Księga Liczb 32:1

A  synowie  Rubena i synowie Gada mieli bardzo liczne stada.
Gdy zobaczyli ziemię  Jazer  i ziemię Gilead, że jest to  miejsce  odpowiednie dla bydła;

Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 „synowie…”  Liczb 2:10-15; Liczb 26:5-7; Liczb 26:15-18; Rodzaju 29:32; Rodzaju 30:10-11
 Jazer  Liczb 32:3; Liczb 32:35; Liczb 21:32; Jozuego 13:25; 2 Samuela 24:5; Izajasza 16:8-9
 „miejsce…”  * Liczb 32:26; Rodzaju 13:2; Rodzaju 13:5; Rodzaju 13:10-11; Rodzaju 47:4; Jeremiasza 50:19; Micheasza 7:14; 1 Jana 2:16

Księga Liczb 32:2

Przyszli ci synowie Gada i synowie Rubena i powiedzieli do Mojżesza, kapłana Eleazara oraz do naczelników zgromadzenia:

Księga Liczb 32:3

Atarot, Dibon, Jazer, Nimra, Cheszbon, Eleale, Sebam, Nebo i Beon;

Księga Liczb 32:4

Ziemia, którą PAN podbił przed zgromadzeniem Izraela, jest ziemią odpowiednią dla bydła, a twoi słudzy mają liczne bydło.

Księga Liczb 32:5

Mówili dalej: Jeśli znaleźliśmy łaskę w twoich oczach, niech ta ziemia będzie dana twoim sługom w posiadanie, a nie przeprowadzaj nas za Jordan.

Księga Liczb 32:6

Wtedy Mojżesz odpowiedział synom Gada i synom Rubena: Czy wasi bracia pójdą na wojnę, a wy tu będziecie siedzieć?

Księga Liczb 32:7

Dlaczego zniechęcacie serca synów Izraela, aby nie przeprawili się do ziemi, którą dał im PAN?

Księga Liczb 32:8

Tak właśnie postępowali wasi ojcowie, gdy ich posłałem z Kadesz-Barnea, aby wyszpiegowali tę ziemię.

Księga Liczb 32:9

Kiedy dotarli aż do doliny Eszkol i zobaczyli ziemię, zniechęcili serca synów Izraela, aby nie weszli do ziemi, którą PAN im dał;

Księga Liczb 32:10

Dlatego w tym dniu zapłonął gniew PANA i przysiągł:

Księga Liczb 32:11

Na pewno nikt z tych ludzi, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestego roku życia wzwyż, nie ujrzy tej ziemi, którą przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, ponieważ nie szli za mną w pełni;

Księga Liczb 32:12

Oprócz Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty, i Jozuego, syna Nuna, ponieważ oni w pełni szli za PANEM.

Księga Liczb 32:13

I zapłonął gniew PANA na Izraela, i sprawił, że tułali się po pustyni przez czterdzieści lat, aż wyginęło całe pokolenie, które czyniło źle w oczach PANA.

Księga Liczb 32:14

A oto powstaliście w miejsce waszych ojców jako plemię grzesznych ludzi, aby jeszcze bardziej wzmóc zapalczywość gniewu PANA przeciw Izraelowi.

Księga Liczb 32:15

Jeśli bowiem odwrócicie się od kroczenia za nim, wtedy on znowu pozostawi ich na tej pustyni, a w ten sposób zgubicie cały ten lud.

Księga Liczb 32:16

Wtedy zbliżyli się do niego i powiedzieli: Tu zbudujemy zagrody dla naszego bydła i miasta dla naszych dzieci;

Księga Liczb 32:17

 My zaś sami zbrojnie i ochoczo pójdziemy przed synami Izraela, aż zaprowadzimy ich na ich miejsce, a nasze dzieci będą mieszkały w miastach obwarowanych ze względu na mieszkańców tej ziemi.

Księga Liczb 32:18

Nie wrócimy do swoich domów, dopóki każdy spośród synów Izraela nie otrzyma swojego dziedzictwa;

Księga Liczb 32:19

Nie weźmiemy dziedzictwa razem z nimi po tamtej stronie Jordanu i dalej, ponieważ nasze dziedzictwo przypadło nam po tej stronie Jordanu, po stronie wschodniej.

Księga Liczb 32:20

Mojżesz powiedział im: Jeśli uczynicie to, co powiedzieliście, i uzbrojeni pójdziecie przed PANEM na wojnę;

Księga Liczb 32:21

I każdy z was zbrojnie przejdzie Jordan przed PANEM, aż wypędzi swoich wrogów przed sobą;

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 32:22

I ziemia zostanie podbita przed PANEM, a potem wrócicie, to będziecie niewinni przed PANEM i przed Izraelem; a ta ziemia będzie waszą posiadłością przed PANEM.

Księga Liczb 32:23

Lecz jeśli nie uczynicie tego, oto zgrzeszycie przeciw PANU, a wiedzcie, że wasz grzech was znajdzie.

Księga Liczb 32:24

Budujcie więc miasta dla waszych dzieci i zagrody dla waszych owiec; uczyńcie to, co wyszło z waszych ust.

Księga Liczb 32:25

Wtedy synowie Gada i synowie Rubena powiedzieli do Mojżesza: Twoi słudzy uczynią tak, jak nasz pan rozkazuje.

Księga Liczb 32:26

Nasze dzieci, nasze żony, nasze trzody i całe nasze bydło pozostaną tu, w miastach Gileadu;

Księga Liczb 32:27

Twoi słudzy natomiast, wszyscy uzbrojeni na wojnę, pójdą przed PANEM, jak mówi nasz pan.

Księga Liczb 32:28

I Mojżesz wydał rozkaz o nich kapłanowi Eleazarowi, Jozuemu, synowi Nuna, i naczelnikom spośród ojców pokoleń synów Izraela;

Księga Liczb 32:29

Mojżesz powiedział im: Jeśli synowie Gada i synowie Rubena przejdą z wami za Jordan, wszyscy uzbrojeni do wojny przed PANEM, a ziemia zostanie podbita przed wami, wtedy dacie im ziemię Gilead w posiadanie;

Księga Liczb 32:30

Lecz jeśli uzbrojeni nie przejdą z wami, wtedy otrzymają dziedzictwo pośród was w ziemi Kanaan.

Księga Liczb 32:31

Synowie Gada i synowie Rubena odpowiedzieli: Uczynimy to, co PAN powiedział do twoich sług;

Księga Liczb 32:32

Pójdziemy uzbrojeni przed PANEM do ziemi Kanaan, a posiadłość naszego dziedzictwa zostanie po tej stronie Jordanu.

Księga Liczb 32:33

Mojżesz dał wtedy synom Gada, synom Rubena i połowie pokolenia Manassesa, syna Józefa, królestwo Sichona, króla Amorytów, i królestwo Oga, króla Baszanu, ziemię z jej miastami i granicami, a także miasta tej ziemi dokoła.

Księga Liczb 32:34

I synowie Gada odbudowali Dibon, Atarot i Aroer;

Księga Liczb 32:35

Atrot, Szofan, Jazer i Jogboha;

Księga Liczb 32:36

Bet-Nimra, Bet-Haran, miasta warowne i zagrody dla stad.

Księga Liczb 32:37

Synowie Rubena zaś odbudowali Cheszbon, Eleale i Kiriataim;

Księga Liczb 32:38

Nebo, Baal-Meon, ich nazwy zmieniono, także Sybma; a miasta, które zbudowali, nazwali od swoich imion.

Księga Liczb 32:39

Synowie Makira, syna Manassesa, poszli do Gileadu, zdobyli go i wypędzili Amorytów, którzy tam mieszkali.

Księga Liczb 32:40

I Mojżesz dał Gilead Makirowi, synowi Manassesa, a ten w nim zamieszkał.

Księga Liczb 32:41

Potem Jair, syn Manassesa, poszedł i zdobył ich wsie, które nazwał Chawot-Jair.

Księga Liczb 32:42

Także i Nobe poszedł i zdobył Kenat z jego wioskami, które nazwał Nobe, od swojego imienia.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj