kto grzeszy przeciwko mnie, wyrządza krzywdę swojej duszy; wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały