Księga Liczb 22:1

Potem synowie Izraela wyruszyli i rozbili obóz na równinach Moabu, z tej strony Jordanu naprzeciw Jerycha.

Księga Liczb 22:2

A Balak, syn Sippora, widział wszystko, co Izrael uczynił Amorytom.

Księga Liczb 22:3

Wtedy Moab bardzo się zląkł tego ludu, bo był liczny; i zatrwożył się Moab z powodu synów Izraela.

Księga Liczb 22:4

Powiedział więc Moab do starszych Midianu: Teraz to mnóstwo pożre wszystko wokół nas, jak wół pożera trawę na polu.
A w tym czasie królem Moabu był Balak, syn Sippora.

Księga Liczb 22:5

I wysłał posłańców do Balaama, syna Beora, do Petor, które leży nad rzeką ziemi synów jego ludu, aby go wezwać tymi słowy: Oto z Egiptu wyszedł lud, który okrył powierzchnię ziemi i stanął naprzeciwko mnie.

Księga Liczb 22:6

Dlatego teraz przyjdź, proszę, i przeklnij mi ten lud, bo jest silniejszy ode mnie.
Może zdołam go pobić i wypędzić z ziemi, bo wiem, że komu błogosławisz, będzie błogosławiony, a kogo przeklinasz, będzie przeklęty.

Księga Liczb 22:7

Wtedy starsi Moabu i starsi Midianu wybrali się w drogę, mając w swych rękach zapłatę za wróżbę.
Przyszli do Balaama i przekazali mu słowa Balaka.

Księga Liczb 22:8

On zaś powiedział do nich: Pozostańcie tu na noc, a dam wam odpowiedź, jaką mi oznajmi PAN.
I zostali książęta Moabu u Balaama.

Księga Liczb 22:9

I przyszedł Bóg do Balaama, i powiedział: Cóż to za ludzie  u ciebie?

Księga Liczb 22:10

Balaam odpowiedział Bogu: Balak, syn Sippora, król Moabu, wysłał ich do mnie, mówiąc:

Księga Liczb 22:11

Oto z Egiptu wyszedł lud, który okrył powierzchnię ziemi.
Przyjdź więc teraz, przeklnij mi go; może zdołam go pokonać i wypędzić.

Księga Liczb 22:12

Bóg powiedział do Balaama: Nie idź z nimi i nie przeklnij tego ludu, bo jest on błogosławiony.

Księga Liczb 22:13

Gdy Balaam wstał rano, powiedział do książąt Balaka: Wracajcie do waszej ziemi, bo PAN nie pozwala mi iść z wami.

Księga Liczb 22:14

Wstali więc książęta Moabu, przyszli do Balaka i powiedzieli: Balaam nie chciał iść z nami.

Księga Liczb 22:15

Wtedy Balak ponownie wysłał książąt – liczniejszych i dostojniejszych od pierwszych.

Księga Liczb 22:16

Przybyli oni do Balaama i powiedzieli mu: Tak mówi Balak, syn Sippora: Nie zwlekaj z przyjściem do mnie;

Księga Liczb 22:17

Ja bowiem wielce cię uczczę i uczynię wszystko, co mi powiesz, tylko przyjdź, proszę, i przeklnij mi ten lud.

Księga Liczb 22:18

Balaam odpowiedział sługom Balaka: Choćby Balak dał mi swój dom pełen srebra i złota, nie mógłbym przekroczyć słowa PANA, mego Boga, i uczynić przeciwko niemu czegoś małego czy wielkiego.

Księga Liczb 22:19

Lecz zostańcie tu i wy, proszę, na noc, a dowiem się, co PAN jeszcze będzie do mnie mówił.

Księga Liczb 22:20

I przyszedł Bóg do Balaama w nocy, i powiedział do niego: Jeśli ci mężczyźni przyjdą, aby cię wezwać, wstań i idź z nimi; uczynisz jednak, co ci rozkażę.

Księga Liczb 22:21

 Wstał więc Balaam rano, osiodłał swoją oślicę i pojechał z książętami Moabu. 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Przysłów 1:15-16
 ugruntował  lub: przygotował
Powiązane artykuły Symbol osiołka w Biblii

Księga Liczb 22:22

I zapłonął gniew Boga, że on poszedł; i stanął Anioł PANA na drodze jako przeciwnik.
On zaś jechał na swojej oślicy i z nim dwaj jego słudzy.

Księga Liczb 22:23

gdy oślica zobaczyła Anioła PANA stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku, zboczyła z drogi i poszła w pole.
Balaam zaś bił oślicę, aby ją zawrócić na drogę.

Księga Liczb 22:24

Wtedy Anioł PANA stanął na ścieżce między winnicami, a płot był z jednej i z drugiej strony.

Księga Liczb 22:25

A gdy oślica zobaczyła Anioła PANA, przyparła do muru i przygniotła do niego nogę Balaama; a on znowu ją bił.

Księga Liczb 22:26

Potem Anioł PANA poszedł dalej i stanął w ciasnym miejscu, gdzie nie można go było wyminąć ani z prawej, ani z lewej strony;

Księga Liczb 22:27

A gdy oślica zobaczyła Anioła PANA, padła pod Balaamem.
Wtedy Balaam bardzo się rozgniewał i bił oślicę kijem.

Księga Liczb 22:28

Wtedy PAN otworzył usta tej oślicy, a ona powiedziała do Balaama: Cóż ci uczyniłam, że już trzy razy mnie zbiłeś?

Księga Liczb 22:28

Księga Liczb 22:28

Księga Liczb 22:29

Balaam odpowiedział oślicy: Ponieważ drwisz ze mnie.
Gdybym miał miecz w ręku, teraz bym cię zabił.

Księga Liczb 22:30

Oślica powiedziała do Balaama: Czy nie jestem twoją oślicą, na której jeździsz, odkąd mnie dostałeś aż do dziś? Czy miałam zwyczaj tak tobie czynić? A on odpowiedział: Nie.

Księga Liczb 22:31

Wówczas PAN otworzył oczy Balaama i zobaczył Anioła PANA stojącego na drodze z obnażonym mieczem w ręku; i pochylił się, i upadł na twarz.

Księga Liczb 22:32

 A Anioł PANA powiedział do niego: Dlaczego zbiłeś swoją oślicę trzy razy? Oto wyszedłem, by się tobie sprzeciwić, bo twoja droga jest przewrotna przede mną;

Księga Liczb 22:33

A oślica widziała mnie i ustępowała przede mną trzy razy; gdyby nie ustąpiła przede mną, już bym cię teraz zabił, a ją pozostawił przy życiu.

Księga Liczb 22:34

Balaam powiedział więc do Anioła PANA: Zgrzeszyłem, bo nie wiedziałem, że stanąłeś naprzeciwko mnie na drodze; dlatego teraz, jeśli to ci się nie podoba, zawrócę.

Księga Liczb 22:35

Lecz Anioł PANA powiedział do Balaama: Jedź z tymi ludźmi, ale będziesz mówił tylko to, co tobie powiem.
I poszedł Balaam z książętami Balaka.

Księga Liczb 22:36

gdy Balak usłyszał, że Balaam nadchodzi, wyszedł mu naprzeciw, do pewnego miasta Moabu, które leżało na granicy Arnonu, na końcu granicy.

Księga Liczb 22:37

I Balak powiedział do Balaama: Czyż nie posłałem do ciebie pilnie, aby cię wezwać? Dlaczego nie przyszedłeś do mnie? Czyż nie potrafię cię uczcić?

Księga Liczb 22:38

Balaam odpowiedział Balakowi: Oto przybyłem do ciebie.
Czy mogę cokolwiek powiedzieć? Będę mówił słowo, które Bóg włoży w moje usta.

Księga Liczb 22:39

Poszedł więc Balaam z Balakiem i przyszli do Kiriat-Chusot.

Księga Liczb 22:40

Balak złożył w ofierze woły i owce i posłał do Balaama oraz do książąt, którzy z nim byli.

Księga Liczb 22:41

A nazajutrz Balak zabrał Balaama i zaprowadził go na wyżyny Baala, skąd mógł widzieć kraniec obozu ludu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj