Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

1 Księga Kronik 20: tekst (UBG)

1 Księga Kronik 20

1 Księga Kronik 20

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Zajęcie Rabby

1 Księga Kronik 20:1

A na początku roku, w czasie, gdy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Joab poprowadził potężne wojsko i spustoszył ziemię synów Ammona, potem nadciągnął i obległ Rabbę, Dawid tymczasem pozostał w Jerozolimie. I Joab zdobył Rabbę, i zburzył ją. (koment.)

1 Księga Kronik 20:2

Wtedy Dawid zdjął koronę jej króla z jego głowy, a okazało się, że waży ona talent złota, była też ozdobiona drogocennymi kamieniami. I włożono ją na głowę Dawida. Wywiózł też z miasta bardzo dużo łupów. (koment.)

1 Księga Kronik 20:3

Lud, który był w nim, wyprowadził i przeciął piłami, bronami żelaznymi i siekierami. Tak uczynił Dawid ze wszystkimi miastami synów Ammona. Potem Dawid wrócił wraz z całym ludem do Jerozolimy. (koment.)

Filistyni pokonani

1 Księga Kronik 20:4

Następnie doszło do wojny z Filistynami w Gezer. Wtedy to Sibbekaj Chuszatyta zabił Sippaja z rodu olbrzyma i tak Filistyni zostali pokonani. (koment. w. 4-8)

1 Księga Kronik 20:5

I znowu była wojna z Filistynami, kiedy Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata Gittyty, którego drzewce włóczni było jak wał tkacki.

1 Księga Kronik 20:6

 I była jeszcze wojna w Gat, gdzie znajdował się człowiek wysokiego wzrostu, który miał po sześć palców u rąk i nóg, razem – dwadzieścia cztery palce. On również pochodził z rodu tego olbrzyma.

1 Księga Kronik 20:7

A gdy wyzywał Izraela, zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida.

1 Księga Kronik 20:8

Ci byli synami jednego olbrzyma z Gat, a polegli z ręki Dawida i z rąk jego sług.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

1 Księga Kronik 20: komentarze

Oparte m.in. na komentarzach DailyReadings.co.uk

1 Kronik 20:1: inne spojrzenie autora Księgi

treść wersetu: 1 Kronik 20:1
A na początku roku, w czasie, gdy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Joab poprowadził potężne wojsko i spustoszył ziemię synów Ammona, potem nadciągnął i obległ Rabbę, Dawid tymczasem pozostał w Jerozolimie. I Joab zdobył Rabbę, i zburzył ją.

Ten sam czas opisuje 2 Księga Samuela 11. Autor Księgi Kronik nie relacjonuje historii Dawida, Batszeby i jej męża Uriasza (2 Samuela 11:16-25), koncentrując się na militarnej stronie rządów króla. W opisywanej w pierwszych trzech wersetach bitwie zginął Uriasz.

Nie ma również opisanej historii Absaloma, który powstał przeciw swojemu ojcu Dawidowi po historii z Uriaszem.

1 Kronik 20:2: korona króla koroną bożka

treść wersetu: 1 Kronik 20:2
Wtedy Dawid zdjął koronę jej króla z jego głowy, a okazało się, że waży ona talent złota, była też ozdobiona drogocennymi kamieniami. I włożono ją na głowę Dawida. Wywiózł też z miasta bardzo dużo łupów.

Wg Biblii NIV, waga korony mogła wynosić 75 funtów (ok. 34 kilogramów). Wg tekstu masoreckiego była to korona króla, natomiast LXX i Wulgata sugerują, że należała ona do Milkoma (Molecha), bożka Ammonitów (1 Królewska 11:5). Waga sugeruje, że korona mogła spoczywać na posągu bóstwa, które czcił król z całym ludem.

1 Kronik 20:3: przymusowe prace zamiast śmierci

treść wersetu: 1 Kronik 20:3
(3) A lud, który w nim mieszkał, kazał uprowadzić i przydzielić do pił, ostrych narzędzi żelaznych i siekier. I tak uczynił Dawid wszystkim miastom Ammonitów. Potem Dawid oraz cały lud powrócił do Jerozolimy. [P. Ekum.]

Różnica w tłumaczeniach jest istotna – wg UBG, ale także np. Biblii Króla Jakuba, Dawid zabił jeńców, wg większości obecnych tłumaczeń, ci sami jeńcy mieli wykonywać roboty przy użyciu pił czy siekier.

1 Kronik 20:4-8: rozprawa z Filistynami

treść wersetu: 1 Kronik 20:4-8
(4) Następnie doszło do wojny z Filistynami w Gezer. Wtedy to Sibbekaj Chuszatyta zabił Sippaja z rodu olbrzyma i tak Filistyni zostali pokonani. (5) I znowu była wojna z Filistynami, kiedy Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata Gittyty, którego drzewce włóczni było jak wał tkacki. (6) I była jeszcze wojna w Gat, gdzie znajdował się człowiek wysokiego wzrostu, który miał po sześć palców u rąk i nóg, razem – dwadzieścia cztery palce. On również pochodził z rodu tego olbrzyma. (7) A gdy wyzywał Izraela, zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. Ci byli synami jednego olbrzyma z Gat, a polegli z ręki Dawida i z rąk jego sług.[UBG]

Wersety opisują zabicie Sippaja, Lachmiego oraz człowieka posiadającego 24 palce. Wg 2 Samuela 21:16-17 Abiszaj, syn Serui zabił również Iszbibenoba. Wraz z Goliatem, którego pokonał Dawid, było ich pięciu – to tłumaczyłoby fakt wzięcia 5 kamieni przez Dawida (1 Samuela 17:40: Wziął w rękę swój kij, wybrał sobie pięć gładkich kamieni ze strumienia, włożył je do torby pasterskiej).

W wersetach 4., 6. i 8. zabici ludzie są opisywani słowem „רְפָאִים” (refaʾim) (por. Rodzaju 14:5). Refaici żyli w ziemi danej przez Boga Abrahamowi (Rodzaju 15:20). Król Og, opisywany jako Refaita, był potężnego wzrostu: „Oto jego żelazny grobowiec, jest w Rabbat u Ammonitów: dziewięć łokci wynosi jego długość, cztery łokcie szerokość, według łokcia męskiego” (Powtórzonego Prawa 3:11).

Podobny opis do 1 Kronik 20:4-8 można znaleźć w 2 Samuela 23:18-23.