Księga Przysłów 28: tekst

Księga Przysłów 28:1

Niegodziwi uciekają, choć nikt ich nie goni, ale sprawiedliwi są dzielni jak lew.

Księga Przysłów 28:2

Z powodu grzechu ziemi wielu jest jej władców, ale dzięki człowiekowi roztropnemu i rozumnemu będzie trwała.

Księga Przysłów 28:3

Ubogi człowiek, który gnębi biednych, jest jak gwałtowny deszcz, po którym nie ma chleba.

Księga Przysłów 28:4

Ci, którzy odstępują od prawa, chwalą niegodziwych, lecz ci, którzy przestrzegają prawa, zwalczają ich.

Księga Przysłów 28:5

Źli ludzie nie rozumieją sądu, ale ci, którzy szukają PANA, rozumieją wszystko.

Księga Przysłów 28:6

Lepszy jest ubogi, który postępuje uczciwie, niż człowiek przewrotny w swych drogach, chociaż jest bogaty.

Księga Przysłów 28:7

Kto przestrzega prawa, jest rozumnym synem, a towarzysz rozwiązłych hańbi swego ojca.

Księga Przysłów 28:8

Kto pomnaża swój majątek lichwą i odsetkami, zbiera go dla tego, kto zlituje się nad ubogimi.

Księga Przysłów 28:9

Kto odwraca swe ucho, aby nie słyszeć prawa, nawet jego modlitwa budzi odrazę.

Księga Przysłów 28:10

Kto sprowadza prawych na złą drogę, sam wpadnie we własny dół, ale nienaganni odziedziczą dobro.

Księga Przysłów 28:11

Bogacz jest mądry w swoich oczach, ale rozumny biedak go bada.

Księga Przysłów 28:12

Gdy sprawiedliwi się radują, jest wielka chwała, a gdy niegodziwi powstają, człowiek się kryje.

Księga Przysłów 28:13

Kto ukrywa swe grzechy, nie będzie miał szczęścia, ale kto je wyznaje i porzuca, dostąpi miłosierdzia.

Księga Przysłów 28:13

Księga Przysłów 28:13

Księga Przysłów 28:14

Błogosławiony człowiek, który się zawsze boi, ale kto zatwardza swoje serce, wpada w nieszczęście.

Księga Przysłów 28:15

Jak lew ryczący i zgłodniały niedźwiedź, tak niegodziwy władca panujący nad ubogim ludem.

Księga Przysłów 28:16

Władca bezrozumny jest wielkim ciemięzcą, a kto nienawidzi chciwości, przedłuży swoje dni.

Księga Przysłów 28:17

Człowiek, który przeleje krew ludzką, ucieknie aż do dołu; niech nikt go nie zatrzymuje.

Księga Przysłów 28:18

Kto postępuje uczciwie, będzie wybawiony, a przewrotny na swoich drogach nagle upadnie.

Księga Przysłów 28:19

Kto uprawia swoją ziemię, nasyci się chlebem, a kto naśladuje próżniaków, nasyci się nędzą.

Księga Przysłów 28:20

Wierny człowiek będzie opływał w błogosławieństwa, a kto chce się szybko wzbogacić, nie będzie bez winy.

Księga Przysłów 28:21

Niedobrze jest mieć wzgląd na osobę, bo dla kęsa chleba niejeden popełni przestępstwo.

Księga Przysłów 28:22

Kto chce szybko się wzbogacić, ma złe oko, a nie wie, że przyjdzie na niego bieda.

Księga Przysłów 28:23

Kto strofuje człowieka, znajdzie potem więcej przychylności niż ten, który pochlebia językiem.

Księga Przysłów 28:24

Kto kradnie ojcu lub matce i mówi: To nie grzech, jest towarzyszem zbójcy.

Księga Przysłów 28:25

Człowiek wyniosły wszczyna spór, ale kto pokłada ufność w PANU, będzie nasycony.

Księga Przysłów 28:26

Kto ufa własnemu sercu, jest głupi, a kto mądrze postępuje, będzie ocalony.

Księga Przysłów 28:27

Kto  daje  ubogiemu,  nie zazna  braku, a na tego, kto  odwraca  swe oczy od niego, spadnie wiele przekleństw.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „daje…”  Przysłów 19:17; Przysłów 22:9; Powtórzonego Prawa 15:7; Powtórzonego Prawa 15:10; Psalm 41:1-3; Psalm 112:5-9; 2 Koryntian 9:6-11; Hebrajczyków 13:16
 „odwraca…”  Izajasza 1:15
 „nie zazna”  * Przysłów 11:26; Przysłów 24:24
Powiązane artykuły: * krótka dyskusja o znaczeniu wyrażenia „odwraca swe oczy…”

Księga Przysłów 28:28

Gdy niegodziwi powstają, ludzie się kryją, ale gdy giną, sprawiedliwi się mnożą.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały