Księga Psalmów 123:1

<Pieśń stopni>
Do ciebie podnoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie.

Psalm 123:1

Psalm 123:1

Księga Psalmów 123:2

Oto jak oczy sług są zwrócone na ręce ich panów i jak oczy służącej na ręce jej pani, tak nasze oczy na PANA, Boga naszego, aż się zmiłuje nad nami.

Księga Psalmów 123:3

 Zmiłuj się  nad nami, PANIE; zmiłuj się nad nami,  bo jesteśmy  nad miarę nasyceni wzgardą.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Zmiłuj się  Psalm 56:1-2; Psalm 57:1; Psalm 69:13-16; Łukasza 18:11-13
 bo jesteśmy…  Psalm 44:13-16; Psalm 89:50-51; Nehemiasza 4:2-4; Izajasza 53:3; Łukasza 16:14; Łukasza 23:35

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Psalmów 123:4

Nasza dusza jest nad miarę nasycona szyderstwem bezbożnych i wzgardą pysznych.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Psalm 123: komentarze

Psalm 123:1: nadzieja w mieszkającym w niebie

treść wersetu: Psalm 123:1 - kliknij, żeby rozwinąć
Do ciebie podnoszę moje oczy, który mieszkasz w niebie. (UBG)

Psalm 123 to kolejny z tzw. „pieśni stopni”, obejmujących Psalmy 120-134 (ta nazwa nie jest do końca jasna).

Uważa się, że Psalm 123 mógł powstać już po powrocie z Babilonu, kiedy już w ojczyźnie repatriantów spotykały szykany ze strony innych mieszkańców ziemi (por. Nehemiasza 2:19; Nehemiasza 3:36). Stąd autor szuka oparcia u Boga, mimo że otoczony jest pogardą i szyderstwem (por. Psalm 123:3-4). Pod tym względem zbliżony jest tematycznie do Psalmu 120 – jednak tym razem winowajcy są zidentyfikowani (to szydercy i bezbożni).

Nadzieją mieszkańców państewka w perskim imperium nie jest ziemski król, ale ten zasiadający w niebie (por. Psalm 55:19; Psalm 80:1; Psalm 99:1; Izajasza 6:1; Izajasza 37:16). W Modlitwie Pańskiej padają podobne słowa – „który jesteś w niebie” (Mateusza 6:9).

Błaganie pada z ust autora Psalmu (w. 1. „i moje oczy”), ale kolejne wersety to już prośba całej społeczności – „nasze oczy”) – por. Psalm 122.

Proszący przyjmuje pozycję sługi, wznosząc oczy do góry (por. Psalm 121:1).