Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Ewangelia Marka 6: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Jezus odrzucony we własnych stronach

Ewangelia Marka 6:1

I wyszedłszy stamtąd, przyszedł w swoje rodzinne strony, a szli za nim jego uczniowie.

Ewangelia Marka 6:2

A gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu zaś, słuchając go, zdumiewało się i pytało: Skąd on ma to wszystko? I co to za mądrość, która jest mu dana, że nawet takie cuda dzieją się przez jego ręce?

Ewangelia Marka 6:3

Czy to nie jest cieśla, syn Marii, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie ma tu wśród nas także jego sióstr? I gorszyli się z jego powodu.

Ewangelia Marka 6:4

Ale Jezus powiedział do nich: Nigdzie nie jest prorok bez czci, tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu.

Ewangelia Marka 6:5

I nie mógł tam uczynić żadnego cudu oprócz tego, że uzdrowił niektórych chorych, kładąc na nich ręce.

Ewangelia Marka 6:6

I dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wioski, nauczając.

Jezus posyła dwunastu apostołów

Ewangelia Marka 6:7

Wtedy, przywoławszy do siebie dwunastu, zaczął ich rozsyłać po dwóch. Dał im też moc nad duchami nieczystymi.

Ewangelia Marka 6:8

I nakazał im, aby oprócz laski nie brali na drogę niczego: ani torby, ani chleba, ani pieniędzy w trzosie;

Ewangelia Marka 6:9

Lecz żeby założyli sandały i nie wkładali dwóch szat.

Ewangelia Marka 6:10

Potem mówił do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do jakiegoś domu, zostańcie tam, dopóki stamtąd nie odejdziecie.

Ewangelia Marka 6:11

A jeśli was ktoś nie przyjmie i nie usłucha, wyszedłszy stamtąd, strząśnijcie pył z waszych nóg na świadectwo przeciwko nim. Zaprawdę powiadam wam: Lżej będzie Sodomie i Gomorze w dzień sądu niż temu miastu.

Ewangelia Marka 6:12

Wtedy wyszli i głosili, że ludzie powinni pokutować.

Ewangelia Marka 6:13

I wypędzali wiele demonów, i wielu chorych namaszczali olejkiem, i uzdrawiali.

Śmierć Jana Chrzciciela

Ewangelia Marka 6:14

I usłyszał o nim król Herod (bo jego imię się rozsławiło), i powiedział: Jan Chrzciciel zmartwychwstał, dlatego cuda dokonują się przez niego.

Ewangelia Marka 6:15

A inni mówili: To Eliasz; jeszcze inni mówili: To prorok albo ktoś jak jeden z proroków.

Ewangelia Marka 6:16

Gdy Herod o tym usłyszał, powiedział: To Jan, którego ściąłem. On zmartwychwstał.

Ewangelia Marka 6:17

Sam Herod bowiem kazał schwytać Jana i wtrącić go do więzienia z powodu Herodiady, żony swego brata Filipa, gdyż pojął ją za żonę. [koment.]

Ewangelia Marka 6:18

Bo Jan mówił Herodowi: Nie wolno ci mieć żony swego brata.

Ewangelia Marka 6:19

A Herodiada zawzięła się na niego i chciała go zabić, ale nie mogła.

Ewangelia Marka 6:20

Herod bowiem obawiał się Jana, wiedząc, że jest człowiekiem sprawiedliwym i świętym, i miał wzgląd na niego, a słuchając go, wiele czynił; i chętnie go słuchał.

Ewangelia Marka 6:21

A gdy nadeszła odpowiednia chwila, Herod, obchodząc dzień swoich urodzin, wyprawił ucztę dla swoich dostojników, dowódców wojskowych i znakomitości z Galilei.

Ewangelia Marka 6:22

Kiedy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Wtedy król powiedział do dziewczyny: Proś mnie, o co chcesz, a dam ci.

Ewangelia Marka 6:23

I przysiągł jej: O cokolwiek mnie poprosisz, dam ci, aż do połowy mego królestwa.

Ewangelia Marka 6:24

Ona więc wyszła i zapytała swoją matkę: O co mam prosić? A ta odpowiedziała: O głowę Jana Chrzciciela.

Ewangelia Marka 6:25

Natychmiast też weszła z pośpiechem do króla i prosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela.

Ewangelia Marka 6:26

I zasmucił się król bardzo, jednak ze względu na przysięgę i współbiesiadników nie chciał jej odmówić.

Ewangelia Marka 6:27

Król natychmiast posłał kata i rozkazał przynieść jego głowę. A ten, poszedłszy, ściął go w więzieniu.

Ewangelia Marka 6:28

Potem przyniósł na misie jego głowę i dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała ją swojej matce.

Ewangelia Marka 6:29

Gdy usłyszeli o tym jego uczniowie, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli w grobie.

Nakarmienie 5 tysięcy przez Jezusa

Ewangelia Marka 6:30

A apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co czynili i czego nauczali.

Ewangelia Marka 6:31

I powiedział do nich: Pójdźcie wy na odludne miejsce i odpocznijcie trochę. Wielu bowiem przychodziło i odchodziło, tak że nie mieli wolnego czasu, żeby zjeść.

Ewangelia Marka 6:32

I odpłynęli w łodzi na odludne miejsce, żeby być na osobności.

Ewangelia Marka 6:33

A ludzie widzieli, że odpływają. Wielu go poznało i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, wyprzedzili ich i zgromadzili się przy nim.

Ewangelia Marka 6:34

Kiedy Jezus wyszedł, zobaczył mnóstwo ludzi i ulitował się nad nimi, bo byli jak owce niemające pasterza. I zaczął nauczać ich wielu rzeczy.

Ewangelia Marka 6:35

A gdy było już późno, jego uczniowie podeszli do niego i powiedzieli: Miejsce to jest puste, a pora już późna.

Ewangelia Marka 6:36

Odpraw ich, aby poszli do okolicznych osad i wsi i kupili sobie chleba, bo nie mają co jeść.

Ewangelia Marka 6:37

Lecz on im odpowiedział: Wy dajcie im jeść. Zapytali go więc: Czy mamy pójść i za dwieście groszy kupić chleba, i dać im jeść?

Ewangelia Marka 6:38

A on im powiedział: Ile macie chleba? Idźcie i zobaczcie. A oni, dowiedziawszy się, powiedzieli: Pięć i dwie ryby.

Ewangelia Marka 6:39

Wtedy kazał im posadzić wszystkich w grupach na zielonej trawie.

Ewangelia Marka 6:40

I usiedli w grupach, po stu i po pięćdziesięciu.

Ewangelia Marka 6:41

A wziąwszy te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił. I połamał te chleby i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także te dwie ryby rozdzielił między wszystkich.

Ewangelia Marka 6:42

I jedli wszyscy do syta.

Ewangelia Marka 6:43

I zebrali dwanaście pełnych koszy kawałków i resztek z ryb.

Ewangelia Marka 6:44

A tych, którzy jedli chleby, było około pięciu tysięcy mężczyzn.

Jezus idzie po morzu

Ewangelia Marka 6:45

I zaraz przymusił swoich uczniów, aby wsiedli do łodzi i popłynęli przed nim na drugi brzeg w kierunku Betsaidy, a on tymczasem odprawi ludzi.

Ewangelia Marka 6:46

A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić.

Ewangelia Marka 6:47

Kiedy nastał wieczór, łódź znajdowała się na środku morza, a on był sam na lądzie.

Ewangelia Marka 6:48

I widział, że są zmęczeni wiosłowaniem, bo wiatr mieli przeciwny. I tak około czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu, i chciał ich wyminąć.

Ewangelia Marka 6:49

Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, myśleli, że to zjawa, i krzyknęli.

Ewangelia Marka 6:50

Wszyscy bowiem go widzieli i przestraszyli się. Ale on zaraz przemówił do nich tymi słowami: Ufajcie, to ja jestem! Nie bójcie się!

Ewangelia Marka 6:51

I wszedł do nich do łodzi, i uciszył się wiatr. A oni się bardzo zdumiewali i dziwili.

Ewangelia Marka 6:52

Nie zrozumieli bowiem cudu z chlebami, gdyż ich serce było odrętwiałe.

Ewangelia Marka 6:53

A przeprawiwszy się, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu.

Ewangelia Marka 6:54

A gdy wyszli z łodzi, ludzie zaraz go poznali;

Ewangelia Marka 6:55

Rozbiegli się po całej tej okolicy i zaczęli przynosić na posłaniach chorych tam, gdzie, jak słyszeli, przebywa.

Ewangelia Marka 6:56

A gdziekolwiek wszedł, do wsi, miast czy osad, kładli chorych na ulicach i prosili go, aby mogli dotknąć choćby brzegu jego szaty. A wszyscy, którzy go dotknęli, zostali uzdrowieni.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Ewangelia Marka 6: komentarze

Ewangelia Marka 6:17-41: Królestwo Boże a królestwo ludzkie

Kiedy porównamy ucztę wyprawioną przez Heroda a nakarmienie 5 tysięcy przez Marka, dostrzegamy kontrast między Królestwem ludzkim a królestwem Bożym (Marka 6:17-44). Królestwo ludzkie jest dla wybranych – najbogatszych i uprzywilejowanych, Królestwo Boże trafia do najuboższych. Na uczcie wyprawionej przez Heroda dochodzi do zbrodni, ofiarą pada sprawiedliwy Jan, tymczasem Jezus ofiarnie dzieli jedzenie wśród ubogich. Królestwem ludzkim rządzi przemoc (władca sięga po ostateczny środek w błahej sprawie – jego jedyną motywacją, aby zabić człowieka, jest utrata twarzy). Posiłek przygotowany przez Jezusa charakteryzuje wspólnotowość – wszyscy siedzą razem w grupach po 50 lub 100 osób, jedząc razem danym im pokarm.

A wziąwszy te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił. I połamał te chleby i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także te dwie ryby rozdzielił między wszystkich.

Ewangelia Marka 6:41: proto-eucharystia u Marka?

treść wersetu: Marka 6:1
A wziąwszy te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i pobłogosławił. I połamał te chleby i dawał swoim uczniom, aby kładli przed nimi. Także te dwie ryby rozdzielił między wszystkich.

Niektórzy uczeni  1 dopatrują się w nakarmieniu pięciu tysięcy przez Jezusa tego, co później przybrało formę eucharystii w pierwszym kościele. Zwróćmy uwagę na zachowanie Chrystusa:

A  wziąwszy te pięć  chlebów i dwie ryby,  spojrzał w niebo  i  pobłogosławił . I  połamał te chleby  i  dawał swoim  uczniom ,  aby kładli przed nimi . Także te dwie ryby rozdzielił między wszystkich.

Proste czynności dzielenia chleba były podstawą społeczności drogi Pańskiej, zanim kościół wprowadził Eucharystię, jaką znamy dziś z kościoła powszechnego.

Źródła
  1. Donald Senior, „The Eucharist in Mark: Mission, Reconciliation, Hope.” Biblical Theology Bulletin 12.3 (1982): s. 67-72