Księga Wyjścia 37:1

I Besalel zrobił arkę z drewna akacjowego, a jej długość była na dwa i pół łokcia, a jej szerokość – na półtora łokcia, także jej wysokość to półtora łokcia.

Księga Wyjścia 37:2

 I pokrył ją szczerym złotem wewnątrz i na zewnątrz i zrobił wokół niej złotą listwę.

Księga Wyjścia 37:3

Odlał też do niej cztery złote pierścienie do czterech jej narożników: dwa pierścienie po jednej jej stronie, a dwa pierścienie po drugiej jej stronie.

Księga Wyjścia 37:3

Odlał też do niej cztery złote pierścienie do czterech jej narożników: dwa pierścienie po jednej jej stronie, a dwa pierścienie po drugiej jej stronie.

Księga Wyjścia 37:4

Zrobił również drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem.

Księga Wyjścia 37:5

I włożył drążki w pierścienie po obu stronach arki, aby arka była na nich noszona.

Księga Wyjścia 37:6

Zrobił też przebłagalnię ze szczerego złota: jej długość była na dwa i pół łokcia, a jej szerokość – na półtora łokcia.

Księga Wyjścia 37:7

Zrobił dwa cherubiny wykute ze złota na obu końcach przebłagalni.

Księga Wyjścia 37:8

 Jednego cherubina na jednym końcu, a drugiego cherubina na drugim końcu.
Zrobił cherubiny z przebłagalni wystające na obu jej końcach.

Księga Wyjścia 37:9

A cherubiny miały rozpostarte skrzydła, z wierzchu zakrywały swymi skrzydłami przebłagalnię, a ich twarze były zwrócone ku sobie, twarze cherubinów były zwrócone ku przebłagalni.

Księga Wyjścia 37:10

Zrobił też stół z drewna akacjowego, jego długość była na dwa łokcie, jego szerokość – na jeden łokieć, a wysokość – na półtora łokcia.

Księga Wyjścia 37:11

I pokrył go szczerym złotem, i zrobił wokół niego złotą listwę.

Księga Wyjścia 37:12

Zrobił wokół niego też listwę o szerokości dłoni; zrobił również złote obramowanie wokoło tej listwy.

Księga Wyjścia 37:13

 I odlał do niego cztery złote pierścienie, i przyprawił je do czterech narożników u jego czterech nóg.

Księga Wyjścia 37:14

Naprzeciwko tej listwy były pierścienie, przez które przewleczono drążki do noszenia stołu.

Księga Wyjścia 37:15

Porobił drążki z drewna akacjowego do noszenia stołu i powlókł je złotem.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Wyjścia 37:16

Zrobił też ze szczerego złota naczynia do stołu, misy do niego, czasze, przykrycia i kubki do nalewania.

Księga Wyjścia 37:17

Zrobił także świecznik ze szczerego złota.
Wykuł ze złota ten świecznik.
Jego podstawa, ramiona, kielichy, gałki i kwiaty były z tej samej bryły.

Księga Wyjścia 37:18

Sześć ramion wychodziło z obu boków: trzy ramiona z jednego boku świecznika i trzy ramiona z drugiego boku świecznika.

Księga Wyjścia 37:19

Trzy kielichy na kształt migdała na jednym ramieniu, także gałka i kwiat; i trzy kielichy na kształt migdała na drugim ramieniu, także gałka i kwiat.
Tak było na wszystkich sześciu ramionach wychodzących ze świecznika.

Księga Wyjścia 37:20

Ale na samym świeczniku były cztery kielichy na kształt migdała, jego gałki i jego kwiaty.

Księga Wyjścia 37:21

I była gałka pod dwoma jego ramionami, także gałka pod następnymi dwoma jego ramionami, i znów gałka pod dwoma innymi jego ramionami.
Tak było pod sześcioma ramionami wychodzącymi z niego.

Księga Wyjścia 37:22

Ich gałki i ramiona były z tej samej bryły.
Wszystko to w całości było wykute ze szczerego złota.

Księga Wyjścia 37:23

Zrobił też do niego siedem lamp oraz szczypce i naczynia na popiół ze szczerego złota.

Księga Wyjścia 37:24

Zrobił go i wszystkie naczynia do niego z talentu szczerego złota.

Księga Wyjścia 37:25

Zrobił także ołtarz do kadzenia z drewna akacjowego, na łokieć długi i na łokieć szeroki, kwadratowy, na dwa łokcie wysoki, a z niego wychodziły rogi.

Księga Wyjścia 37:26

I pokrył go szczerym złotem – jego wierzch, jego ściany wokoło i jego rogi.
Zrobił też dokoła niego złotą listwę.

Księga Wyjścia 37:27

Zrobił dwa złote pierścienie do niego, pod jego listwą, na dwóch jego narożnikach, po obu bokach, przez które przewleczono drążki, aby był na nich noszony.

Księga Wyjścia 37:28

Zrobił także drążki z drewna akacjowego i pokrył je złotem.

Księga Wyjścia 37:29

Sporządził też olejek do świętego namaszczenia i wonne kadzidło, tak jak się robi wonności.

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj