Księga Przysłów 16: tekst

Księga Przysłów 16:1

W człowieku są  zamysły  serca,  ale odpowiedź  języka jest od PANA.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „zamysły”  Przysłów 16:9; Przysłów 19:21; Przysłów 20:24; Przysłów 21:1; 2 Kronik 18:31; Ezdrasza 7:27; Nehemiasza 1:11; Psalm 10:17; Psalm 119:36; Jeremiasza 10:23; Jeremiasza 32:39-40; Ezechiela 36:26-27; 2 Koryntian 8:16; Filipian 2:13; Jakuba 1:16-18
 „ale odpowiedź…”  Wyjścia 4:11-12; Wyjścia 4:15; Jeremiasza 1:7-9; Mateusza 10:19-20; Łukasza 12:11-12; Łukasza 21:14-15

Księga Przysłów 16:2

Wszystkie drogi człowieka są czyste w jego oczach, ale PAN waży duchy.

Księga Przysłów 16:3

Powierz PANU swe dzieła, a twoje zamysły będą utwierdzone.

Księga Przysłów 16:4

PAN uczynił wszystko dla samego siebie, nawet niegodziwego na dzień zła.

Księga Przysłów 16:5

Każdy, który jest wyniosłego serca, budzi odrazę w PANU; choć weźmie innych do pomocy, nie uniknie kary.

Księga Przysłów 16:6

Dzięki miłosierdziu i prawdzie oczyszcza się nieprawość, a w bojaźni PANA oddalamy się od zła.

Księga Przysłów 16:7

Gdy drogi człowieka podobają się PANU, to godzi z nim nawet jego nieprzyjaciół.

Księga Przysłów 16:8

Lepiej mieć mało ze sprawiedliwością niż wiele dochodów nieprawnych.

Księga Przysłów 16:9

Serce człowieka obmyśla swe drogi, ale PAN kieruje jego krokami.

Księga Przysłów 16:10

Wyrok Boży jest na wargach króla; jego usta nie błądzą w sądzie.

Księga Przysłów 16:11

Sprawiedliwa waga i szale należą do PANA i wszystkie odważniki w worku są jego dziełem.

Księga Przysłów 16:12

Popełnienie niegodziwości budzi odrazę w królach, bo sprawiedliwością tron jest umocniony.

Księga Przysłów 16:13

Wargi sprawiedliwe są rozkoszą królów, kochają oni tego, który mówi to, co słuszne.

Księga Przysłów 16:14

Gniew króla jest posłańcem śmierci, ale mądry człowiek przebłaga go.

Księga Przysłów 16:15

W jasności twarzy króla jest życie, a jego przychylność jest jak obłok z późnym deszczem.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Przysłów 16:16

O wiele lepiej jest nabyć mądrość niż złoto; a nabyć rozum lepiej niż srebro.

Księga Przysłów 16:16

Księga Przysłów 16:16

Księga Przysłów 16:17

Droga prawych to odstąpić od zła; kto strzeże swojej drogi, strzeże swej duszy.

Księga Przysłów 16:18

Pycha poprzedza zgubę, a wyniosły duch – upadek.

Księga Przysłów 16:19

Lepiej być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić łup z pysznymi.

Księga Przysłów 16:20

Kto zważa na słowo, znajdzie dobro, a kto ufa PANU, jest błogosławiony.

Księga Przysłów 16:21

Kto jest mądrego serca, zwie się rozumnym, a słodycz warg pomnaża wiedzę.

Księga Przysłów 16:22

Rozum jest zdrojem życia dla tych, którzy go mają, a pouczenie głupich jest głupotą.

Księga Przysłów 16:23

Serce mądrego czyni jego usta roztropnymi i dodaje nauki jego wargom.

Księga Przysłów 16:24

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodycz dla duszy i lekarstwo dla kości.

Księga Przysłów 16:25

Jest droga, która wydaje się człowiekowi słuszna, ale jej końcem jest droga do śmierci.

Księga Przysłów 16:26

Robotnik pracuje dla siebie, bo usta pobudzają go do tego.

Księga Przysłów 16:27

Człowiek nikczemny wykopuje zło, a na jego wargach jakby ogień płonący.

Księga Przysłów 16:28

Człowiek przewrotny rozsiewa spory, a plotkarz rozdziela przyjaciół.

Księga Przysłów 16:29

Człowiek gwałtowny zwabia swego bliźniego i wprowadza go na drogę niedobrą.

Księga Przysłów 16:30

Mruga swymi oczami, by knuć podstępy; rusza wargami i popełnia zło.

Księga Przysłów 16:31

 Siwa  głowa jest koroną chwały,  zdobywa się  ją na drodze sprawiedliwości.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Siwa…”  Przysłów 20:29; Kapłańska 19:32; Hioba 32:6-7
 „zdobywa się…”  Rodzaju 47:7-10; 1 Samuela 12:2-5; 1 Kronik 29:10-25; Kaznodziei 4:13; Łukasza 1:6; Łukasza 2:29-37,38; Filemona 1:9
Powiązane artykuły: * Dzieci i osoby starsze w starożytnych kulturach

Księga Przysłów 16:32

Lepszy jest nieskory do gniewu niż mocarz, a kto panuje nad swym duchem, jest lepszy niż ten, kto zdobywa miasto.

Księga Przysłów 16:33

Losy wrzuca się w zanadrze, ale całe rozstrzygnięcie ich zależy od PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały