Księga Przysłów 25: tekst

Księga Przysłów 25:1

To również są przysłowia Salomona, które przepisali mężowie Ezechiasza, króla Judy.

Księga Przysłów 25:2

Chwałą Boga jest sprawę taić, ale chwałą królów – dociekać sprawy.

Księga Przysłów 25:3

Wysokość niebios i głębia ziemi, i serca królów są niezbadane.

Księga Przysłów 25:4

Usuń żużel ze srebra, a wyjdzie naczynie dla złotnika.

Księga Przysłów 25:5

Usuń niegodziwego sprzed króla, a jego tron umocni się w sprawiedliwości.

Księga Przysłów 25:6

Nie wywyższaj się przed królem i nie stawaj na miejscu wielkich;

Księga Przysłów 25:7

Bo lepiej, żeby ci powiedziano: Podejdź tu, niż żeby cię poniżono przed księciem, którego twoje oczy widziały.

Księga Przysłów 25:6-7

Księga Przysłów 25:6-7

Księga Przysłów 25:8

Nie spiesz się do kłótni, bo na końcu nie będziesz wiedział, co zrobić, gdy cię zawstydzi twój bliźni.

Księga Przysłów 25:9

Załatw sprawę ze swoim bliźnim i nie zdradzaj tajemnicy drugiemu;

Księga Przysłów 25:10

By ten, który słucha, nie zawstydził cię, a twoja niesława nie przylgnęła do ciebie.

Księga Przysłów 25:11

Odpowiednio wypowiedziane słowo jest jak złote jabłko w srebrnych rzeźbach.

Księga Przysłów 25:12

Jak złoty kolczyk i klejnot ze szczerego złota tak jest dla uszu posłusznego ten, który mądrze strofuje.

Księga Przysłów 25:13

Czym chłód śniegu w czasie żniwa, tym wierny posłaniec dla tych, którzy go posyłają, bo pokrzepia dusze swych panów.

Księga Przysłów 25:14

Człowiek, który się chlubi zmyślonym darem, jest jak chmury i wiatr bez deszczu.

Księga Przysłów 25:15

Cierpliwością można przekonać władcę, a łagodny język łamie kości.

Księga Przysłów 25:16

Czy znalazłeś miód? Zjedz tyle, ile trzeba, byś objadłszy się, nie zwrócił go.

Księga Przysłów 25:17

Oddal nogę od domu bliźniego, by nie miał cię dość i cię nie znienawidził.

Księga Przysłów 25:18

Kto mówi fałszywe świadectwo przeciw swemu bliźniemu, jest młotem i mieczem, i ostrą strzałą.

Księga Przysłów 25:19

Ufność w człowieka niewiernego w dniu ucisku jest jak złamany ząb i zwichnięta noga.

Księga Przysłów 25:20

Jak ten, kto zabiera odzienie w czasie zimy i jak ocet na saletrze taki jest ten, kto śpiewa pieśni smutnemu sercu.

Księga Przysłów 25:21

 Jeśli twój nieprzyjaciel jest głodny, nakarm go chlebem, a jeśli jest spragniony, napój go wodą; 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Przysłów 24:17; Wyjścia 23:4-5; Mateusza 5:44; Łukasza 10:33-36; Rzymian 12:20-21
* Księga Przysłów 25:21 vs Księga Syracha

Księga Przysłów 25:22

Bo zgarniesz rozżarzone węgle na jego głowę, a PAN cię nagrodzi.

Księga Przysłów 25:23

Jak północny wiatr przepędza deszcz, tak gniewna twarz przepędza plotkarski język.

Księga Przysłów 25:24

Lepiej mieszkać w kącie pod dachem niż z kłótliwą żoną w przestronnym domu.

Księga Przysłów 25:25

Jak zimna woda dla pragnącej duszy, tak dobra wieść z dalekiej ziemi.

Księga Przysłów 25:26

Jak zmącone źródło i zepsuty zdrój, tak sprawiedliwy, który upada przed niegodziwym.

Księga Przysłów 25:27

Niedobrze jest jeść za dużo miodu, a szukanie własnej chwały nie jest chwałą.

Księga Przysłów 25:28

Człowiek, który nie panuje nad swoim duchem, jest jak miasto zburzone i bez muru.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały