Psalm 97:1

PAN króluje, raduj się, ziemio, i weselcie się, niezliczone wyspy!

Psalm 97:2

Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu.

Psalm 97:3

Ogień idzie przed nim i pożera jego wrogów wokoło.

Psalm 97:4

Jego błyskawice oświetlają świat, widzi to ziemia i drży.

Psalm 97:5

Góry topią się jak wosk przed obliczem PANA, przed obliczem Pana całej ziemi.

Psalm 97:6

Niebiosa opowiadają jego sprawiedliwość, a wszystkie narody widzą jego chwałę.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Psalm 97:7

Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą posągom, którzy chlubią się bożkami; oddajcie mu pokłon, wszyscy bogowie.

Psalm 97:8

Syjon to usłyszał i weseli się, a córki Judy będą się radować z powodu twoich sądów, PANIE!

Psalm 97:9

Ty bowiem, PANIE, jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony ponad wszystkich bogów.

Psalm 97:10

Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło; on strzeże dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych.

Psalm 97:11

Światło jest zasiane dla sprawiedliwego i radość dla tych, którzy są prawego serca.

Psalm 97:12

Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, i wysławiajcie go, pamiętając o jego świętości.

Przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj