Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Uleczenie sparaliżowanego człowieka

Ewangelia Marka 2:1

A po kilku dniach, gdy ponownie wszedł do Kafarnaum i rozeszła się wieść, że jest w domu.

Ewangelia Marka 2:2

I zebrało się wielu, tak że nie było już miejsca, nawet przy drzwiach; a on mówił im słowo.

Ewangelia Marka 2:3

I przyszli, przynosząc do niego sparaliżowanego człowieka, a niosło go go czterech.

Ewangelia Marka 2:4

A kiedy nie mogli przyjść do niego z powodu tłumu, odkryli dach w miejscu, gdzie był; a gdy uczynili otwór, spuścili łóżko, na którym leżał sparaliżowany.

Ewangelia Marka 2:5

A Jezus, widząc ich wiarę, powiedział do sparaliżowanego: Synu, twoje grzechy są przebaczone.

Ewangelia Marka 2:6

Ale niektórzy z uczonych w Piśmie, siedzący tam, rozważali w swoich sercach:

Ewangelia Marka 2:7

Dlaczego ten [człowiek] tak mówi? On bluźni. Kto może przebaczać grzechy, jeśli nie jeden – Bóg!

Ewangelia Marka 2:8

A Jezus od razu poznał w duchu, że tak rozważają w sobie, rzekł do nich: Dlaczego rozważacie to w waszych sercach?

Ewangelia Marka 2:9

Co jest łatwiej powiedzieć sparaliżowanemu? Twoje grzechy są odpuszczone, czy powiedzieć: Wstań, weź swoje posłanie i idź?

Ewangelia Marka 2:10

Ale abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczać grzechy (powiedział sparaliżowanemu):

Ewangelia Marka 2:11

Mówię Ci! Wstań, weź swoje posłanie i idź do domu.

Ewangelia Marka 2:12

I wstawszy zaraz, wziął posłanie i wyszedł na oczach ich wszystkich. Oni byli zdumieni i chwalili Boga, mówiąc: Nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego!

Powołanie Lewiego

Ewangelia Marka 2:13

I wyszedł znowu nad morze; a cały tłum przychodził niego i nauczał ich.

Ewangelia Marka 2:14

A kiedy przechodził, zobaczył Lewiego, syna Alfeusza, siedzącego w urzędzie podatkowym, i powiedział do niego: Pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim.

Ewangelia Marka 2:15

I stało się, że gdy jadł w domu Lewiego, wielu poborców podatków i grzeszników siedziało z Jezusem i jego uczniami. Bo było ich wielu i chodzili za nimi.

Ewangelia Marka 2:16

A uczeni w Piśmie i faryzeusze, widząc, że je z grzesznikami i poborcami podatków, mówili jego uczniom: Dlaczego on je z poborcami podatków i grzesznikami?

Ewangelia Marka 2:17

A gdy Jezus to usłyszał, powiedział do nich: To nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. Nie przyszedłem wezwać do pokuty sprawiedliwych, ale grzeszników.

Stare i nowe wino

Ewangelia Marka 2:18

A uczniowie Jana i faryzeusze pościli; i przyszli, i powiedzieli do niego: Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszy poszczą, ale twoi uczniowie nie poszczą?

Ewangelia Marka 2:19

A Jezus powiedział im: Czy synowie komnaty małżeńskiej mogą pościć, gdy oblubieniec jest z nimi? Dopóki mają oblubieńca ze sobą, nie mogą pościć.

Ewangelia Marka 2:20

Ale przyjdą dni, kiedy oblubieniec zostanie od nich zabrany. W tym dniu będą pościć.

Ewangelia Marka 2:21

Nikt nie naszywa kawałka surowego materiału na starą szatę; bo nowy kawałek oderwie się od starego i rozdarcie staje się gorsze.

Ewangelia Marka 2:22

I nikt nie wlewa młodego wina do starych bukłaków, bo w przeciwnym razie wino rozerwie bukłaki; wino i bukłaki się zmarnują. Młode wino musi być wlane do nowych bukłaków.

Ewangelia Marka 2:23

I stało się, że przechodził w dzień Szabatu przez pola zboża; a jego uczniowie idąc zaczęli zrywać kłosy.

Ewangelia Marka 2:24

A faryzeusze powiedzieli do niego: Zobacz, dlaczego oni czynią w dzień Szabatu to, czego nie wolno?

Ewangelia Marka 2:25

A on powiedział im: Czy nigdy nie czytaliście, co zrobił Dawid, gdy był w potrzebie i był głodny – on i ci, którzy byli z nim?

Ewangelia Marka 2:26

Jak wszedł do domu Bożego, gdy Abiatar był arcykapłanem, i zjadł chleby pokładne, których nie wolno jeść, chyba że kapłanom; i dał także tym, którzy byli z nim?

Ewangelia Marka 2:27

I powiedział im: Szabat został stworzony dla człowieka, a nie człowiek dla Szabatu.

Ewangelia Marka 2:28

Dlatego Syn Człowieczy jest panem również Szabatu.

przekład: Nowa Europejska Wersja