Księga Liczb 15:1

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 15:2

 Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy przyjdziecie do ziemi waszego mieszkania, którą wam daję; 
Więcej o wersecie
Powiązane wersety [TSK]
 cały werset  Liczb 15:18; Kapłańska 14:34; Kapłańska 23:10; Kapłańska 25:2; Powtórzonego Prawa 7:1-2; Powtórzonego Prawa 12:1; Powtórzonego Prawa 12:9

Księga Liczb 15:3

I będziecie chcieli złożyć PANU ofiarę spalaną na całopalenie, ofiarę bądź poślubioną, bądź dobrowolną lub też w wasze uroczyste święta, aby złożyć PANU miłą woń z wołów albo z owiec;

Księga Liczb 15:4

To niech składający PANU ofiarę złoży na ofiarę pokarmową dziesiątą część efy mąki pszennej zmieszanej z czwartą częścią hinu oliwy.

Księga Liczb 15:5

A czwartą część hinu wina na ofiarę z płynów przygotujesz przy całopaleniu lub innej ofierze na każde jagnię.

Księga Liczb 15:6

Przy baranie zaś złożysz na ofiarę pokarmową dwie dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z trzecią częścią hinu oliwy.

Księga Liczb 15:7

A na ofiarę z płynów złożysz jedną trzecią hinu wina jako miłą woń dla PANA.

Księga Liczb 15:8

Gdy zaś będziesz składał cielca na ofiarę całopalną lub na ofiarę wypełnienia ślubu albo na ofiarę pojednawczą dla PANA;

Księga Liczb 15:9

Wtedy wraz z cielcem złożysz na ofiarę pokarmową trzy dziesiąte efy mąki pszennej zmieszanej z połową hinu oliwy.

Księga Liczb 15:10

Na ofiarę pokarmową złożysz też połowę hinu wina, na ofiarę spalaną jako miłą woń dla PANA.

Księga Liczb 15:11

Tak należy postąpić przy każdym wole, przy każdym baranie, jagnięciu lub koźlęciu.

Księga Liczb 15:12

Według liczby, którą składacie, tak uczynicie z każdą ich sztuką według ich liczby.

Księga Liczb 15:13

Każdy rodowity mieszkaniec postąpi w ten sposób, gdy będzie składał ofiarę spalaną jako miłą woń dla PANA.

Księga Liczb 15:14

A jeśli obcy gości u was lub mieszka z wami od pokoleń i będzie chciał złożyć ofiarę spalaną jako miłą woń dla PANA, uczyni to tak, jak wy czynicie.

Księga Liczb 15:15

Będzie jedna ustawa dla was i dla przybysza, który mieszka wśród was; będzie to ustawa wieczysta przez wszystkie wasze pokolenia.
Przybysz będzie przed PANEM tak jak wy.

Księga Liczb 15:16

Będzie jedno prawo i jeden sąd dla was i przybysza, który mieszka wśród was.

Księga Liczb 15:17

I PAN powiedział do Mojżesza:

Księga Liczb 15:18

Przemów do synów Izraela i powiedz im: Gdy wejdziecie do ziemi, do której was wprowadzę;

Księga Liczb 15:19

A będziecie jeść chleb tej ziemi, to złożycie PANU ofiarę wzniesienia.

Księga Liczb 15:20

Złożycie jako ofiarę wzniesienia placek z pierwocin waszych ciast; złożycie go tak jak ofiarę wzniesienia z klepiska.

Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok

Księga Liczb 15:21

Będziecie składać PANU ofiarę wzniesienia z pierwocin waszych ciast przez wszystkie wasze pokolenia.

Księga Liczb 15:22

A gdybyście zbłądzili i nie wypełnili wszystkich tych przykazań, które PAN nadał przez Mojżesza;

Księga Liczb 15:23

Tego wszystkiego, co PAN wam rozkazał przez Mojżesza, od tego dnia, w którym PAN to nakazał, i potem przez wszystkie wasze pokolenia;

Księga Liczb 15:24

Jeśli popełniono ten błąd nieświadomie przez zgromadzenia, to całe zgromadzenie złoży jednego młodego cielca na całopalenie, na miłą woń dla PANA, wraz z jego ofiarą pokarmową i ofiarą z płynów według zwyczaju, oraz jednego kozła ze stada na ofiarę za grzech.

Księga Liczb 15:25

I kapłan dokona przebłagania za całe zgromadzenie synów Izraela, i będzie im przebaczone, gdyż stało się to nieświadomie.
A oni przyniosą PANU swoją ofiarę na ofiarę spalaną i swoją ofiarę za grzech przed PANEM za swój błąd.

Księga Liczb 15:26

I będzie przebaczone całemu zgromadzeniu synów Izraela i przybyszowi, który mieszka pośród nich, ponieważ cały lud popełnił to nieświadomie.

Księga Liczb 15:27

A jeśli tylko jedna osoba zgrzeszy nieświadomie, wtedy przyniesie roczną kozę na ofiarę za grzech;

Księga Liczb 15:28

I kapłan dokona przebłagania za człowieka, który zbłądził, grzesząc wobec PANA nieświadomie; dokona za niego przebłagania i będzie mu przebaczone.

Księga Liczb 15:29

Będzie jedno prawo dla tego, który grzeszy nieświadomie, zarówno dla rodowitego mieszkańca wśród synów Izraela, jak i dla przybysza, który mieszka pośród nich.

Księga Liczb 15:30

Lecz człowiek, który bezczelnie zgrzeszy świadomie, zarówno rodowity mieszkaniec, jak i przybysz, znieważa PANA; człowiek ten zostanie wykluczony spośród swego ludu.

Księga Liczb 15:31

Wzgardził bowiem słowem PANA i złamał jego przykazanie; taki człowiek musi zostać wykluczony; na nim ciąży jego nieprawość.

Księga Liczb 15:32

 A gdy synowie Izraela byli na pustyni, spotkali człowieka zbierającego drwa w dzień szabatu.

Księga Liczb 15:33

I ci, którzy go spotkali zbierającego drwa, przyprowadzili go do Mojżesza i Aarona, i do całego zgromadzenia.

Księga Liczb 15:34

I osadzili go pod strażą, bo jeszcze im nie oznajmiono, jak należy z takim postąpić.

Księga Liczb 15:35

Wtedy PAN powiedział do Mojżesza: Ten człowiek musi ponieść śmierć; niech całe zgromadzenie go ukamienuje poza obozem.

Księga Liczb 15:36

Całe zgromadzenie wyprowadziło go poza obóz i ukamienowało, i umarł, jak PAN rozkazał Mojżeszowi.

Księga Liczb 15:37

I PAN powiedział do Mojżesza:

Czytaj także: Cud Pana Jezusa – kobieta dotyka frędzli

Księga Liczb 15:38

Przemów do synów Izraela i powiedz im, aby robili sobie frędzle na skrajach swoich szat przez wszystkie pokolenia, a do frędzli niech przyprawią sznurek z błękitnej tkaniny.

Księga Liczb 15:39

I będziecie mieć te frędzle, żebyście na nie spoglądali i przypominali sobie wszystkie przykazania PANA, aby je wypełnić, a nie podążali za własnym sercem i własnymi oczami, za którymi idąc, cudzołożylibyście;

Księga Liczb 15:39

Księga Liczb 15:39

Księga Liczb 15:40

Abyście pamiętali i wypełniali wszystkie moje przykazania, i byli święci dla waszego Boga.

Księga Liczb 15:41

Ja jestem PAN, wasz Bóg, który was wyprowadził z ziemi Egiptu, aby być waszym Bogiem.
Ja jestem PAN, wasz Bóg.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj