Psalm 121:1

<Pieśń stopni>
Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc.

Psalm 121:2

 Moja pomoc  jest od PANA, który stworzył niebo i ziemię.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 moja pomoc  Psalm 46:1; Psalm 124:8; Psalm 146:5-6; Izajasza 40:28,29; Izajasza 41:13; Jeremiasza 20:11; Ozeasza 13:9; Hebrajczyków 13:6

Psalm 121:3

Nie pozwoli zachwiać się twojej nodze; twój stróż nie drzemie.

Psalm 121:4

Oto ten, który strzeże Izraela, nie zdrzemnie się ani nie zaśnie.

Psalm 121:4

Psalm 121:4

Psalm 121:5

PAN jest twoim stróżem, PAN jest cieniem twoim po twojej prawicy.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 121:6

Słońce nie porazi cię za dnia ani księżyc w nocy.

Psalm 121:7

PAN będzie cię strzegł od wszelkiego zła; on będzie strzegł twojej duszy.

Psalm 121:8

PAN będzie strzegł twego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki.

Psalm 121:7-8

Psalm 121:7-8

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj