Psalm 146:1

Alleluja.
Chwal, duszo moja, PANA.

Psalm 146:2

Będę chwalić PANA,  póki żyję ; będę śpiewał memu Bogu, póki będę istniał.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „póki żyję”  Psalm 63:4; Psalm 71:14-15; Psalm 104:33; Psalm 145:1-2; Objawienia 7:9-17

Psalm 146:3

Nie pokładajcie ufności we władcach ani w żadnym synu ludzkim, u którego nie ma wybawienia.

Psalm 146:4

Opuszcza go duch i wraca do swojej ziemi; w tymże dniu zginą wszystkie jego myśli.

Psalm 146:5

Błogosławiony ten, kogo pomocą jest Bóg Jakuba, kto nadzieję pokłada w PANU, jego Bogu;

Czytaj także: Jak przysiągł PANU i ślubował potężnemu Bogu Jakuba…

Psalm 146:6

Który uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest; który dochowuje prawdy na wieki;

Psalm 146:7

Który oddaje sprawiedliwość pokrzywdzonym i daje chleb głodnym; PAN uwalnia więźniów.

Psalm 146:8

PAN otwiera oczy ślepych; PAN podnosi przygnębionych; PAN miłuje sprawiedliwych.

Psalm 146:8

Psalm 146:8

Psalm 146:9

PAN strzeże przychodniów, wspomaga sierotę i wdowę, ale krzyżuje drogę niegodziwych.

Psalm 146:10

PAN będzie królował na wieki, twój Bóg, o Syjonie, z pokolenia na pokolenie.
Alleluja.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj