Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Sędziów 6: podsumowanie

Zanim przeczytasz rozdział 6., tu możesz przeczytać krótkie podsumowanie - KLIKNIJ
Rozdział trzeci Izraelici znowu zgrzeszyli i JHWH oddał ich w ręce Madianitów, którzy przez siedem lat nękali ich i niszczyli ich plony. Izraelici wołali do JHWH o pomoc i PAN wysłał im proroka, który przypomniał im o wybawieniu z Egiptu i o nakazie nie czcić bogów Amorytów. Anioł JHWH ukazał się Gedeonowi, synowi Joasza z rodu Abiezera, i wezwał go do wybawienia Izraela z ręki Madianitów. Gedeon wątpił w swoje możliwości i prosił o znak potwierdzający misję.

Księga Sędziów 6 / zdjęcie: freebibleimages.org / (CC BY-SA 3.0)

Księga Sędziów 6 / zdjęcie: freebibleimages.org / (CC BY-SA 3.0)

Gedeon przygotował ofiarę dla Anioła JHWH i położył ją na skale. Ten zapalił ofiarę laską i zniknął. Gedeon zbudował ołtarz dla PANA i nazwał go: „JHWH jest pokojem”. Następnie zburzył ołtarz Baala i pal Aszery należące do jego ojca i zbudował nowy ołtarz dla JHWH na wzgórzu. Ludzie miasta chcieli ukarać Gedeona za zniszczenie ołtarza Baala, ale jego ojciec bronił go i rzekł: „Jeśli Baal jest bogiem, niech się sam pomści”.
Duch JHWH napełnił Gedeona mocą i wezwał on ludzi z pokolenia Manassesa, Aszera, Zabulona i Naftalego do walki przeciwko Madianitom. Gedeon prosił Pana o kolejny znak, aby upewnić się o jego woli. Położył runo wełniane na klepisku i poprosił, aby rano runo było mokre od rosy, a ziemia sucha. Tak się stało. Potem poprosił o odwrotny znak, aby runo było suche, a ziemia mokra. Tak też się stało.

Księga Sędziów 6: tekst

Midianici prześladują Izraela

Księga Sędziów 6:1

Potem synowie Izraela czynili to, co złe w oczach PANA. Wydał ich więc PAN w ręce Midianitów na siedem lat.

Księga Sędziów 6:2

A ręka Midianitów wzmocniła się nad Izraelem, tak że synowie Izraela kopali sobie przed Midianitami kryjówki w górach, jaskinie i warownie.

Księga Sędziów 6:3

Bywało, że gdy Izrael coś zasiał, przychodzili Midianici, Amalekici i ludzie ze wschodu i najeżdżali go;

Księga Sędziów 6:4

I rozbijali obóz naprzeciwko niego, i niszczyli plony ziemi aż po granice Gazy. Nie pozostawiali nic na pożywienie Izraelitom – ani owiec, ani wołów, ani osłów.

Księga Sędziów 6:5

Przybywali bowiem ze swymi stadami i namiotami, a przychodzili jak szarańcza tak licznie, że nie można było zliczyć ich ani ich wielbłądów. Tak wkraczali do ziemi, aby ją spustoszyć.

Księga Sędziów 6:6

Dlatego Izrael bardzo zubożał z powodu Midianitów i synowie Izraela wołali do PANA.

Księga Sędziów 6:7

A gdy synowie Izraela wołali do PANA z powodu Midianitów;

Księga Sędziów 6:8

PAN posłał do synów Izraela proroka, który powiedział do nich: Tak mówi PAN, Bóg Izraela: Ja wyprowadziłem was z ziemi Egiptu i wywiodłem was z domu niewoli.

Księga Sędziów 6:9

I wyrwałem was z rąk Egipcjan oraz z rąk wszystkich, którzy was trapili. Wypędziłem ich przed wami i dałem wam ich ziemię;

Księga Sędziów 6:10

I powiedziałem wam: Ja jestem PAN, wasz Bóg, nie bójcie się bogów Amorytów, w których ziemi mieszkacie; lecz nie posłuchaliście mego głosu.

Powołanie Gedeona

Księga Sędziów 6:11

Wtedy przyszedł Anioł PANA i stanął pod dębem, który stał w Ofra, należącym do Joasza, Abiezerita. A jego syn Gedeon młócił zboże w tłoczni, aby je ukryć przed Midianitami.

Księga Sędziów 6:12

Wówczas ukazał mu się Anioł PANA i powiedział do niego: PAN z tobą, dzielny wojowniku.

Księga Sędziów 6:13

Gedeon mu odpowiedział: Mój Panie, proszę, jeśli PAN jest z nami, dlaczego przyszło na nas to wszystko? Gdzie są teraz wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc: Czy PAN nie wyprowadził nas z Egiptu? A teraz PAN nas opuścił i wydał w ręce Midianitów.

Księga Sędziów 6:14

Wtedy PAN spojrzał na niego i powiedział: Idź w tej swojej mocy, a wybawisz Izraela z rąk Midianitów. Czyż nie ja cię posłałem?

Księga Sędziów 6:15

On zaś powiedział do niego: Mój Panie, proszę, czym wybawię Izraela? Oto moja rodzina jest biedna w Manassesa, a ja jestem najmniejszy w domu swego ojca.

Księga Sędziów 6:16

I PAN powiedział do niego: Ponieważ ja będę z tobą, pobijesz Midianitów jak jednego męża.

Księga Sędziów 6:17

on mu odpowiedział: Jeśli znalazłem łaskę w twoich oczach, daj mi znak, że to ty rozmawiasz ze mną.

Księga Sędziów 6:18

Nie odchodź stąd, proszę, aż wrócę do ciebie i przyniosę ci swoją ofiarę i położę ją przed tobą. I odpowiedział: Poczekam, aż wrócisz.

Księga Sędziów 6:19

Gedeon poszedł więc i przyrządził koźlę oraz przaśne chleby z jednej efy mąki. Mięso włożył do kosza, a polewkę mięsną wlał do garnka i przyniósł to do niego pod dąb, i ofiarował.

Księga Sędziów 6:20

I Anioł Boga powiedział do niego: Weź mięso i przaśne chleby i połóż na tej skale, a polewkę wylej. I tak uczynił.

Księga Sędziów 6:21

Wtedy Anioł PANA wyciągnął koniec laski, którą miał w ręce, i dotknął mięsa oraz przaśników; i wydobył się ogień ze skały i strawił mięso i przaśne chleby. Potem Anioł PANA zniknął sprzed jego oczu.

Księga Sędziów 6:22

A gdy Gedeon zrozumiał, że to był Anioł PANA, powiedział: Ach, Panie BOŻE! Widziałem bowiem Anioła PANA twarzą w twarz.

Księga Sędziów 6:23

I PAN mu powiedział: Pokój z tobą. Nie bój się, nie umrzesz.

Księga Sędziów 6:24

Dlatego więc Gedeon zbudował tam ołtarz dla PANA i nazwał go: PAN jest pokojem. Do dziś znajduje się on w Ofra Abiezerytów.

Księga Sędziów 6:25

Tej nocy PAN mu powiedział: Weź młodego cielca, który należy do twego ojca, oraz drugiego cielca siedmioletniego i zburz ołtarz Baala należący do twego ojca, i zetnij gaj, który jest przy nim;

Księga Sędziów 6:26

A zbuduj ołtarz dla PANA, swego Boga, na szczycie tej skały, na równym miejscu; weź tego drugiego cielca i złóż z niego całopalenie na drwach z gaju, który zetniesz.

Księga Sędziów 6:27

Wziął więc Gedeon dziesięciu mężczyzn spośród swoich sług i uczynił tak, jak PAN mu rozkazał. A ponieważ bał się domu swego ojca i mieszkańców miasta, nie uczynił tego za dnia, lecz uczynił to w nocy.

Gdeon niszczy ołtarz Baala

Księga Sędziów 6:28

A gdy mieszkańcy miasta wstali wczesnym rankiem, zobaczyli zburzony ołtarz Baala i ścięty gaj, który był obok niego, i tego drugiego cielca złożonego na całopalenie na zbudowanym ołtarzu.

Księga Sędziów 6:29

I mówili jeden do drugiego: Któż to uczynił? A gdy się o to pytali i dowiadywali, powiedzieli: Uczynił to Gedeon, syn Joasza.

Księga Sędziów 6:30

Wtedy mieszkańcy miasta powiedzieli do Joasza: Wyprowadź swego syna, niech umrze, gdyż zburzył ołtarz Baala i ściął gaj, który był przy nim.

Księga Sędziów 6:31

A Joasz odpowiedział wszystkim, którzy stali dokoła niego: Czy chcecie stawać w obronie Baala? Czy chcecie go wybawić? Kto chciałby go bronić, niech umrze tego ranka. Jeśli jest bogiem, niech sam się spiera o to, że zburzono jego ołtarz.

Księga Sędziów 6:32

I nazwano go tego dnia Jerubbaal, mówiąc: Niech Baal się spiera z nim, bo zburzył on jego ołtarz.

Gedeon wyrusza do walki

Księga Sędziów 6:33

Wtedy wszyscy Midianici i Amalekici oraz ludzie ze wschodu zebrali się razem, przeprawili się przez Jordan i rozbili obóz w dolinie Jizreel.

Księga Sędziów 6:34

Lecz Duch PANA ogarnął Gedeona, a on zadął w trąbę i zwołał do siebie dom Abiezera.

Księga Sędziów 6:35

I wyprawił posłańców do całego pokolenia Manassesa, które zebrało się przy nim. Wysłał też posłańców do Aszera, do Zebulona i Neftalego; i wyruszyli im na spotkanie.

Księga Sędziów 6:36

Wtedy Gedeon powiedział do Boga: Jeśli moją ręką wybawisz Izraela, jak powiedziałeś;

Księga Sędziów 6:37

To ja położę runo wełny na klepisku. Jeśli rosa spadnie tylko na runo, a cała ziemia będzie sucha, wtedy będę wiedział, że moją ręką wybawisz Izraela, jak powiedziałeś.

Księga Sędziów 6:38

I tak się stało. Gdy wstał nazajutrz, ścisnął runo i wycisnął rosę z runa – pełną czaszę wody.

Księga Sędziów 6:39

Gedeon powiedział jeszcze do Boga: Niech nie zapłonie twój gniew przeciwko mnie, że przemówię jeszcze raz. Pozwól, proszę, że powtórzę doświadczenie z runem: niech będzie suche tylko samo runo, a na całej ziemi niech będzie rosa.

Księga Sędziów 6:40

I Bóg tak uczynił tej nocy: samo runo było suche, a na całej ziemi była rosa.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj