Polityka publikowania komentarzy na stronie BogZyje.pl

  • administrator nie zatwierdza komentarzy, które zawierają czytelną reklamę innych witryn
  • komentarze, które mają na celu zdyskredytowanie rozmówcy, również nie są zatwierdzane
  • wszystkie pozostałe komentarze są zatwierdzane przez administratora