Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Dzieje Apostolskie 3: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Piotr i Jan uzdrawiają chromego człowieka w świątyni

Dzieje Apostolskie 3:1

Piotr i Jan weszli razem do świątyni w godzinie modlitwy, o dziewiątej.

Dzieje Apostolskie 3:2

A wnoszono właśnie pewnego mężczyznę, chromego od urodzenia, którego każdego dnia sadzano u bramy świątyni, zwanej Piękną, żeby wchodzących do świątyni prosił o jałmużnę.

Dzieje Apostolskie 3:3

Gdy zobaczył Piotra i Jana, jak mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę.

Dzieje Apostolskie 3:4

A Piotr, przypatrując mu się wraz z Janem, powiedział: Spójrz na nas.

Dzieje Apostolskie 3:5

On więc spojrzał na nich uważnie, spodziewając się, że coś od nich otrzyma.

Dzieje Apostolskie 3:6

Wtedy Piotr powiedział: Nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję: W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź!

Dzieje Apostolskie 3:7

A ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. I natychmiast wzmocniły się jego nogi i kostki.

Dzieje Apostolskie 3:8

A on zerwał się, wstał i chodził. Wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i chwaląc Boga.

Dzieje Apostolskie 3:9

A wszyscy ludzie widzieli go chodzącego i chwalącego Boga.

Dzieje Apostolskie 3:10

I rozpoznali w nim tego człowieka, który dla jałmużny siadał przy Pięknej Bramie świątyni, i ogarnęło ich zdumienie i zachwyt nad tym, co mu się przydarzyło.

Piotr przemawia do tłumu w przedsionku Salomona

Dzieje Apostolskie 3:11

A gdy ten chromy, który został uzdrowiony, trzymał się Piotra i Jana, wszyscy ludzie zdumieni zbiegli się do nich w przedsionku, który zwano Salomonowym.

Dzieje Apostolskie 3:12

Kiedy Piotr to zobaczył, przemówił do ludzi: Mężowie izraelscy, dlaczego się temu dziwicie i dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi?

Dzieje Apostolskie 3:13

Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Bóg naszych ojców, uwielbił Jezusa, swego Syna, którego wy wydaliście i wyparliście się przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić.

Dzieje Apostolskie 3:14

A wy wyparliście się Świętego i Sprawiedliwego i prosiliście o uwolnienie wam mordercy.

Dzieje Apostolskie 3:15

I zabiliście Dawcę życia, którego Bóg wskrzesił z martwych, czego my jesteśmy świadkami.

Dzieje Apostolskie 3:16

A przez wiarę w jego imię, temu, którego widzicie i znacie, imię to przywróciło siły. To wiara, która jest przez niego, dała mu pełne zdrowie na oczach was wszystkich.

Dzieje Apostolskie 3:17

Ale teraz, bracia, wiem, że uczyniliście to z nieświadomości, tak jak wasi przełożeni.

Dzieje Apostolskie 3:18

Lecz Bóg w ten sposób wypełnił to, co przepowiedział przez usta wszystkich swoich proroków, że jego Chrystus będzie cierpiał.

Dzieje Apostolskie 3:19

Dlatego pokutujcie i nawróćcie się, aby wasze grzechy były zgładzone, gdy nadejdą od obecności Pana czasy ochłody;

Dzieje Apostolskie 3:20

I pośle tego, który był wam głoszony, Jezusa Chrystusa;

Dzieje Apostolskie 3:21

Którego niebo musi przyjąć aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, jak Bóg od wieków przepowiadał przez usta wszystkich swoich świętych proroków.

Dzieje Apostolskie 3:22

Mojżesz bowiem powiedział do ojców: Proroka jak ja wzbudzi wam Pan, wasz Bóg, spośród waszych braci. Jego będziecie słuchać we wszystkim, co wam powie.

Dzieje Apostolskie 3:23

I stanie się, że każda dusza, która nie będzie słuchać tego proroka, będzie wytracona spośród ludu.

Dzieje Apostolskie 3:24

Przepowiadali te dni także wszyscy prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i inni po nim.

Dzieje Apostolskie 3:25

Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z naszymi ojcami, mówiąc do Abrahama: W twoim potomstwie będą błogosławione wszystkie narody ziemi.

Dzieje Apostolskie 3:26

Wzbudziwszy swego Syna, Jezusa, Bóg najpierw posłał go do was, aby wam błogosławił w odwracaniu się każdego z was od swoich nieprawości.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj