Księga Kapłańska 16:1

Potem PAN mówił do Mojżesza po śmierci dwóch synów Aarona, którzy umarli, gdy złożyli ofiarę przed PANEM.

Księga Kapłańska 16:2

I PAN powiedział do Mojżesza: Powiedz swojemu bratu Aaronowi, żeby nie wchodził w każdym czasie do Miejsca Świętego poza zasłonę przed przebłagalnią, która jest na arce, aby nie umarł.
W obłoku bowiem będę się ukazywać nad przebłagalnią.

Księga Kapłańska 16:3

Oto w taki sposób Aaron będzie wchodzić do Świętego Miejsca: z młodym cielcem na ofiarę za grzech i z baranem na całopalenie.

Księga Kapłańska 16:4

Ubierze się w świętą lnianą tunikę, na ciele będzie miał lniane spodnie, opasze się lnianym pasem i włoży na głowę lnianą mitrę.
To są święte szaty; obmyje więc swoje ciało w wodzie i założy je.

Księga Kapłańska 16:5

A od zgromadzenia synów Izraela weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech i jednego baranka na całopalenie.

Księga Kapłańska 16:6

I Aaron złoży swego cielca na ofiarę za grzech za siebie samego, i dokona przebłagania za siebie i swój dom.

Księga Kapłańska 16:7

Weźmie też dwa kozły i postawi je przed PANEM u wejścia do Namiotu Zgromadzenia.

Księga Kapłańska 16:8

I Aaron rzuci losy o dwa kozły, jeden los dla PANA, a drugi los dla kozła ofiarnego.

Księga Kapłańska 16:9

I przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla PANA, i złoży go w ofierze za grzech.

Księga Kapłańska 16:10

Ale kozła, na którego padł los dla kozła ofiarnego, postawi żywego przed PANEM, aby nim dokonać przebłagania i wypuścić go na pustynię jako kozła ofiarnego.

Księga Kapłańska 16:11

I przyprowadzi Aaron cielca na ofiarę za grzech za siebie samego, i dokona przebłagania za siebie i swój dom, i zabije cielca na ofiarę za grzech za siebie samego.

Księga Kapłańska 16:12

Następnie weźmie pełną kadzielnicę węgla rozpalonego z ołtarza przed PANEM oraz dwie pełne garści wonnego utłuczonego kadzidła i wniesie poza zasłonę.

Księga Kapłańska 16:13

I nasypie kadzidło na ogień przed PANEM, aby obłok kadzidła okrył przebłagalnię, która jest nad arką, aby nie umarł.

Księga Kapłańska 16:14

Potem weźmie z krwi tego cielca i pokropi swym palcem nad przebłagalnią ku wschodowi.
Przed przebłagalnią będzie kropić tą krwią siedem razy swym palcem.

Księga Kapłańska 16:15

Następnie zabije kozła na ofiarę za grzech za lud i wniesie jego krew poza zasłonę, i uczyni z jego krwią, jak uczynił z krwią cielca: pokropi nią nad przebłagalnią i przed przebłagalnią.

Księga Kapłańska 16:16

Tak dokona przebłagania nad Miejscem Świętym za nieczystości synów Izraela, za ich przestępstwa i za wszystkie ich grzechy.
Tak też uczyni z Namiotem Zgromadzenia, który jest wśród nich, pośrodku ich nieczystości.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Kapłańska 16:17

A żaden człowiek nie może przebywać w Namiocie Zgromadzenia, gdy on będzie wchodzić do Miejsca Świętego, by dokonać przebłagania, aż wyjdzie i dokona przebłagania sam za siebie, swój dom i za całe zgromadzenie Izraela.

Księga Kapłańska 16:18

Potem wyjdzie do ołtarza, który jest przed PANEM, i dokona za niego przebłagania: weźmie nieco krwi cielca i krwi kozła i pomaże rogi ołtarza dokoła.

Księga Kapłańska 16:19

Pokropi go z wierzchu tą krwią swym palcem siedem razy, oczyści go i poświęci go od nieczystości synów Izraela.

Księga Kapłańska 16:20

A gdy dokona przebłagania za Miejsce Święte, Namiot Zgromadzenia i ołtarz, przyprowadzi żywego kozła.

Księga Kapłańska 16:21

I Aaron położy obie ręce na głowie żywego kozła, wyznawać będzie nad nim wszystkie nieprawości synów Izraela i wszystkie ich przestępstwa ze wszystkimi ich grzechami i złoży je na głowę tego kozła, i wypuści go przez wyznaczonego człowieka na pustynię.

Księga Kapłańska 16:22

Tak poniesie ten kozioł na sobie wszystkie ich nieprawości do ziemi pustej.
I wypuści tego kozła na pustynię.

Księga Kapłańska 16:23

Potem Aaron wejdzie do Namiotu Zgromadzenia, zdejmie z siebie lniane szaty, które włożył, gdy wszedł do Miejsca Świętego, i zostawi je tam.

Księga Kapłańska 16:24

Obmyje też swoje ciało w wodzie na Miejscu Świętym i włoży swoje szaty, wyjdzie i złoży swoje całopalenie i całopalenie ludu i dokona przebłagania za siebie i za lud.

Księga Kapłańska 16:25

A tłuszcz ofiary za grzech spali na ołtarzu.

Księga Kapłańska 16:26

A ten, który wypuścił kozła jako kozła ofiarnego, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało w wodzie, potem wejdzie do obozu.

Księga Kapłańska 16:27

Cielca zaś ofiary za grzech i kozła ofiary za grzech, których krew została wniesiona do Miejsca Świętego dla przebłagania, wyniosą poza obóz i spalą w ogniu ich skóry, ich mięso i ich gnój.

Księga Kapłańska 16:28

A ten, który je spali, wypierze swoje szaty i obmyje swoje ciało w wodzie, potem wejdzie do obozu.

Księga Kapłańska 16:29

To będzie dla was wieczną ustawą: W dziesiątym dniu tego siódmego miesiąca będziecie trapić swoje dusze i nie będziecie wykonywać żadnej pracy, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, który gości wśród was;

Księga Kapłańska 16:29

Księga Kapłańska 16:29

Księga Kapłańska 16:30

Bo w tym dniu kapłan dokona za was przebłagania, aby was oczyścić od wszystkich waszych grzechów, abyście byli oczyszczeni przed PANEM.

Księga Kapłańska 16:31

Będzie to dla was szabatem odpoczynku i będziecie trapić wasze dusze ustawą wieczną.

Księga Kapłańska 16:32

A dokona przebłagania kapłan, który jest namaszczony i poświęcony do pełnienia służby na miejsce swego ojca, a włoży lniane szaty, szaty święte;

Księga Kapłańska 16:33

I dokona przebłagania za Miejsce Najświętsze i Namiot Zgromadzenia, i za ołtarz, dokona też przebłagania za kapłanów i cały lud zgromadzenia.

Księga Kapłańska 16:34

I będzie to dla was wieczną ustawą, aby raz w roku dokonywać za synów Izraela przebłagania za wszystkie ich grzechy.
I uczynił Mojżesz tak, jak mu PAN rozkazał.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj