Psalm 130:1

<Pieśń stopni>
Z głębokości wołam do ciebie, PANIE.

Psalm 130:1

Psalm 130:1

Psalm 130:2

Panie, wysłuchaj mego głosu.
 Nakłoń swych uszu  na głos mojego błagania.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Nakłoń swych uszu  Psalm 5:1-2; Psalm 17:1; Psa 55:1-2; Psalm 61:1-2; 2 Kronik 6:40; Nehemiasza 1:6; Nehemiasza 1:11; Izajasza 37:17; Daniela 9:17-19

Słuchaj także: Psalm 130 w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka

Psalm 130:3

PANIE, jeśli będziesz zważał na nieprawości, o Panie, któż się ostoi?

Psalm 130:4

Ale u ciebie jest przebaczenie, aby się ciebie bano.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 130:5

 Oczekuję PANA, moja dusza oczekuje; i w jego słowie pokładam nadzieję.

Psalm 130:6

Moja dusza oczekuje Pana bardziej niż strażnicy świtu, bardziej niż ci, którzy strzegą do poranka.

Psalm 130:7

Niech Izrael oczekuje PANA; u PANA bowiem jest miłosierdzie i u niego obfite odkupienie.

Psalm 130:8

On sam odkupi Izraela ze wszystkich jego nieprawości.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj