Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Powtórzonego Prawa 10: tekst

Nowe tablice z kamienia

Księga Powtórzonego Prawa 10:1

W tym czasie PAN powiedział do mnie: Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne podobne do pierwszych i wstąp do mnie na górę; uczyń też drewnianą arkę.

Księga Powtórzonego Prawa 10

Księga Powtórzonego Prawa 10

Księga Powtórzonego Prawa 10:2

A napiszę na tych tablicach słowa, które były na pierwszych tablicach, które rozbiłeś; potem włożysz je do arki.

Księga Powtórzonego Prawa 10:3

Uczyniłem więc arkę z drewna akacjowego i wyciosałem dwie tablice kamienne podobne do pierwszych, i wstąpiłem na górę, trzymając w rękach dwie tablice.

Księga Powtórzonego Prawa 10:4

I PAN napisał na tych tablicach takie pismo jak poprzednio, dziesięć przykazań, które PAN wypowiedział do was na górze spośród ognia w dniu zgromadzenia. I dał mi je PAN.

Księga Powtórzonego Prawa 10:5

Potem zawróciłem i zszedłem z góry, i włożyłem tablice do arki, którą uczyniłem, i tam się znajdują, tak jak PAN mi rozkazał.

Księga Powtórzonego Prawa 10:6

Wtedy synowie Izraela wyruszyli od Beerot należącego do synów Jaakana do Mosery. Tam umarł Aaron i tam został pogrzebany. A jego syn Eleazar sprawował urząd kapłański w jego miejsce.

Księga Powtórzonego Prawa 10:7

Stamtąd wyruszyli do Gudgody, a z Gudgody do Jotbata, do ziemi potoków wód.

Księga Powtórzonego Prawa 10:8

W tym czasie PAN oddzielił pokolenie Lewiego do noszenia arki przymierza PANA, do stawania przed PANEM, by mu służyć i błogosławić w jego imię aż do dziś.

Księga Powtórzonego Prawa 10:9

Dlatego pokolenie Lewiego nie ma działu ani dziedzictwa wśród swoich braci; PAN jest jego dziedzictwem, jak mu powiedział PAN, twój Bóg.

Księga Powtórzonego Prawa 10:10

A ja pozostałem na górze, jak poprzednio, czterdzieści dni i czterdzieści nocy; także tym razem PAN mnie wysłuchał i nie chciał cię wytępić PAN.

Księga Powtórzonego Prawa 10:11

Potem PAN powiedział do mnie: Wstań, wyrusz przed tym ludem, żeby weszli i posiedli ziemię, którą poprzysiągłem dać ich ojcom.

Obrzezanie serca

Księga Powtórzonego Prawa 10:12

Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie PAN, twój Bóg? Tylko tego, abyś się bał PANA, swego Boga, abyś chodził wszystkimi jego drogami i abyś go miłował, i służył PANU, swemu Bogu, z całego swego serca i całą swoją duszą;

Księga Powtórzonego Prawa 10:13

Abyś przestrzegał przykazań PANA i jego nakazów, które ja ci dziś nakazuję dla twojego dobra.

Księga Powtórzonego Prawa 10:14

Oto do PANA, twego Boga, należą niebiosa, niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co jest na niej.

Księga Powtórzonego Prawa 10:15

Jednak PAN upodobał sobie twoich ojców i umiłował ich, i wybrał ich potomstwo po nich, czyli was, ze wszystkich narodów, jak to jest dzisiaj.

Księga Powtórzonego Prawa 10:16

Obrzeżcie więc nieobrzezanie swojego serca i nie zatwardzajcie już swojego karku.

Księga Powtórzonego Prawa 10:17

Gdyż PAN, wasz Bóg, jest Bogiem bogów i PANEM panów, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje darów.

Księga Powtórzonego Prawa 10:18

On wymierza sprawiedliwość sierocie i wdowie i miłuje przybysza, dając mu chleb i odzież.

Księga Powtórzonego Prawa 10:19

Miłujcie więc i wy przybysza, bo sami byliście przybyszami w ziemi Egiptu.

Księga Powtórzonego Prawa 10:20

Będziesz się bał PANA, swego Boga, jemu będziesz służył, do niego będziesz lgnąć i na jego imię będziesz przysięgał.

Księga Powtórzonego Prawa 10:21

On jest twoją chwałą i twoim Bogiem, który uczynił dla ciebie wielkie i straszliwe rzeczy, które widziały twoje oczy.

Księga Powtórzonego Prawa 10:22

W liczbie siedemdziesięciu dusz zeszli twoi ojcowie do Egiptu, a teraz PAN, twój Bóg, uczynił cię tak licznym jak gwiazdy niebieskie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj