Księga Przysłów 10: tekst

Księga Przysłów 10:1

Przysłowia Salomona.
Mądry syn sprawia ojcu radość, a głupi syn jest zgryzotą swojej matki.

Księga Przysłów 10:2

Skarby niegodziwości nie przynoszą pożytku, lecz sprawiedliwość uwalnia od śmierci.

Księga Przysłów 10:3

PAN nie pozwoli, by dusza sprawiedliwego cierpiała głód, a rozproszy majątek niegodziwych.

Księga Przysłów 10:4

Leniwa ręka prowadzi do nędzy, a ręka pracowita ubogaca.

Księga Przysłów 10:5

Kto zbiera w lecie, jest synem roztropnym; syn, który śpi w czasie żniwa, przynosi hańbę.

Księga Przysłów 10:6

Błogosławieństwa  na głowie sprawiedliwego, a usta niegodziwych kryją nieprawość.

Księga Przysłów 10:7

Pamięć sprawiedliwego jest błogosławiona, a imię niegodziwych zgnije.

Księga Przysłów 10:8

Człowiek mądrego serca przyjmuje przykazania, a gadatliwy głupiec upadnie.

Księga Przysłów 10:9

Kto postępuje uczciwie, postępuje bezpiecznie, a kto jest przewrotny w swoich drogach, zostanie ujawniony.

Księga Przysłów 10:10

Kto mruga okiem, przynosi cierpienie, a gadatliwy głupiec upadnie.

Księga Przysłów 10:11

Usta sprawiedliwego są źródłem życia, a usta niegodziwych kryją nieprawość.

Księga Przysłów 10:12

Nienawiść wznieca kłótnie, a miłość zakrywa wszystkie grzechy.

Księga Przysłów 10:12

Księga Przysłów 10:12

Księga Przysłów 10:13

Na wargach rozumnego znajduje się mądrość, a kij na grzbiecie nierozumnego.

Księga Przysłów 10:14

Mądrzy  gromadzą  wiedzę, a  usta  głupiego grożą zniszczeniem.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „gromadzą”  Przysłów 1:5; Przysłów 9:9; Przysłów 18:1; Przysłów 18:15; Przysłów 19:8; Mateusza 12:35; Mateusza 13:44; Mateusza 13:52; 2 Koryntian 4:6-7
 „usta…”  Przysłów 10:8; Przysłów 10:10; Przysłów 13:3; Przysłów 18:7; Przysłów 21:23
Powiązane artykuły * „gromadzić” w Biblii hebrajskiej

Księga Przysłów 10:15

Majątek bogacza jest jego warownym miastem, a zniszczeniem ubogich jest ich nędza.

Księga Przysłów 10:16

Praca sprawiedliwego prowadzi do życia, a dochód niegodziwych do grzechu.

Księga Przysłów 10:17

Kto przestrzega karności, idzie ścieżką życia, a kto gardzi upomnieniem, błądzi.

Księga Przysłów 10:18

Kto kryje nienawiść kłamliwymi wargami i kto rozgłasza oszczerstwo, jest głupcem.

Księga Przysłów 10:19

Wielomówność nie bywa bez grzechu, a kto powściąga swoje wargi, jest roztropny.

Księga Przysłów 10:20

Język sprawiedliwego jest wybornym srebrem, a serce niegodziwych jest mało warte.

Księga Przysłów 10:21

Wargi sprawiedliwego żywią wielu, a głupi umierają przez brak rozumu.

Księga Przysłów 10:22

Błogosławieństwo PANA wzbogaca i nie przynosi z sobą zmartwień.

Księga Przysłów 10:23

Dla głupiego popełnić haniebny czyn to zabawa, a człowiek roztropny trzyma się mądrości.

Księga Przysłów 10:24

Niegodziwego spotka to, czego się boi, a sprawiedliwym Bóg daje to, czego pragną.

Księga Przysłów 10:25

Jak wicher przemija, tak niegodziwy nie przetrwa, a sprawiedliwy ma wieczny fundament.

Księga Przysłów 10:25

Księga Przysłów 10:25

Księga Przysłów 10:26

Czym ocet dla zębów i dym dla oczu, tym jest leniwy dla tych, którzy go posyłają.

Księga Przysłów 10:27

Bojaźń PANA przedłuża dni, a lata niegodziwego będą skrócone.

Księga Przysłów 10:28

Oczekiwanie sprawiedliwych przynosi radość, a nadzieja niegodziwych zginie.

Księga Przysłów 10:29

Droga PANA jest mocą dla prawego, a zgubą dla czyniących nieprawość.

Księga Przysłów 10:30

Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje, a niegodziwi nie będą mieszkać na ziemi.

Księga Przysłów 10:31

Usta sprawiedliwego wydają mądrość, a język przewrotny będzie wycięty.

Księga Przysłów 10:32

Wargi sprawiedliwego wiedzą, co wypada, a usta niegodziwych są przewrotne.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały