Nowości na stronie BogZyje.pl

Możesz sprawdzać najnowsze aktualizacje na stronie BogZyje w tym artykule

grudzień 2023

27 grudnia
Dodane:
– rozdział Objawienia 21
– werset interlinearny Psalm 137:7; Objawienia 1:11; Objawienia 22:13

26 grudnia
Dodane:
– werset interlinearny Księga Objawienia 1:8

23 grudnia
Dodane:
prof. Robert Wiśniewski na temat często podnoszonego rzekomego związku między Bożym Narodzeniem a rzymskim Sol Invictus

22 grudnia
Dodane:
Alfabet syryjski (używany przy zapisie Peszitty)

21 grudnia
Dodane:
– werset interlinearny Dzieje 1:1 (Peszitta)

20 grudnia
Dodane:
– artykuł „Czy oddychając, wymawiamy imię Boga
Dzieje 4:36 (Peszitta) – tłumaczenie
Liczb 23:6 (Septuaginta) – interlinia

19 grudnia
Dodane:
– nowy rozdział: Ezechiela 14
– wersety interlinearne Ezechiela 14:4 / Rzymian 1:14

18 grudnia
Dodane:
– Mateusza 1:3 po hebrajsku
– jeden werset z Peszitty (Dzieje Apostolskie 1:23) w nowo dodanym języku aramejskim.

17 grudnia
Dodane:
– jak Trójca była reprezentowana na obrazach i rzeźbach na przestrzeni wieków; w artykule pojawiać się będą zdjęcia z kościołów i muzeów z całego świata – na początek dwa przykłady.

12 grudnia
Dodane:
– akapit w artykule o Księdze Syracha na temat wersji hebrajskiej
komentarz do Księgi Przysłów 6:31, zawierający m.in. opinię Tomasza z Akwinu na temat kradzieży
– parę przetłumaczonych wersetów z Ewangelii Mateusza po hebrajsku (autorstwa Franza Delitzscha)
– cytat z „Listu do Menoikeusa” Epikura
– interlinia: Dzieje 1:1; Powtórzonego Prawa 6:5 oraz Rodzaju 3:18

11 grudnia
Dodane:
– interlinia w 2 Tymoteusza 2:11

10 grudnia
Dodane:
– interlinia w Mateusza 5:13

9 grudnia
Dodane:
chiazm w Psalmie 67

8 grudnia
Dodane:
– nowy rozdział: 1 List do Koryntian 2 oraz jedno tłumaczenie interlinearne: 1 Koryntian 2:1

7 grudnia
Dodane:
– nagranie o przedchrześcijańskich korzeniach Adwentu

6 grudnia
Dodane:
– rozdział:  List do Tytusa 2 oraz Filipian 4

5 grudnia
Dodane:
* pierwsza wersja artykułu „Czy rozdziały 1. i 2. z Ewangelii Łukasza zostały dodane później„. Na razie pojawiło się pięć głównych argumentów z ogólną analizą. Temat wymaga dopracowania, szczególnie w zakresie odrębności dwóch pierwszych rozdziałów na poziomie języka.
* nowy rozdział Księga Izajasza 45
* cytaty: List Judy

4 grudnia
Dodane:
* „przypowieść o talentach” w Ewangelii Nazarejczyków
* komentarz do Izajasza 37:38
* nowy rozdział: Księga Izajasza 37
* cytaty: Izajasza 45
* fragmenty Enchiridionu Epikteta w dziale pism „Świat grecko-rzymski

3 grudnia
Dodane:
* zalążek artykułu na temat „peszer” – definicja na bazie wykorzystywania peszer przez wspólnotę z Kumran.
* zalążek artykułu o Ewangelii Nazarejczyków – kilka informacji oraz fragment, który zachował się dzięki cytatowi u Orygenesa. Projekt dotyczący apokryfów, pism, które nie znalazły się w Nowym Testamencie, to praca na najbliższe parę miesięcy – co 1-2 dni będą pojawiać się kolejne artykuły oraz będą rozbudowywane te poprzednie.
* jedyny rozdział Listu Judy oraz Psalm 84
* komentarz do Judy 1:17 oraz komentarz do Barucha 3:38, a w nim m.in. na temat spekulacji o wcieleniu Chrystusa  wśród Ojców Kościoła.
* interlinia Barucha 3:38

1 grudnia
Dodane:
* artykuł z cytatami z Psalmu 84
* nowy rozdział: Izajasza 48

listopad 2023

Nowości na stronie BogZyje.pl

Nowości na stronie BogZyje.pl

30 listopada
Dodane:
* kilka ogólnych uwag o Psalmie 124 i jego ścisłych związkach z Psalmem 121
* nowy artykuł z cytatami: księga Izajasza 48
* nowe rozdziały: Izajasza 30 oraz 1 Koryntian 4
* „chmurki” z cytatami dla Ks. Przysłów 16. Np. zobacz Przysłów 16:7 i wyświetlający się nad wersetem tekst.

29 listopada
Dodane:
* komentarz do Rodzaju 20:17 (o modlitwie wstawienniczej Abrahama i rozwoju tej tradycji w judaizmie) i Rodzaju 20:18 (o nietypowym użyciu imienia Boga – JHWH w tym rozdziale); komentarz do Rodzaju 1:27 o mężczyźnie i kobiecie stworzonych na obraz Boga.
* przekład interlinearny Psalmu 1:1
* nowy artykuł z cytatami Izajasza 30; nowe ilustracje w artykułach z cytatami z 1 Listu Piotra 2 oraz Psalmu 80.
* rozdział: Psalm 80
* „chmurki” z biblijnymi cytatami dla Ks. Przysłów 15. Wystarczy najechać na dowolny werset, np. Przysłów 15:7.

28 listopada
Dodane:
* artykuł „Augustyn o stworzeniu świata przez Boga„, czyli kilka słów o stworzeniu „ex nihilo” i problemie ze stworzeniem świata przez Demiurga. Artykuł znajduje się w nowej kategorii – Stworzenie w dziale Teologia
* komentarz do Przysłów 23:10, czyli szlakiem literackich powiązań (?) między egipską księgą Napomnień Amenemopeta, Torą, Księga Przysłów i Ewangelią Łukasza
* interlinia 1 Samuela 3:1
* nowa kategoria w dziale Analizy (NT)Życie Jezusa – na razie jest tam jeden tekst, ale cały czas trwa dodawanie starych tekstów opatrzonych nazwami z poprzedniej kategorii
* rozdziały 1 Samuela 3; Izajasza 55
* cytaty: Psalm 80
* „chmurki” z biblijnymi cytatami dla Ks. Przysłów 14. Ilekroć najedziemy na dany werset w jakimkolwiek tekście, zobaczymy jego treść, np. tutaj dla Przysłów 14:25.

Przysłów 14:25

Przysłów 14:25

27 listopada
Dodane:
* rozdział Jeremiasza 16;
* komentarz i interlinia Koheleta 5:11 (możliwy związek z Arystofanesem);
* komentarz i interlinia Jana 20:11 (Jan posługuje się symbolem przebłagalni do opisania grobu);
* cytaty: Izajasza 55