Psalm 100:1

<Psalm na dziękczynienie>
Radośnie wykrzykujcie PANU, wszystkie ziemie!

Psalm 100:2

Służcie PANU z weselem, przychodźcie z radością przed jego oblicze.

Psalm 100:2

Psalm 100:2

Psalm 100:3

Wiedzcie, że PAN jest Bogiem, to on nas uczynił, a nie my sami siebie; jesteśmy jego ludem i owcami jego pastwiska.

Psalm 100:3

Psalm 100:3

Psalm 100:4

Wejdźcie w jego bramy z dziękczynieniem i do jego przedsionków z wychwalaniem; wysławiajcie go, błogosławcie jego imię;

Psalm 100:5

PAN bowiem jest dobry, jego miłosierdzie trwa na wieki, a jego prawda z pokolenia na pokolenie.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj