Psalm 112:1

 Alleluja .
 Błogosławiony  człowiek, który boi się PANA i  ma upodobanie  w jego przykazaniach.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 Alleluja  Chwalcie PANA – hebrajskie Hallelujah -> Psalm 111:1; Psalm 147:1; Psalm 148:11-14; Psalm 150:1.
Jest to kolejny z Psalmów alfabetycznych, ułożony dokładnie tak jak poprzedni w podziale na wersety; i podobnie jak on, został prawdopodobnie skomponowany na użytek Żydów po ich powrocie z niewoli.
 Błogosławiony  Psalm 111:10; Psalm 115:7-13; Psalm 128:1; Psalm 145:19; Izajasza 50:10; Łukasza 1:50
 ma upodobanie  Psalm 1:1,2; Psalm 40:8; Psalm 119:16,35,47,48,70-72,97,143; Rzymian 7:22; Rzymian 8:6
Powiązane artykuły * Liczba 153 i Psalm 111 oraz Psalm 112

Psalm 112:2

Jego potomstwo będzie potężne na ziemi, pokolenie prawych będzie błogosławione.

Psalm 112:3

Dobrobyt i bogactwo są w jego domu, a jego sprawiedliwość trwa na wieki.

Psalm 112:3

Psalm 112:3

Psalm 112:4

Dla prawych wschodzi światłość w ciemności; on jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy.

Psalm 112:4

Psalm 112:4

Psalm 112:5

Dobry człowiek lituje się i pożycza, i prowadzi swoje sprawy rozważnie.

Psalm 112:6

Na pewno nigdy się nie zachwieje, sprawiedliwy na wieki pozostanie w pamięci.

Psalm 112:7

Nie będzie się bał złej nowiny, jego serce jest stateczne, ufa PANU.

Psalm 112:7

Psalm 112:7

Psalm 112:8

Jego serce jest umocnione, nie będzie się bał, aż zobaczy pomstę nad swymi wrogami.

Psalm 112:9

Rozrzucił i dał ubogim, jego sprawiedliwość trwa na wieki, jego róg będzie wywyższony w chwale.

Psalm 112:10

Niegodziwy zobaczy to i rozgniewa się, zgrzytnie zębami i uschnie, pragnienie niegodziwych zginie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj