Psalm 114:1

Gdy Izrael wychodził z Egiptu, dom Jakuba spośród ludu obcego języka;

Psalm 114:2

Juda stał się jego świątynią, Izrael jego panowaniem.

Psalm 114:3

Morze to ujrzało i uciekło, Jordan wstecz się odwrócił.

Psalm 114:4

Góry skakały jak barany, pagórki jak jagnięta.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 114:5

Morze, cóż ci się stało, żeś uciekło, a tobie, Jordanie, że wstecz się odwróciłeś?

Psalm 114:6

Góry, że skakałyście jak barany, a wy, pagórki, jak jagnięta?

Psalm 114:7

Zadrżyj, ziemio, przed obliczem Pana, przed obliczem Boga Jakuba;

Psalm 114:8

Który zamienia skałę w jezioro, a krzemień w źródło wód.

Psalm 114:7-8

Psalm 114:7-8

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj