Psalm 131:1

<Pieśń stopni Dawida>
PANIE, moje serce nie wywyższa się i moje oczy nie są wyniosłe ani nie ubiegam się o wielkie rzeczy albo zbyt cudowne dla mnie.

Psalm 131:1-2

Psalm 131:1-2

Psalm 131:2

Doprawdy uciszyłem i  uspokoiłem   swoją duszę   jak dziecko  odstawione od piersi swej matki; moja dusza jest jak dziecko odstawione.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 uspokoiłem…  Psalm 42:5; Psalm 42:11; Psalm 43:5; Psalm 62:1; 1 Samuela 24:10; 1 Samuela 25:32; 1 Samuela 25:33; 1 Samuela 30:6; 2 Samuela 15:25-26; 2 Samuela 16:11-12; Izajasza 30:15; Lamentacje 3:26
 swoją duszę  Łukasza 21:19; Jana 14:1-2
 jak dziecko  Mateusza 18:3-4; Marka 10:15; 1 Koryntian 14:20

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 131:3

Niech Izrael pokłada nadzieję w PANU odtąd na wieki.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj