Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Jozuego 9: podsumowanie

Zanim przeczytasz rozdział, tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
W 9. rozdziale Księgi Jozuego opisano, jak Gibeonici użyli podstępu, aby wyłudzić przymierze z Jozuem i Izraelitami.

Gibeonici udawali, że przybyli z dalekiego kraju i pokazali swoje stare i zużyte zapasy podróżne. Jozue i książęta społeczności uwierzyli im. Po trzech dniach okazało się, że Gibeonici mieszkali wśród Izraela i byli Chiwwitami. Izraelici uczynili ich swoimi sługami przy świątyni, gdzie rąbali drewno i nosili wodę.

Księga Jozuego 9: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Oszustwo Gibeonitów

Księga Jozuego 9:1

A gdy usłyszeli o tym wszyscy królowie, którzy byli po tej stronie Jordanu w górach, na równinach i nad całym brzegiem Morza Wielkiego aż po Liban: Chetyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzzyci, Chiwwici i Jebusyci:

Księga Jozuego 9:2

Zebrali się razem, aby jednomyślnie walczyć przeciw Jozuemu i Izraelowi.

Księga Jozuego 9:3

Lecz mieszkańcy Gibeonu, gdy usłyszeli o tym, co Jozue uczynił z Jerychem i Aj;

Księga Jozuego 9:4

Użyli podstępu i wyruszyli, udając posłów, i wzięli stare wory na swoje osły i stare, popękane i połatane bukłaki na wino;

Księga Jozuego 9:5

I stare, i połatane obuwie na nogi, stare szaty na siebie, a cały chleb, który ze sobą zabrali w drogę, był suchy i spleśniały.

Księga Jozuego 9:6

Wtedy przybyli do Jozuego, do obozu w Gilgal, i powiedzieli do niego i do mężczyzn Izraela: Przyszliśmy z dalekiego kraju. Zawrzyjcie więc teraz przymierze z nami.

Księga Jozuego 9:7

Lecz mężczyźni Izraela odpowiedzieli Chiwwitom: A może mieszkacie wśród nas, jakże więc możemy zawrzeć z wami przymierze?

Księga Jozuego 9:8

A oni powiedzieli Jozuemu: Jesteśmy twoimi sługami. I Jozue zapytał ich: Kim jesteście i skąd przybywacie?

Księga Jozuego 9:9

Odpowiedzieli mu: Twoi słudzy przybyli z bardzo dalekiego kraju ze względu na imię PANA, twego Boga. Usłyszeliśmy bowiem o jego sławie oraz o wszystkim, co uczynił w Egipcie;

Księga Jozuego 9:10

I o wszystkim, co uczynił dwom królom amoryckim, którzy byli za Jordanem, Sichonowi, królowi Cheszbonu, i Ogowi, królowi Baszanu, który był w Asztarot.

Księga Jozuego 9:11

I nasi starsi i wszyscy mieszkańcy naszego kraju nakazali nam: Weźcie ze sobą żywność na drogę, wyjdźcie im naprzeciw i powiedzcie im: Jesteśmy waszymi sługami, zawrzyjcie więc teraz przymierze z nami.

Księga Jozuego 9:12

Ten nasz chleb był jeszcze ciepły, gdy wzięliśmy go z naszych domów w dniu, kiedy wyruszyliśmy do was; a teraz jest suchy i spleśniały.

Księga Jozuego 9:13

I te bukłaki na wino, które napełniliśmy, były nowe, a oto popękały. Także nasze szaty i obuwie zniszczyły się z powodu bardzo długiej podróży.

Księga Jozuego 9:14

A mężczyźni Izraela wzięli z ich żywności, lecz nie radzili się PANA.

Księga Jozuego 9:15

Wtedy Jozue zawarł z nimi pokój i ustanowił z nimi przymierze, że zachowa ich przy życiu. Także naczelnicy zgromadzenia im przysięgli.

Księga Jozuego 9:16

Lecz po trzech dniach, po zawarciu z nimi przymierza, usłyszeli, że są oni sąsiadami i że mieszkają wśród nich.

Księga Jozuego 9:17

Wtedy synowie Izraela wyruszyli i po trzech dniach dotarli do ich miast. Miastami ich były: Gibeon, Kefira, Beerot i Kiriat-Jearim.

Księga Jozuego 9:18

I nie wytracili ich synowie Izraela, gdyż naczelnicy zgromadzenia przysięgli im na PANA, Boga Izraela. I całe zgromadzenie szemrało przeciw naczelnikom.

Księga Jozuego 9:19

I wszyscy naczelnicy powiedzieli do całego zgromadzenia: Przysięgliśmy im na PANA, Boga Izraela, dlatego teraz nie możemy ich tknąć.

Księga Jozuego 9:20

Tak więc postąpimy z nimi: zachowamy ich przy życiu, żeby nie spadł na nas gniew z powodu przysięgi, którą im złożyliśmy.

Księga Jozuego 9:21

Ponadto naczelnicy powiedzieli im: Niech pozostaną przy życiu, ale niech rąbią drewno i noszą wodę dla całego zgromadzenia – zgodnie z tym, co obiecali naczelnicy.

Księga Jozuego 9:22

Potem Jozue wezwał ich i zapytał: Dlaczego nas oszukaliście, mówiąc: Jesteśmy z bardzo daleka, skoro mieszkacie wśród nas?

Księga Jozuego 9:23

Teraz więc jesteście przeklęci i nie przestaniecie być niewolnikami rąbiącymi drewno i noszącymi wodę dla domu mego Boga.

Księga Jozuego 9:24

Oni odpowiedzieli Jozuemu: Oznajmiono dokładnie twoim sługom, że PAN, twój Bóg, rozkazał swemu słudze Mojżeszowi dać wam całą ziemię i zgładzić przed wami wszystkich mieszkańców tej ziemi. Dlatego bardzo się baliśmy o nasze życie z waszego powodu i dlatego tak postąpiliśmy.

Księga Jozuego 9:25

A teraz oto jesteśmy w twoich rękach. Uczyń z nami to, co uważasz za dobre i słuszne.

Księga Jozuego 9:26

I postąpił tak z nimi, i wybawił ich z rąk synów Izraela, żeby ich nie zabili.

Księga Jozuego 9:27

I w tym dniu Jozue nakazał im narąbać drewna i nosić wodę dla zgromadzenia oraz dla ołtarza PANA w miejscu, które miał wybrać. I jest tak aż do dziś.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Jozuego 9: komentarze

Księga Jozuego 9: tło kulturowe

Księga Jozuego 9

Księga Jozuego 9

Możliwe, że Gibeonici byli Chiwwitami, jednym z ludów kananejskich, którzy zamieszkiwali ziemię Kanaan przed przybyciem Izraelitów. Chiwwici byli prawdopodobnie pochodzenia huryckiego i mieli własną kulturę i religię.

Przymierze z Gibeonitami miało duże znaczenie dla historii Izraela, ponieważ zapobiegło wojnie z innymi królami kananejskimi i umożliwiło Izraelitom zajęcie strategicznej pozycji w centrum kraju. Przymierze to było również ważne dla teologii izraelskiej, ponieważ pokazywało, że Bóg jest wierny swoim obietnicom i chroni swoich wybranych, nawet jeśli zostali oszukani przez obcych.