Księga Kapłańska 1:1

I PAN zawołał do Mojżesza, i powiedział do niego z Namiotu Zgromadzenia:

Księga Kapłańska 1:2

Przemów do synów Izraela i powiedz im: Jeśli ktoś z was zechce złożyć PANU ofiarę, niech złoży ją z bydła, ze stada albo z trzody.

Księga Kapłańska 1:3

Jeśli jego ofiara całopalna będzie ze stada, niech złoży samca bez skazy.
Niech go złoży dobrowolnie przed PANEM u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Kapłańska 1:4

I położy swą rękę na głowie ofiary całopalnej, a zostanie przyjęta jako przebłaganie za niego.

Księga Kapłańska 1:5

Potem zabije tego cielca przed PANEM.
A kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew i pokropią tą krwią z wierzchu dokoła ołtarz, który jest przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Kapłańska 1:6

I obedrze ofiarę całopalną ze skóry, i pokroi ją na części.

Księga Kapłańska 1:7

Wtedy synowie kapłana Aarona położą ogień na ołtarzu i ułożą drwa na ogniu.

Księga Kapłańska 1:8

Potem kapłani, synowie Aarona, porządnie ułożą te części oraz głowę i tłuszcz na drwach leżących na ogniu na ołtarzu.

Księga Kapłańska 1:9

A jego wnętrzności i nogi obmyje wodą.
I kapłan spali to wszystko na ołtarzu.
To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla PANA.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Kapłańska 1:10

A jeśli jego ofiara na całopalenie będzie z trzody, owiec lub kóz, niech weźmie samca bez skazy;

Księga Kapłańska 1:11

I zabije go obok ołtarza po północnej stronie przed PANEM.
A kapłani, synowie Aarona, pokropią jego krwią z wierzchu ołtarz dokoła.

Księga Kapłańska 1:12

Potem pokroi go na części wraz z jego głową i tłuszczem.
A kapłan ułoży je porządnie na drwach leżących na ogniu na ołtarzu.

Księga Kapłańska 1:13

Wnętrzności zaś i nogi obmyje wodą.
I kapłan weźmie to wszystko, i spali na ołtarzu.
To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla PANA.

Księga Kapłańska 1:14

A jeśli jego ofiara na całopalenie dla PANA będzie z ptactwa, niech weźmie swoją ofiarę z synogarlic albo z młodych gołębi.

Księga Kapłańska 1:15

Kapłan przyniesie go do ołtarza, ukręci mu głowę i spali na ołtarzu, a jego krew wyciśnie na ścianę ołtarza.

Księga Kapłańska 1:16

I usunie wole wraz z jego pierzem i wyrzuci je na popielisko, obok ołtarza po wschodniej stronie;

Księga Kapłańska 1:17

I naderwie jego skrzydła, ale ich nie oderwie.
I kapłan spali to na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu.
To jest całopalenie, ofiara ogniowa, miła woń dla PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj