Księga Liczb 4: tekst

Księga Liczb 4:1

I PAN przemówił do Mojżesza i Aarona tymi słowy:

Księga Liczb 4:2

 Policz synów Kehata spośród synów Lewiego według ich rodzin i według domów ich ojców; 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Liczb 3:19; Liczb 3:27

Księga Liczb 4:3

Od trzydziestego roku życia wzwyż aż do pięćdziesiątego roku życia; wszystkich, którzy są zdolni do służby, aby wykonywali pracę w Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 4:4

Służbą synów Kehata w Namiocie Zgromadzenia będzie troska o rzeczy najświętsze.

Księga Liczb 4:5

Gdy obóz będzie ruszał, przyjdzie Aaron ze swymi synami i zdejmą zasłonę okrywającą, którą okryją arkę świadectwa.

Księga Liczb 4:6

A położą na niej przykrycie ze skór borsuczych i na tym rozciągną nakrycie z błękitnej tkaniny, i założą jej drążki.

Księga Liczb 4:7

Stół chlebów pokładnych również przykryją tkaniną z błękitu i położą na nim misy, czasze, przystawki i kubki do nalewania; a będzie na nim nieustanny chleb.

Księga Liczb 4:8

I rozciągną na tym tkaninę karmazynową i przykryją to przykryciem ze skór borsuczych, i założą jego drążki.

Księga Liczb 4:9

Wezmą też tkaninę z błękitu, którą okryją świecznik do świecenia i jego lampy, szczypce, naczynia na popiół oraz wszystkie jego naczynia na oliwę, których się przy nim używa;

Księga Liczb 4:10

I owiną go wraz ze wszystkimi jego naczyniami przykryciem ze skór borsuczych i umieszczą na drążkach.

Księga Liczb 4:11

Rozciągną nad złotym ołtarzem tkaninę z błękitu i przykryją go przykryciem ze skór borsuczych, i założą jego drążki.

Księga Liczb 4:12

Wezmą też wszystkie sprzęty do służby, którymi służą w świątyni, owiną je tkaniną z błękitu, przykryją je okryciem ze skór borsuczych i umieszczą na drążkach.

Księga Liczb 4:13

Następnie oczyszczą ołtarz z popiołu i rozciągną na nim purpurową tkaninę;

Księga Liczb 4:14

I położą na nim wszystkie jego sprzęty używane do służby przy nim: kadzielnice, widełki, łopatki i kropielnice, wszystkie naczynia ołtarza, i rozciągną na nim przykrycie ze skór borsuczych, i założą jego drążki.

Księga Liczb 4:15

Kiedy Aaron i jego synowie skończą przykrywanie świątyni wraz ze wszystkimi jej naczyniami, gdy obóz będzie miał wyruszyć, wtedy przyjdą synowie Kehata, aby je nieść.
Lecz nie będą dotykać świętych przedmiotów, aby nie umarli.
To jest służba synów Kehata przy Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 4:16

A Eleazar, syn kapłana Aarona, będzie troszczył się o oliwę do oświetlenia, wonne kadzidło, stałą ofiarę pokarmową i oliwę do namaszczania oraz będzie doglądał przybytku i wszystkiego, co w nim jest, i w miejscu świętym i przy jego naczyniach.

Księga Liczb 4:17

Potem PAN powiedział do Mojżesza i Aarona:

Księga Liczb 4:18

Nie pozwólcie, by pokolenie rodzin Kehatytów zostało wycięte spośród Lewitów.

Księga Liczb 4:19

Ale to im uczynicie, aby żyli i nie pomarli, gdy będą się zbliżać do rzeczy najświętszych: Aaron i jego synowie przyjdą i wyznaczą każdemu z nich, co ma czynić i co ma nieść.

Księga Liczb 4:20

Lecz niech nie wchodzą się przyglądać, kiedy rzeczy święte będą przykrywane, by nie pomarli.

Księga Liczb 4:20

Księga Liczb 4:20

Księga Liczb 4:21

PAN dalej mówił do Mojżesza:

Księga Liczb 4:22

 Policz synów Gerszona według domów ich ojców i według ich rodzin;

Księga Liczb 4:23

Policz tych, którzy są w wieku od trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu; wszystkich, którzy są zdolni do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 4:24

A to będzie zadanie rodzin Gerszonitów, do służby i do noszenia.

Księga Liczb 4:25

Będą nosić zasłony przybytku, Namiot Zgromadzenia, jego przykrycie i przykrycie borsucze, które jest na wierzchu, oraz zasłonę u wejścia do Namiotu Zgromadzenia;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 4:26

Zasłony dziedzińca i zasłonę u bramy wejściowej na dziedziniec, który otacza przybytek i ołtarz wokoło, ich sznury i wszystkie przybory do pracy przy nich oraz wszystko, co jest do tego zrobione; tak będą służyć.

Księga Liczb 4:27

Wszelka służba synów Gerszonitów związana ze wszystkimi ich ciężarami oraz z całą ich służbą ma odbywać się zgodnie z rozkazem Aarona i jego synów; i powierzycie im troskę o wszystkie ich ciężary.

Księga Liczb 4:28

 To będzie zadanie rodzin synów Gerszonitów w Namiocie Zgromadzenia, a nadzór nad nimi będzie miał Itamar, syn kapłana Aarona.

Księga Liczb 4:29

A synów Merariego policzysz według ich rodzin i według domów ich ojców;

Księga Liczb 4:30

Policzysz tych, którzy są w wieku od trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu, wszystkich zdolnych do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 4:31

A to będzie ich zadanie przy służbie w Namiocie Zgromadzenia: będą nosić deski przybytku, jego drążki, słupy i podstawki;

Księga Liczb 4:32

Słupy otaczające dziedziniec, ich podstawki, kołki i sznury wraz ze wszystkimi ich przyborami oraz wszystko, co należy do ich służby.
A z przedmiotów, które są im powierzone do noszenia, zrobicie wykaz według nazw.

Księga Liczb 4:33

To będzie zadanie rodzin synów Merariego według całej ich służby przy Namiocie Zgromadzenia pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona.

Księga Liczb 4:34

Mojżesz, Aaron i naczelnicy zgromadzenia policzyli synów Kehata według ich rodzin i według domów ich ojców;

Księga Liczb 4:35

 Tych będących w wieku od trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu, którzy byli zdolni do tej pracy, aby mogli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia.

Księga Liczb 4:36

A policzonych według ich rodzin było dwa tysiące siedmiuset pięćdziesięciu.

Księga Liczb 4:37

Byli to ci policzeni z rodzin Kehatytów, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem PANA przekazanym przez Mojżesza.

Księga Liczb 4:38

A policzonych synów Gerszona według ich rodzin i według domów ich ojców;

Księga Liczb 4:39

Tych, którzy byli w wieku od trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu, zdolnych do pracy, aby mogli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia;

Księga Liczb 4:40

 Policzonych według ich rodzin i domów ich ojców było dwa tysiące sześciuset trzydziestu.

Księga Liczb 4:41

Byli to ci policzeni z rodzin synów Gerszona, wszyscy, którzy mieli pełnić służbę w Namiocie Zgromadzenia, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem PANA.

Księga Liczb 4:42

A policzonych z rodzin synów Merariego według ich rodzin i domów ich ojców;

Księga Liczb 4:43

Tych, którzy byli w wieku trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu, zdolnych do pracy, aby mogli pełnić służbę przy Namiocie Zgromadzenia;

Księga Liczb 4:44

A policzonych według ich rodzin było trzy tysiące dwustu.

Księga Liczb 4:45

A to są policzeni z rodzin synów Merariego, których policzyli Mojżesz i Aaron zgodnie z rozkazem PANA przekazanym przez Mojżesza.

Księga Liczb 4:46

Wszystkich Lewitów policzonych, których policzyli Mojżesz, Aaron i naczelnicy Izraela według ich rodzin i domów ich ojców;

Księga Liczb 4:47

W wieku trzydziestu lat wzwyż aż do lat pięćdziesięciu; wszystkich policzonych, którzy przychodzili pełnić zadanie służby i noszenia ciężarów w Namiocie Zgromadzenia;

Księga Liczb 4:48

 Było osiem tysięcy pięciuset osiemdziesięciu.

Księga Liczb 4:49

Zgodnie z rozkazem PANA zostali policzeni przez Mojżesza, każdy z osobna według jego służby i według jego ciężaru.
Policzono tych, których PAN rozkazał liczyć Mojżeszowi.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Liczb: inne rozdziały