Spis treści

Księga Przysłów 21: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Księga Przysłów 21:1

Serce  króla  jest w ręku PANA  jak  potoki wód; kieruje je, dokąd chce. [komentarz]

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 „króla…”  Przysłów 16:1; Przysłów 16:9; Przysłów 20:24; Ezdrasza 7:27-28; Nehemiasza 1:11; Nehemiasza 2:4; Psalm 105:25; Psalm 106:46; Daniela 4:35; Dzieje 7:10
 „jak…”  Psalm 74:15; Psalm 93:4; Psalm 114:3; 114:35; Izajasza 43:19; Izajasza 44:27; Objawienia 16:4; Objawienia 16:12
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:1: przekład interlinearny

Serce króla w ręku JHWH jak potoki wód, kieruje je dokądkolwiek mu się podoba.

עַֽל־ יְהוָ֑ה בְּיַד־ מֶ֭לֶךְ לֶב־ מַ֣יִם פַּלְגֵי־
ʿal- JHWH bǝjaḏ- meleḵ leḇ- majim palg̱ê-
na JHWH w ręku króla serce wody (jak) strumienie
H5921 H3068 H3027 H4428 H3820 H4325 H6388
יַטֶּֽנּוּ׃ יַחְפֹּ֣ץ אֲשֶׁ֖ר כָּל־
jaṭṭennû jaḥpōṣ ʾăšer kol-
on zwraca podoba mu się które wszystkie
H5186 H2654 H834 H3605

Księga Przysłów 21:2

Wszelka droga człowieka jest  słuszna  w jego oczach, ale  PAN  waży serca. [komentarz]

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 „słuszna…”  Przysłów 16:2; Przysłów 16:25; Przysłów 20:6; Przysłów 30:12; Psalm 36:2; Łukasza 18:11-12; Galacjan 6:3; Jakuba 1:22
 „PAN…”  Przysłów 24:12; 1 Samuela 16:7; Jeremiasza 17:10; Łukasza 16:15; Jana 2:24-25; Objawienia 2:23
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:2: przekład interlinearny

Każda droga człowieka jest słuszna w jego oczach, ale JHWH waży serca.

לִבּ֣וֹת

לִבּ֣וֹת וְתֹכֵ֖ן בְּעֵינָ֑יו יָשָׁ֣ר אִ֭ישׁ דֶּרֶךְ־ כָּֽל־
libbôṯ wǝṯōḵēn bǝʿênājw jāšār ʾîš dereḵ kāl
serca ale waży w jego oczach słuszna człowieka droga każda
H H8505 H5869 H3477 H376 H1870 H3605
יְהוָֽה׃
JHWH
JHWH
H3068

Księga Przysłów 21:3

 Czynienie sprawiedliwości i sądu bardziej się podobają PANU niż ofiara.  [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Przysłów 15:8; 1 Samuela 15:22; Psalm 50:8; Izajasza 1:11-17; Jeremiasza 7:21-23; Ozeasza 6:6; Micheasza 6:6-8; Marka 12:33
Talmud Sukkah 49:9
Przekład dynamiczny/interlinearny

Księga Przysłów 21:3: przekład interlinearny i dynamiczny

Przekład dynamiczny: Sprawiedliwe postępowanie i życie zgodne z Bożymi nakazami jest lepsze w oczach Boga niż składanie ofiar.

מִזָּֽבַח׃ לַיהוָ֣ה נִבְחָ֖ר וּמִשְׁפָּ֑ט צְדָקָ֣ה עֲ֭שֹׂה
micā́ḇaḥ la-jhwh niḇḥā́r ûmišpā́ṭ ṣǝḏākấ ʿắśōh
niż ofiara JHWH milsze i sądu sprawiedliwości czynienie
H2077 H3068 H977 H4941 H6666 H6213

Księga Przysłów 21:4

 Wyniosłe oczy , pyszne serce i praca  niegodziwych są grzechem. [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Wyniosłe oczy…  Przysłów 6:17; Przysłów 8:13; Przysłów 30:13; Psalm 10:4; Izajasza 2:11,17; Izajasza 3:16; Łukasza 18:14; 1 Piotra 5:5
 i praca…  Przysłów 21:27; Przysłów 15:8; Rzymian 14:23
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:4: przekład interlinearny

Wyniosłe oczy i nadęte serce – to, co uprawiają niegodziwi, to grzech.

חַטָּֽאת רְשָׁעִ֣ים נִ֖ר לֵ֑ב וּרְחַב עֵ֭ינַיִם רוּם
ḥaṭṭāʾṯ rǝšāʿîm nir lēḇ ûrǝḥaḇ ʿênajim rûm
grzech niegodziwych uprawa serca i nadętość oczu wyniosłość
H2403 H7563 H5215 H3820 H7342 H5869 H7311

Księga Przysłów 21:5

 Myśli  pracowitego przynoszą pewny dostatek, a myśli  każdego  spieszącego się – niedostatek. [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Myśli…  Przysłów 10:4; Przysłów 13:4; Przysłów 27:23-27; Efezjan 4:28; 1 Tesaloniczan 4:11-12
 każdego  Przysłów 14:29; Przysłów 20:21; Przysłów 28:22
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:5: przekład interlinearny

לְמַחְסֽוֹר אַךְ־ אָ֝֗ץ וְכָל־ לְמוֹתָ֑ר אַךְ־ חָ֭רוּץ מַחְשְׁב֣וֹת
lǝmaḥsôr ʾaḵ- ʾāṣ wǝḵol- lǝmôṯār ʾaḵ- ḥārûṣ maḥšǝḇôṯ
ku ubóstwu z pewnością się spieszy a każdego ku dostatkowi z pewnością pracowitego zamierzenia
H4270 H389 H213 H3605 H4195 H389 H2742 H4284

Księga Przysłów 21:6

 Gromadzenie  skarbów kłamliwym językiem jest przemijającą marnością tych, którzy  szukają  śmierci. [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Gromadzenie…  Przysłów 10:2; Przysłów 13:11; Przysłów 20:14; Przysłów 20:21; Przysłów 22:8; Przysłów 30:8; Jeremiasza 17:11; 1 Tymoteusza 6:9,10; Tytusa 1:11; 2 Piotra 2:3
 szukają  Przysłów 8:36; Ezechiela 18:31
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:6: przekład interlinearny

מָֽוֶת׃ מְבַקְשֵׁי־ נִ֝דָּ֗ף הֶ֥בֶל שָׁ֑קֶר בִּלְשׁ֣וֹן א֭וֹצָרוֹת פֹּ֣עַל
māweṯ mǝḇakšê niddāp̱ heḇel šāker bilšôn ʾôṣārôṯ pōʿal
śmierci szukający ulatująca para kłamstwa językiem skarbów zdobywanie
H4194 H1245 H5086 H1892 H8267 H3956 H214 H6467

Księga Przysłów 21:7

 Grabież  niegodziwych  zniszczy ich ,  bo  nie chcą czynić tego, co sprawiedliwe. [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Grabież…  Przysłów 1:18-19; Przysłów 10:6; Przysłów 22:22-23; Psalm 7:16; Psalm 9:16; Izajasza 1:23-24; Jeremiasza 7:9-11; Jeremiasza 7:15; Ezechiela 22:13-14; Micheasza 3:9-12
 zniszczy ich  Zachariasza 5:3-4
 bo  Przysłów 21:21; Ezechiela 18:18; Efezjan 5:6
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:7: przekład interlinearny

מִשְׁפָּֽט׃ לַעֲשׂ֥וֹת מֵ֝אֲנ֗וּ כִּ֥י יְגוֹרֵ֑ם רְשָׁעִ֥ים שֹׁד־
mišpāṭ laʿăśôṯ mēʾănû jǝg̱ôrēm rǝšāʿîm šōḏ
sprawiedliwości czynić nie chcą bo pociągnie ich za sobą niegodziwych przemoc
H4941 H6213 H3985 H3588 H1641 H7563 H7701

Księga Przysłów 21:8

 Droga  człowieka jest przewrotna i obca,  ale  dzieło czystego jest prawe. [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Droga  Rodzaju 6:5-6; Rodzaju 6:12; Hioba 15:14-16; Psalm 14:2-3; Koheleta 7:29; Koheleta 9:3; 1 Koryntian 3:3; Efezjan 2:2-3; Tytusa 3:3
 ale  Przysłów 15:26; Przysłów 30:12; Daniela 12:10; Mateusza 5:8; Mateusza 12:33; Dzieje 15:9; Tytusa 1:15; Tytusa 2:14; Tytusa 3:5; 1 Piotra 1:22-23; 1 Jana 2:29; 1 Jana 3:3
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:8: przekład interlinearny

פָּעֳלֽוֹ יָשָׁ֥ר וְ֝זַ֗ךְ וָזָ֑ר אִ֣ישׁ דֶּ֣רֶךְ הֲפַכְפַּ֬ךְ
poʿŏlô jāšār wǝzaḵ wāzār ʾîš dereḵ hăp̱aḵpaḵ
działanie prawe a niewinny przestępcy człowieka droga kręta
H6467 H3477 H2134 H2054 H376 H1870 H2019

Księga Przysłów 21:9

 Lepiej mieszkać w kącie dachu niż z  kłótliwą żoną  w przestronnym domu. [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Lepiej…  Przysłów 21:19; Przysłów 12:4; Przysłów 19:13; Przysłów 25:24; Przysłów 27:15-16
 kłótliwą żoną  Przysłów 15:17; Przysłów 17:1
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:9: przekład interlinearny

מִ֝דְיָנִ֗ים מֵאֵ֥שֶׁת גָּ֑ג פִּנַּת־ עַל־ לָשֶׁ֥בֶת ט֗וֹב
miḏiānîm mēʾēšeṯ gāg̱ pinnaṯ ʿal lāšeḇeṯ ṭôḇ
kłótliwą niż (z) kobietą poddasza rogu w mieszkać dobrze
H4079 H802 H1406 H6438 H5921 H3427 H2896
חָֽבֶר׃ וּבֵ֥ית
ḥāḇer ûḇêṯ
wspólnym i (w) domu
H2267 H1004

Księga Przysłów 21:10

 Dusza  niegodziwego pragnie zła, a jego bliźni  nie znajduje łaski  w jego oczach. [komentarz]
Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 Dusza  Przysłów 3:29; Przysłów 12:12; Psalm 36:4; Psalm 52:2,3; Marka 7:21,22; 1 Koryntian 10:6; Jakuba 4:1-5; 1 Jana 2:16
 nie znajduje łaski  Przysłów 21:13; 1 Samuela 25:8-11; Psalm 112:5,9; Izajasza 32:6-8; Micheasza 3:2,3; Jakuba 2:13; Jakuba 5:4-6
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:10: przekład interlinearny

רֵעֵֽהוּ׃ בְּעֵינָ֣יו יֻחַ֖ן לֹא־ רָ֑ע אִוְּתָה־ רָ֭שָׁע נֶ֣פֶשׁ
rēʿēhû bǝʿênāiw jūḥan lōʾ rāʿ ʾiwwǝṯâ rāšāʿ nep̱eš
bliźni w jego oczach znajduje litości nie zła pragnie niegodziwego dusza
H7453 H5869 H2603 H3808 H7451 H183 H7563 H5315

Księga Przysłów 21:11

Gdy się karze szydercę , prosty mądrzeje,  a gdy uczą mądrego , przyjmuje wiedzę.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 szydercę  Przysłów 19:25; Liczb 16:34; Powtórzonego Prawa 13:11; Powtórzonego Prawa 21:21; Psalm 64:7-9; Dzieje 5:5; Dzieje 5:11-14; 1 Koryntian 10:6-11; Hebrajczyków 2:1-3; Hebrajczyków 10:28-29; Objawienia 11:13
 a gdy uczą mądrego  Przysłów 1:5; Przysłów 9:9; Przysłów 15:14; Przysłów 18:1; Przysłów 18:15
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:11: przekład interlinearny

דָּֽעַת יִקַּח־ לְ֝חָכָ֗ם וּבְהַשְׂכִּ֥יל פֶּ֑תִי יֶחְכַּם־ לֵ֭ץ בַּעְנָשׁ־
dāʿaṯ jikkaḥ lǝḥāḵām ûḇǝhaśkîl peṯî jeḥkam lēṣ baʿnāš
wiedzę zdobywa mądrego a gdy poucza się prosty mądrzeje szydercę gdy się karze
H1847 H3947 H2450 H7919 H6612 H2449 H3887 H6064

Księga Przysłów 21:12

Sprawiedliwy zważa  na dom niegodziwego, ale Bóg  powala niegodziwych za ich nieprawość. [komentarz]

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 zważa  Hioba 5:3; Hioba 8:15; Hioba 18:14-21; Hioba 21:28-30; Hioba 27:13-23; Psalm 37:35-36; Psalm 52:5; Psalm 107:43; Ozeasza 14:9; Habakuka 2:9-12
 powala  Przysłów 11:3-5; Przysłów 13:6; Przysłów 14:32; Rodzaju 19:29; Amosa 4:11; 1 Koryntian 10:5; 2 Piotra 2:4-9; 2 Piotra 3:6-7
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:12: przekład interlinearny

Sprawiedliwy przygląda się domowi niegodziwego,
sprowadza nieszczęście na niegodziwych.

לָרָֽע׃ רְשָׁעִ֣ים מְסַלֵּ֖ף רָשָׁ֑ע לְבֵ֣ית צַ֭דִּיק מַשְׂכִּ֣יל
lārāʿ rǝšāʿîm mǝsallēp̱ rāšāʿ lǝḇêṯ ṣaddîk maśkîl
w niedolę niegodziwych wtrąca niegodziwego domowi sprawiedliwy przygląda się
H7451 H7563 H5557 H7563 H1004 H6662 H7919

Księga Przysłów 21:13

Kto  zatyka  swe ucho  na wołanie  ubogiego, ten  sam będzie wołał , a nie zostanie wysłuchany.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 zatyka  Psalm 58:4; Zachariasza 7:11; Dzieje 7:57
 na wołanie  Przysłów 28:27; Powtórzonego Prawa 15:7-11; Nehemiasza 5:1-5,13; Izajasza 1:15-17; Izajasza 58:6-9; Jeremiasza 34:16,17; Zachariasza 7:9-13; Mateusza 6:14; Mateusza 7:2; Mateusza 18:30-35; Mateusza 25:41-46; Jakuba 2:13-16
 sam będzie wołał  Przysłów 1:28; Psalm 18:41; Łukasza 13:25
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:13: przekład interlinearny

יִ֝קְרָ֗א ה֥וּא גַּֽם־ דָּ֑ל מִזַּעֲקַת־ אָ֭זְנוֹ אֹטֵ֣ם
yikrāʾ hûʾ gam dāl mizzaʿăkaṯ ʾoznô ʾōṭēm
będzie wołał on także biednego na wołanie swoje ucho zatykający
H7121 H1931 H1571 H1800 H2201 H241 H331
יֵעָנֶֽה׃ וְלֹ֣א
jēʿānê wǝlōʾ
zostanie wysłuchany i nie
H6030 H3808
Księga Przysłów 21:13

Księga Przysłów 21:13

Księga Przysłów 21:14

Potajemny  dar  łagodzi zapalczywość i upominek  w zanadrzu  uspokaja wielki gniew.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 dar  Przysłów 17:8; Przysłów 17:23; Przysłów 18:16; Przysłów 19:6; Rodzaju 32:20; Rodzaju 43:11; 1 Samuela 25:35
 w zanadrzu  Mateusza 6:3-4
Przekład interlinearny

Księga Przysłów 21:14: przekład interlinearny

עַזָּֽה׃ חֵמָ֥ה בַּ֝חֵ֗ק וְשֹׁ֥חַד אָ֑ף יִכְפֶּה־ בַּ֭סֵּתֶר מַתָּ֣ן
ʿazzâ ḥēmâ baḥēk wǝšōḥaḏ ʾāp̱ jiḵpê bassēṯer mattān
gwałtowną wściekłość z zanadrza a upominek gniew uśmierza w skrytości dar
H5794 H2534 H2436 H7810 H639 H3711 H5643 H4976

Księga Przysłów 21:15

 Radością  jest dla sprawiedliwego czynić sąd, a na czyniących nieprawość przyjdzie  zniszczenie .

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 radością  Hioba 29:12-17; Psalm 40:8; Psalm 112:1; Psalm 119:16; Psalm 119:92; Koheleta 3:12; Izajasza 64:5; Jana 4:34; Rzymian 7:22
 zniszczenie  Przysłów 21:12; Przysłów 5:20; Przysłów 10:29; Mateusza 7:23; Mateusza 13:41-42; Łukasza 13:27-28

Księga Przysłów 21:16

Człowiek, który  zbacza z drogi mądrości,  odpocznie  w zgromadzeniu umarłych.

Powiązane wersety
Powiązane wersety [TSK]
 zbacza  Przysłów 13:20; Psalm 125:5; Sofoniasza 1:6; Jana 3:19-20; Hebrajczyków 6:4-6; Hebrajczyków 10:26-27; Hebrajczyków 10:38; 2 Piotra 2:21-22; 1 Jana 2:19
 odpocznie  Przysłów 2:18-19; Przysłów 7:26-27; Przysłów 9:18; Efezjan 2:1; Judy 1:12

Księga Przysłów 21:17

Kto kocha zabawę, zubożeje, a kto kocha wino i olejek, nie wzbogaci się.

Księga Przysłów 21:18

Niegodziwy będzie okupem za sprawiedliwego, a przewrotny – za prawych.

Księga Przysłów 21:19

Lepiej mieszkać na pustyni niż z kłótliwą i gniewliwą żoną.

Księga Przysłów 21:20

Pożądany skarb i olej  w mieszkaniu mądrego, ale głupiec je trwoni.

Księga Przysłów 21:21

Kto podąża za sprawiedliwością i miłosierdziem, znajduje życie, sprawiedliwość i chwałę.

Księga Przysłów 21:22

Mądry wdziera się do miasta mocarzy i burzy potęgę ich ufności.

Księga Przysłów 21:23

 Kto strzeże swoich ust i języka, strzeże swojej duszy przed utrapieniem.

Księga Przysłów 21:24

Hardy i pyszny szyderca – oto imię tego, kto działa w pysznym gniewie.

Księga Przysłów 21:25

 Pragnienie leniwego zabija go, bo jego ręce nie chcą pracować.

Księga Przysłów 21:26

 Przez cały dzień pożąda on zachłannie, a sprawiedliwy daje i nie szczędzi.

Księga Przysłów 21:27

Ofiara niegodziwych budzi odrazę, a cóż dopiero, gdy ją w niegodziwości ofiarują.

Księga Przysłów 21:28

 Fałszywy świadek zginie, lecz kto słucha, będzie mówił nieustannie.

Księga Przysłów 21:29

Niegodziwy ma upór na twarzy, ale prawy wytycza swoją drogę.

Księga Przysłów 21:30

 Nie ma mądrości ani rozumu, ani rady przeciwko PANU.

Księga Przysłów 21:31

 Konia przygotowują na dzień bitwy, ale wybawienie zależy od PANA.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Przysłów 21: komentarze

Księga Przysłów 21:1: Wola króla zgodna z wolą Boga

treść wersetu: Przysłów 21:1 - kliknij, żeby rozwinąć
Serce króla w ręku JHWH jak potoki wód, kieruje je dokądkolwiek mu się podoba. (tłum. własne)

Autor korzysta z wyrażenia związanego z irygacją stosowaną w rolnictwie. Słowo na strumienie (kanały) – פֶלֶג (peleg / H6388) nie ma negatywnych skojarzeń jak נַחַל (nahal; H5157), oznaczające rzekę, mającą konotacje z niosącymi katastrofalne skutki powodziami (często wyobrażanymi jako narzędzie kary bóstwa). Bóg przypomina tu raczej rolnika, który, posługując się królem, zapewnia dobrobyt ludowi. Na myśl przychodzi tutaj Ks. Izajasza 32:2 i obraz spalonej słońcem pustyni, która jest nawadniania przez potoki („jak potoki wód w suchym stepie” / כְּפַלְגֵי־מַיִם בְּצָיוֹן) – do nich porównane są rządy sprawiedliwego króla i jego książąt (Izajasza 32:1).

„Serce” to metonimia oznaczająca wolę i decyzyjność króla (por. Psalm 33:15); z kolei „ręka” to personifikacja władzy.

Ideał króla -> zobacz Przysłów 16:10-15.

Księga Przysłów 21:2: Postrzeganie człowieka a patrzenie Boga

treść wersetu: Przysłów 21:2 - kliknij, żeby rozwinąć
Każda droga człowieka jest  słuszna  w jego oczach , ale JHWH waży  serca . (tłum. własne)
 Oczy  to metonimia opisująca postrzeganie rzeczywistości, z kolei  serce  to obrazowe ukazanie myśli, intencji i motywów, kryjących się za działaniem człowieka (nie chodzi tu o siedlisko uczuć).

W Przysłów 16:2 zamiast wyrażenia „ważyć serca” pojawia się „ważyć duchy (ruḥot / רוּח֣וֹת/H7307)” – znaczenie właściwie identyczne (podobnie drogi nie są  „słuszne” , ale – זַךְ (zak/H2134) – czyste).

Werset oparty jest na antytezie (porównaj np.: Przysłów 14:12; Przysłów 30:12): postrzeganie człowieka a dostrzeganie większej całości przez Boga.

Jewish Study Bible:

„Bóg dostrzega podświadome intencje człowieka, być może znajdując (i osądzając) niegodziwe postawy, których nawet jego posiadacz nie jest świadomy”.

Księga Przysłów 21:3: Ofiary a Prawo

treść wersetu: Przysłów 21:3 - kliknij, żeby rozwinąć
Pełnienie sprawiedliwości i Prawa więcej znaczy w oczach Jahwe niż ofiara. (B. Pozn.)

W Prawie zapisane było składanie ofiar. Dla autora Księgi Przysłów jednak Prawo ma inne znaczenie – na zasadzie paralelizmu ze sprawiedliwością widzimy, że ma czysto moralny charakter.

Porównaj: Przysłów 15:8 i Przysłów 21:27; 1 Samuela 15:22; Psalm 40:6-8; Izajasza 1:11-17.

Zobacz użycie tego samego wyrażenia (pełnienie sprawiedliwości i prawa) w innych miejscach Biblii: 2 Samuela 8:15; Powtórzonego Prawa 33:21; 1 Królewska 10:9; Jeremiasza 22:3; Jeremiasza 22:15; Jeremiasza 23:5; Jeremiasza 33:15; Ezechiela 18:5; Ezechiela 18:19; Ezechiela 18:21; Ezechiela 18:27; Ezechiela 33:14; Ezechiela 33:16; Ezechiela 33:19; Ezechiela 45:9

Księga Przysłów 21:4: Dylematy tłumaczy

treść wersetu: Przysłów 21:4 - kliknij, żeby rozwinąć
Wyniosłe oczy i  nadęte serce – to, co uprawiają niegodziwi, to grzech. (przekład własny)

W zależności od tego, po jaką Biblię sięgniemy, dowiemy się, że:
a) Wyniosłe oczy i harde serce – [ta]  lampa  występnych jest grzechem.
b)   Wyniosłe oczy i dumne serce są podatnym  gruntem  dla grzechu bezbożnych (B. Paulistów).

Wszystko bierze się z niepewnego tekstu hebrajskiego. Tekst masorecki ma w miejscu powyższego zaznaczonego wyrazu נִ֖ר (nir/H5215), czyli uprawa, orka – właściwie „ziemia niedawno uprawiana” (HALOT). Jaki obraz staje przed naszymi oczami? Wszystko to, co niegodziwy zasadzi i uprawia, owocuje grzechem. „Narzędzia”, którymi dysponuje, to wymienione w pierwszej części wersetu: wyniosłe i dumne oczy (pycha) oraz nadęte pychą serce.

Sytuację komplikuje fakt, że tekst grecki Septuaginty ma „λαμπτήρ” (lampter) – lampa, stąd inna interpretacja wersetu: wspomniane wyniosłe oczy i serce „oświetlają” ścieżki niegodziwego – dla kontrastu to Boże przykazanie jest światłem prawych (Przysłów 6:23). Podążanie taką ścieżką powoduje upadek (por. Przysłów 4:19: „Droga bezbożnych jest jak ciemność [nocy], nie wiedzą, o co się potkną”). Z innych wersetów wiemy, że lampa niegodziwych zgaśnie (por. Przysłów 13:9; Przysłów 20:20; Przysłów 24:20).

Większość przekładów wybiera drugą opcję prawdopodobnie również ze względu na odczytanie tekstu przez Wulgatę („lucerna” – lampa). Dodatkowo, niektóre manuskrypty hebrajskie mają trochę inną wokalizację: נֵר (nēr/H5216), czyli właśnie lampa.

 Nadęte serce  to poniekąd interpretacja (oparta na Psalmie 101:5, mającym wydźwięk negatywny). Bo czym innym jest dosłownie szerokie serce? Wszystkie polskie przekłady idą tym tropem.

Księga Przysłów 21:5: Pośpiech w ogniu krytyki

treść wersetu: Przysłów 21:5 - kliknij, żeby rozwinąć
Plany człowieka pracowitego prowadzą do zysku, każdy, kto się śpieszy, popadnie w ubóstwo. (P. Ekum.)

W przekładzie czytamy, że chodzi o człowieka pracowitego, dosłownie tekst hebrajski posiada przymiotnik „ostry” (pokrewny czasownik oznacza „ciąć” czy „ostrzyć”). Z drugiej strony mamy człowieka, który się spieszy – użyte słowo niesie za sobą znaczenie bycia pospieszanym, naciskanym, co z naszej perspektywy niekoniecznie zasługuje na taką surową naganę.

Ale taka właśnie postawa jest celem krytyki literatury mądrościowej Biblii1. Zdaniem autorów, pokazuje brak wiedzy (Przysłów 19:2) i jest cechą charakterystyczną głupców (Przysłów 14:29; Przysłów 29:20; Kaznodziei 7:9). Wiąże się z tym skłonność do gniewu (znów Przysłów 14:29 i Kaznodziei 7:9) i kończy się dla człowieka byciem zawstydzonym (Przysłów 25:8) i jak w opisywanym wersecie może oznaczać w ostateczności popadnięciem w ubóstwo. Kaznodzieja ostrzega:

Nie mów pochopnie i niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Bóg bowiem jest w niebie, a ty na ziemi. Niech więc niewiele będzie twoich słów. (Koheleta 5:2).

Utrzymane w podobnym duchu zalecenia znajdujemy też w Nowym Testamencie w Liście Jakuba:

Tak więc, moi umiłowani bracia, niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. (Jakuba 1:19).

Księga Przysłów 21:6: Marność (nad marnościami) w Księdze Przysłów

treść wersetu: Przysłów 21:6 - kliknij, żeby rozwinąć
Zbijanie fortuny kłamliwym językiem jak jak para pędzona to tu, to tam; tacy szukają śmierci (NETBiblie)

Słowo „הֶ֥בֶל” (hewel/H1892) kojarzone jest z Księgi Koheleta i marnością („marność nad marnościami…”). Tym razem marnością, bądź ulatującą parą jest los tych, którzy nabywają skarby kłamliwym językiem. Podobną analogię dostarcza Psalm 1:4 („Niegodziwi są jak plewy, które rozwieje wiatr”) lub Psalm 68:2 („Jak dym się rozwiewa, tak Ty ich rozpraszasz; jak wosk w ogniu się roztapia, tak giną bezbożni przed obliczem Boga” / P. Ekumeniczny).

Księga Przysłów na każdym kroku zapewnia nas, że zdobyte w niesprawiedliwy sposób bogactwo prowadzi do zguby (Przysłów 10:2; 11:18; 20:17).

Odczytanie „szukający śmierci” (מְבַקְשֵׁי/mǝḇakšê) niektórzy próbują zastąpić „sidłami śmierci” ( מוֹקְשֵׁי/môkǝšê) – jak ma LXX i Wulgata. Dlatego Biblia Warszawska oddaje werset tak:

Kto gromadzi skarby językiem kłamliwym, ugania się za marnością i wpada w sidła śmierci.

Ale problemem jest brakująca litera „bet”, która musi zostać usunięta, aby uzyskać takie znaczenie w wyrazie hebrajskim.

Księga Przysłów 21:7: „Kto pod kim dołki kopie…”

treść wersetu: Przysłów 21:7 - kliknij, żeby rozwinąć
Przemoc niegodziwych pociągnie ich za sobą, bo zaniechali postępowania zgodnego z prawem. (P. Ekum.)

„Kto pod kim dołki kopie…” (por. Przysłów 1:19) – tak można sparafrazować pierwszą część wersetu („Przemoc niegodziwych pociągnie ich za sobą”). Żeby bardziej wyobrazić sobie intencję autora, można sięgnąć do Habakuka 1:15, gdzie czytamy o zarzucaniu sieci – ten sam czasownik גָּרַר (garar/H1641) zostaje użyty również tutaj – przemoc wyrządzana przez jedną stronę uderza właśnie w nią, zarzucając na złoczyńcę wcześniej zastawianą przez niego samego sieć.

Księga Przysłów 21:8: Droga człowieka występnego

treść wersetu: Przysłów 21:8 - kliknij, żeby rozwinąć
Droga człowieka  występnego jest kręta, ale szczery dba o uczciwość swego czynu. (B. Lubelska)
 וָזָר (wāzār/H2054)  to hapaks legomenon i istnieją rozbieżności, jak można je przetłumaczyć. Kilka propozycji za polskimi przekładami: „Droga człowieka…
– występnego (B. Paulistów; B. Poznańska)
– przestępcy (P. Ekumeniczny; B. Tysiąclecia V)
– złoczyńcy (B. Warszawsko-Praska)

Jak podaje NETBible, może zostać oddane jako „winny”, jeśli wywiedziemy słowo od wyrazu pokrewnego w arabskim, oznaczającego „dźwigać brzemię”, a więc „obciążonego grzechem”.

Powyższe słowo kontrastuje z sąsiadującym z nim podobnie brzmiącym וְ֝זַ֗ךְ (wǝzaḵ/H2134) – „czysty”, co przekłady oddają jako „szczery”, „uczciwy” czy „niewinny”.

Księga Przysłów 21:9: Żywot z kobietą kłótliwą – gdzie zbiec?

treść wersetu: Przysłów 21:9 - kliknij, żeby rozwinąć
Lepiej mieszkać w kącie na poddaszu, niż mieć kłótliwą żonę i dzielić z nią pokoje. (B. Paulistów)

Chodzi raczej o mały kącik na poddaszu, a nie na samym dachu (por. 1 Królewska 17:19; 2 Królewska 4:10); w dalszej części rozdziału miejscem dla takiego męża jest mieszkanie na pustyni (Przysłów 21:19); kłótliwa żona jest porównana również do kropli nieustannie kapiącej z dachu (Przysłów 19:13). Księga Syracha idzie krok dalej:

Wolałbym mieszkać z lwem i smokiem, niż mieszkać z kobietą przewrotną (Syracha 25:16; BT V)

Egipskie „Napomnienia Amenemopeta” zawierają słowa w podobnym duchu: „Lepszy jeden bochenek i szczęśliwe serce niż całe bogactwo świata i smutek” (za Biblią Jerozolimską)

Księga Przysłów 21:10: Zamysły niegodziwego

treść wersetu: Przysłów 21:10 - kliknij, żeby rozwinąć
Dusza bezbożnego pożąda zła, bliźni nie znajdzie litości w jego oczach. (B. Paulistów)

Mimo że większość przekładów oddaje słowo „nefesz” ( נֶפֶשׁ/H5315) jako dusza, werset nie ma wydźwięku metafizycznego. Jak zauważa komentarz NET Bible, hebrajski termin nefesz odwołuje się wręcz do takiego aspektu jak apetyt (w innych miejscach Biblii bywa tłumaczony jako gardło). Innymi słowy, człowiek niegodziwy pragnie zła w sposób czysto fizyczny, tak jak podpowiada mu pierwotna część mózgu. Dobrym rozwiązaniem jest oddać werset, jak uczyniła to Biblia Ewangeliczna:

Bezbożny pożąda tego, co złe, bliźni nie znajdzie w jego oczach łaski.

Innymi słowy, to człowiek całym sobą pragnie zła, a nie osobna jego część – dusza.

Z kolei „zło” – רַע (raʿ/H7451) może mieć również bardzo konkretne znaczenie, w tym kontekście krzywdzenie drugiej osoby.

Księga Przysłów 21:11: Nabywanie mądrości

treść wersetu: Przysłów 21:11 - kliknij, żeby rozwinąć
Uderz szydercę, a niedoświadczony zmądrzeje, a kiedy upomina się pojętnego, pogłębia wiedzę. (B. Lubelska)

Podobnie brzmi Przysłów 19:25 – człowiek prosty (niektóre przekłady oddają wyraz jako „naiwny”; Jewish Study Bible: prawdopodobnie chodzi o chłopca) zdobywa mądrość, kiedy widzi karę wymierzoną osobie bezbożnej (szydercy), natomiast osobie mądrej wystarczy pouczenie. Szyderca nie należy do żadnej z grup, która może liczyć na nabycie mądrości (por. Przysłów 13:1).

Księga Przysłów 21:12: Dlaczego sprawiedliwy osądza dom przewrotnego?

treść wersetu: Przysłów 21:12 - kliknij, żeby rozwinąć
 Sprawiedliwy osądza dom przewrotnego, na złoczyńcę sprowadza nieszczęście. (B. Paulistów)

Niektórzy komentatorzy  biblijni (Delitzsch) zastanawiali się, czy sprawiedliwym tutaj nie jest Bóg, ale inni (Michael V. Fox) uważają, że jest to wykluczone (brak rodzajnika, a kontekst nie wskazuje na Boga).

Co robi sprawiedliwy? Dosłownie „zastanawia się” – forma czasownika שָׂכַל (śāḵal/H7919) – „jest to dokładne badanie domu niegodziwców, zanim zostanie na nich sprowadzony sąd” (NET Bible). Wspomniany czasownik łączy omawiany werset 12. z poprzednim (Przysłów 21:11), gdzie oznacza „upominać” czy „instruować”.

Wracając do sprawiedliwego, niewykluczone, że chodzi o sędziego, który w imieniu społeczności wydaje wyrok. Znany komentator żydowski Dawid Kimhi twierdzi, że kontekst nie ma wymiaru sądowniczego: sprawiedliwy człowiek, widząc postępowanie niegodziwego, wie, że Bóg dokona na nim pomsty. Z kolei Hameʾiri uważa, że jest to swoista deklaracja – klątwa: dom niegodziwego zostanie zburzony, podobnie Elifaz mówi w Księdze Hioba 5:3-4:

(3) Widziałem głupiego, jak zapuścił korzenie, lecz zaraz przekląłem jego mieszkanie.
(4) Jego synowie są daleko od ratunku, zostają zdeptani w bramie, a nie ma nikogo, kto by ich ocalił.

Słowo „dom” należy czytać niekoniecznie dosłownie. Hebrajskie słowo opisuje zarówno rodzinę, jak i zgromadzony majątek.

Tekst grecki (LXX) i syriacki zamiast słowa „dom”, ma „serca” („sprawiedliwy osądza serca niegodziwych”). Taka wersja ma sens, a sprawiedliwym jest Bóg, gdy spojrzymy do wersetu 2. tego rozdziału (Przysłów 21:2), a także innych miejsc w tej samej księdze: Przysłów 15:11; Przysłów 17:3; Przysłów 24:12, a także Psalm 7:10. i2powyższe uwagi za: Michael V. Fox, Proverbs 10–31: A New Translation with Introduction and Commentary, t. 18B, Anchor Yale Bible (New Haven; London: Yale University Press, 2009 r.), s. 685.3

Księga Przysłów 21:13: „Oko za oko…”

treść wersetu: Przysłów 21:13 - kliknij, żeby rozwinąć
Kto zatyka ucho na krzyk ubogiego, nie będzie wysłuchany, gdy sam wołać będzie. (B. Warszawska)

„Krzyk ubogiego” to nic innego jak metonimia opisująca wszystkie jego potrzeby wynikające z ubóstwa.

Sam obraz, który maluje autor Przypowieści, to popularny na Bliskim Wschodzie „lex talionis” – tych, którzy odmawiali pomocy, spotka ten sam los (por. historię o Łazarzu i bogaczu w Łukasza 16; a także początkowe słowa z księgi – Przysłów 1:28: „Wtedy będą mnie wzywać, lecz nie odpowiem, będą mnie szukać, ale nie znajdą”). W tym samym tonie nauka z Kazania na Górze:

A jeśli ludziom nie przebaczycie, to i wasz Ojciec nie przebaczy waszych przewinień (Mateusza 6:15; por. Jakuba 2:13)

Wg Biblii ubodzy są pod specjalną pieczą Boga (Przysłów 14:21; Przysłów 19:17; Przysłów 22:23; por. Psalm 68:6).

Księga Przysłów 21:14: Łapówka – dobra czy zła?

treść wersetu: Przysłów 21:14 - kliknij, żeby rozwinąć
Dar przekazany w ukryciu uśmierza gniew, a prezent z zanadrza – nawet największą złość. (B. Ewangeliczna; P. Dosłowny)

Bardziej neutralne słowo „dar” – מַתָּ֣ן (mattān/H4976) jest połączone z paralelnym w drugiej części wersetu słowem „prezent”, które może oznaczać „łapówka” – שַׁחַד (šaḥaḏ/H7810) – jak zauważa jeden z komentatorów, to „przypomnienie, że granica między nimi jest w najlepszym wypadku cienka” (Derek Kidner, „Proverbs”). Jednak werset zdaje się mieć wydźwięk pozytywny. „Jewish Study Bible” podkreśla, że nawet „łapówki były akceptowane, wręcz polecane, jeśli intencja była dobra” (por. Przysłów 18:16).

Z drugiej strony łapówka, zostaje potępiona – patrz: Ks. Przysłów 15:27. Michael V. Fox, powołując się na interpretację Sa’adiego, proponuje takie rozwiązanie:

Czytając w powiązaniu z poprzednim wersetem, ten zyskuje dodatkowe przesłanie: Ten, kto odrzuca czyjąś prośbę o pomoc, zamiast dyskretnie ofiarować jałmużnę, sam zostanie zignorowany przez Boga. Jednak ten, kto daje biednym, łagodzi gniew Boży

Księga Przysłów: pozostałe rozdziały

Przypisy
  1. poniższe uwagi za: Dictionary of Biblicar Imagery; red. Leland Ryken; James C. Wilhoit; Tremper Longman III; 1998 r.; s. 433
Tagi