Księga Liczb 23:1

I Balaam powiedział do Balaka:  Zbuduj mi  tu  siedem ołtarzy  i przygotuj mi tu  siedem cielców  i siedem baranów.

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „Zbuduj mi…”  Liczb 23:29; Ezechiela 33:31; Judy 1:11
 „siedem ołtarzy”  Wyjścia 20:24; Wyjścia 27:1-8; 1 Samuela 15:22; 2 Królewska 18:22; Psalm 50:8-9; Przysłów 15:8; Izajasza 1:11-15; Mateusza 23:14
 „siedem cielców”  Liczb 29:32; 1 Kronik 15:26; 2 Kronik 29:21; Hioba 42:8; Ezechiela 45:23

Księga Liczb 23:2

Uczynił więc Balak tak, jak powiedział Balaam; potem Balak i Balaam ofiarowali po jednym cielcu i jednym baranie na każdym ołtarzu.

Księga Liczb 23:3

Wtedy Balaam powiedział do Balaka: Pozostań przy swoim całopaleniu, a ja pójdę; może PAN spotka się ze mną, a cokolwiek mi objawi, powiem ci.
I poszedł na wzgórze.

Księga Liczb 23:4

I Bóg spotkał się z Balaamem; i Balaam powiedział do niego: Postawiłem siedem ołtarzy i ofiarowałem po jednym cielcu i jednym baranie na każdym ołtarzu.

Księga Liczb 23:5

Wówczas PAN włożył słowa w usta Balaama i powiedział: Wróć do Balaka i tak mu powiedz.

Księga Liczb 23:6

I wrócił do niego, a oto stał przy swoim całopaleniu, on i wszyscy książęta Moabu.

Księga Liczb 23:7

I rozpoczął swą przypowieść, mówiąc: Balak, król Moabu, sprowadził mnie z Aramu, z gór wschodnich tymi słowy: Przyjdź, przeklnij mi Jakuba, przyjdź, złorzecz Izraelowi.

Księga Liczb 23:8

Jakże mam przeklinać tego, kogo Bóg nie przeklął? I jak mam złorzeczyć temu, komu PAN nie złorzeczył?

Księga Liczb 23:9

Gdyż widzę go ze szczytu skał, spoglądam na niego z pagórków; oto ten lud będzie mieszkać osobno, do innych narodów nie będzie zaliczony.

Księga Liczb 23:10

Któż policzy proch Jakuba, któż policzy choćby czwartą część Izraela? Niech umrę śmiercią sprawiedliwych i niech mój koniec będzie taki jak ich.

Księga Liczb 23:11

Wtedy Balak powiedział do Balaama: Cóż mi uczyniłeś? Sprowadziłem cię, abyś przeklął moich wrogów, a oto ty im wielce błogosławiłeś.

Księga Liczb 23:12

A on odpowiedział: Czy nie mam pilnować tego, by mówić to, co PAN włożył w moje usta?

Księga Liczb 23:13

I Balak powiedział do niego: Chodź, proszę, ze mną na inne miejsce, z którego będziesz mógł ich widzieć; zobaczysz tylko ich skraj, wszystkich nie zobaczysz.
Przeklnij mi ich stamtąd.

Księga Liczb 23:14

I zaprowadził go na pole Sofim, na szczyt góry Pizga; tam zbudował siedem ołtarzy i ofiarował po jednym cielcu i jednym baranie na każdym ołtarzu.

Księga Liczb 23:15

I powiedział do Balaka: Pozostań tu przy swoim całopaleniu, a ja pójdę tam na spotkanie PANA.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 23:16

I PAN wyszedł na spotkanie z Balaamem, włożył słowa w jego usta i powiedział: Wróć do Balaka i tak mu powiedz.

Księga Liczb 23:17

Przyszedł więc do niego, a oto on stał przy swoim całopaleniu, a z nim książęta Moabu.
I Balak zapytał go: Cóż ci PAN powiedział?

Księga Liczb 23:18

I rozpoczął swą przypowieść tymi słowy: Wstań, Balaku, i słuchaj; nakłoń swego ucha, synu Sippora.

Księga Liczb 23:19

Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować.
Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni?

Księga Liczb 23:19

Księga Liczb 23:19

Księga Liczb 23:20

Oto otrzymałem rozkaz, żeby błogosławić; on błogosławił, a ja tego nie mogę odwrócić.

Księga Liczb 23:21

Nie dostrzegł nieprawości w Jakubie ani nie widział przestępstwa w Izraelu.
PAN, jego Bóg, jest z nim, a okrzyk króla – przy nim.

Księga Liczb 23:22

Bóg wyprowadził ich z Egiptu, jego moc jest jak u jednorożca.

Księga Liczb 23:23

Nie ma bowiem zaklęcia przeciw Jakubowi ani wróżby przeciw Izraelowi.
Już od tego czasu będzie się mówić o Jakubie i o Izraelu: Czego dokonał Bóg!

Księga Liczb 23:24

Oto lud powstanie jak silny lew, jak młody lew się podnosi; nie położy się, aż pożre zdobycz i wypije krew zabitych.

Księga Liczb 23:25

Wtedy Balak powiedział do Balaama: Ani ich nie przeklinaj więcej, ani im też nie błogosław.

Księga Liczb 23:26

I Balaam odpowiedział Balakowi: Czy nie powiedziałem ci, że cokolwiek powie PAN, to uczynię?

Księga Liczb 23:27

Balak powiedział do Balaama: Chodź, proszę, zaprowadzę cię na inne miejsce, może się spodoba Bogu, żebyś ich stamtąd przeklął.

Księga Liczb 23:28

Wtedy Balak wziął Balaama na szczyt Peor, który wznosi się nad pustynią.

Księga Liczb 23:29

I Balaam powiedział do Balaka: Zbuduj mi siedem ołtarzy i przygotuj mi tu siedem cielców i siedem baranów.

Księga Liczb 23:30

Balak uczynił więc tak, jak mu rozkazał Balaam, i ofiarował po jednym cielcu i jednym baranie na każdym ołtarzu.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj