Plan czytania Biblii. Pismo Święte w rok

Plan czytania Biblii. Pismo Święte w rok

Poniższy plan umożliwi Państwu przeczytanie w rok raz całego Starego Testamentu i dwukrotnie Nowego Testamentu.

Autorem planu jest Robert Roberts, który zamieścił swój plan w „Bible Companion”. Źródłem poniższego jest Daily Bible Readings.

Roczny plan czytania Biblii: styczeń i luty

STYCZEŃ Rozdziały na dany dzień LUTY Rozdziały na dany dzień
1 I * Rodzaju 1 / Rodzaju 2
* Psalm 1 / Psalm 2
* Mateusza 1Mateusza 2
1 II * Wyjścia 5 / Wyjścia 6
* Psalm 58 / Psalm 59
* Rzymian 10 / Rzymian 11
2 I * Rodzaju 3 / Rodzaju 4
* Psalm 3 / Psalm 4 / Psalm 5
* Mateusza 3Mateusza 4
2 II * Wyjścia 7 / Wyjścia 8
* Psalm 60 / Psalm 61
* Rzymian 12
3 I * Rodzaju 5 / Rodzaju 6
* Psalm 6 / Psalm 7 / Psalm 8
* Mateusza 5
3 II * Wyjścia 9
* Psalm 62 / Psalm 63
* Rzymian 13 / Rzymian 14
4 I  * Rodzaju 7 / Rodzaju 8
* Psalm 9 / Psalm 10
* Mateusza 6
4 II * Wyjścia 10
* Psalm 64 / Psalm 65
* Rzymian 15 / Rzymian 16
5 I * Rodzaju 9 / Rodzaju 10
* Psalm 11 / Psalm 12 / Psalm 13
* Mateusza 7
5 II * Wyjścia 11 / Wyjścia 12
* Psalm 66 / Psalm 67
* Marka 1
6 I * Rodzaju 11 / Rodzaju 12
* Psalm 14 / Psalm 15 / Psalm 16
* Mateusza 8
6 II * Wyjścia 13 / Wyjścia 14
* Psalm 68
* Marka 2
7 I * Rodzaju 13 / Rodzaju 14
* Psalm 17
* Mateusza 9
7 II * Wyjścia 15
* Psalm 69
* Marka 3
8 I * Rodzaju 15 / Rodzaju 16
* Psalm 18
* Mateusza 10
8 II * Wyjścia 16
* Psalm 70 / Psalm 71
* Marka 4
9 I * Rodzaju 17 / Rodzaju 18
* Psalm 19 / Psalm 20 / Psalm 21
* Mateusza 11
9 II * Wyjścia 17 / Wyjścia 18
* Psalm 72
* Marka 5
10 I * Rodzaju 19
* Psalm 22
* Mateusza 12
10 II * Wyjścia 19 / Wyjścia 20
* Psalm 73
* Marka 6
11 I * Rodzaju 20 / Rodzaju 21
* Psalm 23 / Psalm 24 / Psalm 25
* Mateusza 13
11 II  * Wyjścia 21
* Psalm 74
* Marka 7
12 I  * Rodzaju 22 / Rodzaju 23
* Psalm 26 / Psalm 27 / Psalm 28
* Mateusza 14
12 II * Wyjścia 22
* Psalm 75 / Psalm 76
* Marka 8
13 I * Rodzaju 24
* Psalm 29 / Psalm 30
* Mateusza 15
13 II * Wyjścia 23
* Psalm 77
* Marka 9
14 I  * Rodzaju 25 / Rodzaju 26
* Psalm 31
* Mateusza 16
14 II * Wyjścia 24 / Wyjścia 25
* Psalm 78
* Marka 10
15 I * Rodzaju 27
* Psalm 32
* Mateusza 17
15 II  * Wyjścia 26
* Psalm 79 / Psalm 80
* Marka 11
16 I * Rodzaju 28 / Rodzaju 29
* Psalm 33
* Mateusza 18
16 II  * Wyjścia 27
* Psalm 81 / Psalm 82
* Marka 12
17 I * Rodzaju 30
* Psalm 34
* Mateusza 19
17 II * Wyjścia 28
* Psalm 83 / Psalm 84
* Marka 13
18 I * Rodzaju 31
* Psalm 35
* Mateusza 20
18 II * Wyjścia 29
* Psalm 85 / Psalm 86
* Marka 14
19 I * Rodzaju 32 / Rodzaju 33
* Psalm 36
* Mateusza 21
19 II * Wyjścia 30
* Psalm 87 / Psalm 88
* Marka 15 / Marka 16
20 I * Rodzaju 34 / Rodzaju 35
* Psalm 37
* Mateusza 22
20 II * Wyjścia 31 / Wyjścia 32
* Psalm 89
* 1 Koryntian 1 / 1 Koryntian 2
21 I * Rodzaju 36
* Psalm 38
* Mateusza 23
21 II * Wyjścia 33 / Wyjścia 34
* Psalm 90 / Psalm 91
* 1 Koryntian 3
22 I * Rodzaju 37
* Psalm 39 / Psalm 40
* Mateusza 24
22 II * Wyjścia 35
* Psalm 92 / Psalm 93
* 1 Koryntian 4 / 1 Koryntian 5
23 I * Rodzaju 38
* Psalm 41 / Psalm 42 / Psalm 43
* Mateusza 25
23 II * Wyjścia 36
* Psalm 94 / Psalm 95
* 1 Koryntian 6
24 I * Rodzaju 39 / Rodzaju 40
* Psalm 44
* Mateusza 26
24 II * Wyjścia 37
* Psalm 96 / Psalm 97 / Psalm 98 / Psalm 99
* 1 Koryntian 7
25 I * Rodzaju 41
* Psalm 45
* Mateusza 27
25 II * Wyjścia 38
* Psalm 100 / Psalm 101
* 1 Koryntian 8 / 1 Koryntian 9
26 I * Rodzaju 42 / Rodzaju 43
* Psalm 46 / Psalm 47 / Psalm 48
* Mateusza 28
26 II * Wyjścia 39 / Wyjścia 40
* Psalm 102
* 1 Koryntian 10
27 I * Rodzaju 44 / Rodzaju 45
* Psalm 49
* Rzymian 1 / Rzymian 2
27 II * Kapłańska 1 / Kapłańska 2
* Psalm 103
* 1 Koryntian 11
28 I * Rodzaju 46 / Rodzaju 47
* Psalm 50
* Rzymian 3 / Rzymian 4
28 II * Kapłańska 3 / Kapłańska 4
* Psalm 104
* 1 Koryntian 12 / 1 Koryntian 13
29 I * Rodzaju 48 / Rodzaju 49 / Rodzaju 50
* Psalm 51 / Psalm 52
* Rzymian 5 / Rzymian 6
30 I * Wyjścia 1 / Wyjścia 2
* Psalm 53 / Psalm 54 / Psalm 55
* Rzymian 7 / Rzymian 8
31 I * Wyjścia 3 / Wyjścia 4
* Psalm 56 / Psalm 57
* Rzymian 9

Roczny plan czytania Biblii: marzec i kwiecień

MARZEC Rozdziały na dany dzień KWIECIEŃ Rozdziały na dany dzień
1 III * Kapłańska 5 / Kapłańska 6
* Psalm 105
* 1 Koryntian 14
1 IV * Liczb 15
* Przysłów 11
* Łukasza 24
2 III  * Kapłańska 7
* Psalm 106
* 1 Koryntian 15
2 IV * Liczb 16
* Przysłów 12
* Galacjan 1 / Galacjan 2
3 III  * Kapłańska 8
* Psalm 107
* 1 Koryntian 16
3 IV * Liczb 17 / Liczb 18
* Przysłów 13
* Galacjan 3 / Galacjan 4
4 III * Kapłańska 9 / Kapłańska 10
* Psalm 108 / Psalm 109
* 2 Koryntian 1 / 2 Koryntian 2
4 IV * Liczb 19
* Przysłów 14
* Galacjan 5 / Galacjan 6
5 III * Kapłańska 11
* Psalm 110Psalm 111 / Psalm 112
* 2 Koryntian 3 / 2 Koryntian 4
5 IV * Liczb 20 / Liczb 21
* Przysłów 15
* Efezjan 1 / Efezjan 2
6 III * Kapłańska 12 / Kapłańska 13
* Psalm 113Psalm 114
* 2 Koryntian 5 / 2 Koryntian 6 / 2 Koryntian 7
6 IV * Liczb 22 / Liczb 23
* Przysłów 16
* Efezjan 3 / Efezjan 4
7 III * Kapłańska 14
* Psalm 115Psalm 116
* 2 Koryntian 8 / 2 Koryntian 9
7 IV * Liczb 24 / Liczb 25
* Przysłów 17
* Efezjan 5 / Efezjan 6
8 III * Kapłańska 15
* Psalm 117Psalm 118
* 2 Koryntian 10 / 2 Koryntian 11
8 IV * Liczb 26
* Przysłów 18
* Filipian 1 / Filipian 2
9 III * Kapłańska 16
* Psalm 119 (do wersetu 40)
* 2 Koryntian 12 / 2 Koryntian 13
9 IV * Liczb 27
* Przysłów 19
* Filipian 3 / Filipian 4
10 III * Kapłańska 17 / Kapłańska 18
* Psalm 119 (wersety 41-80)
* Łukasza 1
10 IV * Liczb 28
* Przysłów 20
* Jana 1
11 III * Kapłańska 19
* Psalm 119 (wersety 81-128)
* Łukasza 2
11 IV * Liczb 29 / Liczb 30
* Przysłów 21
* Jana 2 / Jana 3
12 III  * Kapłańska 20
* Psalm 119 (wersety 129-176)
* Łukasza 3
12 IV * Liczb 31
* Przysłów 22
* Jana 4
* rozważania na podstawie Jana 4:23-24
13 III * Kapłańska 21
* Psalm 120 / Psalm 121Psalm 122Psalm 123Psalm 124
* Łukasza 4
13 IV * Liczb 32
* Przysłów 23
* Jana 5
14 III * Kapłańska 22
* Psalm 125Psalm 126Psalm 127
* Łukasza 5
14 IV * Liczb 33
* Przysłów 24
* Jana 6
15 III * Kapłańska 23
* Psalm 128Psalm 129Psalm 130
* Łukasza 6
15 IV * Liczb 34
* Przysłów 25
* Jana 7
16 III * Kapłańska 24
* Psalm 131Psalm 132Psalm 133 / Psalm 134
* Łukasza 7
16 IV * Liczb 35
* Przysłów 26
* Jana 8
17 III * Kapłańska 25
* Psalm 135 / Psalm 136
* Łukasza 8
17 IV * Liczb 36
* Przysłów 27
* Jana 9 / Jana 10
18 III * Kapłańska 26
* Psalm 137Psalm 138Psalm 139
* Łukasza 9
18 IV * Powtórzonego Prawa 1
* Przysłów 28
* Jana 11
19 III * Kapłańska 27
* Psalm 140Psalm 141Psalm 142
* Łukasza 10
19 IV * Powtórzonego Prawa 2
* Przysłów 29
* Jana 12
20 III * Liczb 1
* Psalm 143Psalm 144
* Łukasza 11
20 IV * Powtórzonego Prawa 3
* Przysłów 30
* Jana 13 / Jana 14
21 III * Liczb 2
* Psalm 145Psalm 146 / Psalm 147
* Łukasza 12
21 IV * Powtórzonego Prawa 4
* Przysłów 31
* Jana 15 / Jana 16
22 III * Liczb 3
* Psalm 148Psalm 149 / Psalm 150
* Łukasza 13 / Łukasza 14
22 IV * Powtórzonego Prawa 5
* Koheleta 1
* Jana 17 / Jana 18
23 III * Liczb 4
* Przysłów 1
* Łukasza 15
23 IV * Powtórzonego Prawa 6Powtórzonego Prawa 7
* Koheleta 2
* Jana 19
24 III * Liczb 5
* Przysłów 2
* Łukasza 16
24 IV * Powtórzonego Prawa 8Powtórzonego Prawa 9
* Koheleta 3
* Jana 20 / Jana 21
25 III * Liczb 6
* Przysłów 3
* Łukasza 17
25 IV * Powtórzonego Prawa 10 / Powtórzonego Prawa 11
* Koheleta 4
* Dzieje 1
26 III * Liczb 7
* Przysłów 4
* Łukasza 18
26 IV * Powtórzonego Prawa 12
* Koheleta 5
* Dzieje 2
27 III * Liczb 8 / Liczb 9
* Przysłów 5
* Łukasza 19
27 IV * Powtórzonego Prawa 13 / Powtórzonego Prawa 14
* Koheleta 6
* Dzieje 3 / Dzieje 4
28 III * Liczb 10
* Przysłów 6
* Łukasza 20
28 IV * Powtórzonego Prawa 15
* Koheleta 7
* Dzieje 5 / Dzieje 6
29 III * Liczb 11
* Przysłów 7
* Łukasza 21
29 IV * Powtórzonego Prawa 16
* Koheleta 8
* Dzieje 7
30 III * Liczb 12 / Liczb 13
* Przysłów 8 / Przysłów 9
* Łukasza 22
30 IV * Powtórzonego Prawa 17
* Koheleta 9
* Dzieje 8
31 III * Liczb 14
* Przysłów 10
* Łukasza 23

Roczny plan czytania Biblii: maj i czerwiec

MAJ Rozdziały na dany dzień CZERWIEC Rozdziały na dany dzień
1 V * Powtórzonego Prawa 18
* Koheleta 10
* Dzieje 9
1 VI * Jozuego 18
* Izajasza 24
* Hebrajczyków 6 / Hebrajczyków 7
2 V * Powtórzonego Prawa 19
* Koheleta 11
* Dzieje 10
2 VI * Jozuego 19
* Izajasza 25
* Hebrajczyków 8 / Hebrajczyków 9
3 V * Powtórzonego Prawa 20
* Koheleta 12
* Dzieje 11 / Dzieje 12
3 VI * Jozuego 20 / Jozuego 21
* Izajasza 26 / Izajasza 27
* Hebrajczyków 10
4 V * Powtórzonego Prawa 21
* Pieśń nad Pieśniami 1
* Dzieje 13
4 VI * Jozuego 22
* Izajasza 28
* Hebrajczyków 11
5 V * Powtórzonego Prawa 22
* Pieśń nad Pieśniami 2
* Dzieje 14 / Dzieje 15
5 VI * Jozuego 23 / Jozuego 24
* Izajasza 29
* Hebrajczyków 12
6 V * Powtórzonego Prawa 23
* Pieśń nad Pieśniami 3
* Dzieje 16 / Dzieje 17
6 VI * Sędziów 1
* Izajasza 30
* Hebrajczyków 13
7 V * Powtórzonego Prawa 24
* Pieśń nad Pieśniami 4
* Dzieje 18 / Dzieje 19
7 VI * Sędziów 2 / Sędziów 3
* Izajasza 31
* Jakuba 1
8 V * Powtórzonego Prawa 25
* Pieśń nad Pieśniami 5
* Dzieje 20
8 VI * Sędziów 4 / Sędziów 5
* Izajasza 32
* Jakuba 2
9 V * Powtórzonego Prawa 26
* Pieśń nad Pieśniami 6
* Dzieje 21 / Dzieje 22
9 VI * Sędziów 6
* Izajasza 33
* Jakuba 3 / Jakuba 4
10 V * Powtórzonego Prawa 27
* Pieśń nad Pieśniami 7
* Dzieje 23 / Dzieje 24
10 VI * Sędziów 7 / Sędziów 8
* Izajasza 34
* Jakuba 5
11 V * Powtórzonego Prawa 28
* Pieśń nad Pieśniami 8
* Dzieje 25 / Dzieje 26
11 VI * Sędziów 9
* Izajasza 35
* 1 Piotra 1
12 V * Powtórzonego Prawa 29
* Izajasza 1
* Dzieje 27
12 VI * Sędziów 10-11
* Izajasza 36
* 1 Piotra 2
13 V * Powtórzonego Prawa 30
* Izajasza 2
* Dzieje 28
13 VI * Sędziów 12 / Sędziów 13
* Izajasza 37
* 1 Piotra 3 / 1 Piotra 4 / 1 Piotra 5
14 V * Powtórzonego Prawa 31
* Izajasza 3 / Izajasza 4
* Kolosan 1
14 VI * Sędziów 14 / Sędziów 15
* Izajasza 38
* 2 Piotra 1 / 2 Piotra 2
15 V * Powtórzonego Prawa 32
* Izajasza 3 / Izajasza 5
* Kolosan 2
15 VI * Sędziów 16
* Izajasza 39
* 2 Piotra 3
16 V * Powtórzonego Prawa 33 / Powtórzonego Prawa 33
* Izajasza 6
* Kolosan 3 / Kolosan 4
16 VI * Sędziów 17 / Sędziów 18
* Izajasza 40
* 1 Jana 1 / 1 Jana 2
17 V * Jozuego 1
* Izajasza 7
* 1 Tesaloniczan 1 / 1 Tesaloniczan 2
17 VI * Sędziów 19
* Izajasza 41
* 1 Jana 3 / 1 Jana 4
18 V * Jozuego 2
* Izajasza 8
* 1 Tesaloniczan 3 / 1 Tesaloniczan 4
18 VI * Sędziów 20
* Izajasza 42
* 1 Jana 5
19 V * Jozuego 3 / Jozuego 4
* Izajasza 9
* 1 Tesaloniczan 5
19 VI * Sędziów 21
* Izajasza 43
* 2 Jana 1
* 3 Jana 1
20 V * Jozuego 5 / Jozuego 6
* Izajasza 10
* 2 Tesaloniczan 1 / 2 Tesaloniczan 2
20 VI * Rut 1 / Rut 2
* Izajasza 44
* Judy 1
21 V * Jozuego 7
* Izajasza 11
* 2 Tesaloniczan 3
21 VI * Rut 3 / Rut 4
* Izajasza 45
* Objawienia 1 / Objawienia 2
22 V * Jozuego 8
* Izajasza 12
* 1 Tymoteusza 1 / 1 Tymoteusza 2 / 1 Tymoteusza 3
22 VI * 1 Samuela 1
* Izajasza 46 / Izajasza 47
* Objawienia 3 / Objawienia 4
23 V * Jozuego 9
* Izajasza 13
* 1 Tymoteusza 4 / 1 Tymoteusza 5
23 VI * 1 Samuela 2
* Izajasza 48
* Objawienia 5 / Objawienia 6
24 V * Jozuego 10
* Izajasza 14
* 1 Tymoteusza 6
24 VI * 1 Samuela 3
* Izajasza 49
* Objawienia 7 / Objawienia 8 / Objawienia 9
25 V * Jozuego 11
* Izajasza 15
* 2 Tymoteusza 1
25 VI * 1 Samuela 4
* Izajasza 50
* Objawienia 10 / Objawienia 11
26 V * Jozuego 12
* Izajasza 16
* 2 Tymoteusza 2
26 VI * 1 Samuela 5 / 1 Samuela 6
* Izajasza 51
* Objawienia 12 / Objawienia 13
27 V * Jozuego 13
* Izajasza 17 / Izajasza 18
* 2 Tymoteusza 3 / 2 Tymoteusza 4
27 VI * 1 Samuela 7 / 1 Samuela 8
* Izajasza 52
* Objawienia 14
28 V * Jozuego 14
* Izajasza 19
* Tytusa 1 / Tytusa 2 / Tytusa 3
28 VI * 1 Samuela 9
* Izajasza 53
* Objawienia 15 / Objawienia 16
29 V * Jozuego 15
* Izajasza 20 / 21
* Filemona 1
29 VI * 1 Samuela 10
* Izajasza 54
* Objawienia 17 / Objawienia 18
30 V * Jozuego 16
* Izajasza 22
* Hebrajczyków 1 / Hebrajczyków 2
30 VI * 1 Samuela 11 / 1 Samuela 12
* Izajasza 55
* Objawienia 19 / Objawienia 20
31 V * Jozuego 17
* Izajasza 23
* Hebrajczyków 3 / Hebrajczyków 4 / Hebrajczyków 5

Roczny plan czytania Biblii: lipiec i sierpień

LIPIEC Rozdziały na dany dzień SIERPIEŃ Rozdziały na dany dzień
1 VII * 1 Samuela 13
* Izajasza 56 / Izajasza 57
* Objawienia 21 / Objawienia 22
1 VIII * 2 Samuela 18
* Jeremiasza 22
* Rzymian 9
2 VII * 1 Samuela 14
* Izajasza 58
Mateusza 1Mateusza 2
2 VIII * 2 Samuela 19
* Jeremiasza 23
* Rzymian 10 / Rzymian 11
3 VII * 1 Samuela 15
* Izajasza 59
Mateusza 3Mateusza 4
3 VIII * 2 Samuela 20-21
* Jeremiasza 24
* Rzymian 12
4 VII * 1 Samuela 16
* Izajasza 60
* Mateusza 5
4 VIII * 2 Samuela 22
* Jeremiasza 25
* Rzymian 13 / Rzymian 14
5 VII * 1 Samuela 17
* Izajasza 61
* Mateusza 6
5 VIII * 2 Samuela 23
* Jeremiasza 26
* Rzymian 15 / Rzymian 16
6 VII * 1 Samuela 18
* Izajasza 62
Mateusza 7
6 VIII * 2 Samuela 24
* Jeremiasza 27
* Marka 1
7 VII  * 1 Samuela 19
* Izajasza 63
* Mateusza 8
7 VIII * 1 Królewska 1
* Jeremiasza 28
* Marka 2
8 VII * 1 Samuela 20
* Izajasza 64
* Mateusza 9
8 VIII * 1 Królewska 2
* Jeremiasza 29
* Marka 3
9 VII * 1 Samuela 21 / 1 Samuela 22
* Izajasza 65
* Mateusza 10
9 VIII * 1 Królewska 3
* Jeremiasza 30
* Marka 4
10 VII * 1 Samuela 23
* Izajasza 66
* Mateusza 11
10 VIII * 1 Królewska 4 / 1 Królewska 5
* Jeremiasza 31
* Marka 5
11 VII * 1 Samuela 24
* Jeremiasza 1
Mateusza 12
11 VIII * 1 Królewska 6
* Jeremiasza 32
* Marka 6
12 VII * 1 Samuela 25
* Jeremiasza 2
* Mateusza 13
12 VIII * 1 Królewska 7
* Jeremiasza 33
* Marka 7
13 VII * 1 Samuela 26 / 1 Samuela 27
* Jeremiasza 3
* Mateusza 14
13 VIII * 1 Królewska 8
* Jeremiasza 34
* Marka 8
14 VII * 1 Samuela 28
* Jeremiasza 4
* Mateusza 15
14 VIII * 1 Królewska 9
* Jeremiasza 35
* Marka 9
15 VII * 1 Samuela 29 / 1 Samuela 30
* Jeremiasza 5
* Mateusza 16
15 VIII * 1 Królewska 10
* Jeremiasza 36
* Marka 10
16 VII * 1 Samuela 31
* Jeremiasza 6
* Mateusza 17
16 VIII * 1 Królewska 11
* Jeremiasza 37
* Marka 11
17 VII * 2 Samuela 1
* Jeremiasza 7
* Mateusza 18
17 VIII * 1 Królewska 12
* Jeremiasza 38
* Marka 12
18 VII * 2 Samuela 2
* Jeremiasza 8
* Mateusza 19
18 VIII * 1 Królewska 13
* Jeremiasza 39
* Marka 13
19 VII * 2 Samuela 3
* Jeremiasza 9
* Mateusza 20
19 VIII * 1 Królewska 14
* Jeremiasza 40
* Marka 14
20 VII * 2 Samuela 4 / 2 Samuela 5
* Jeremiasza 10
* Mateusza 21
20 VIII * 1 Królewska 15
* Jeremiasza 41
* Marka 15
21 VII * 2 Samuela 6
* Jeremiasza 11
* Mateusza 22
21 VIII * 1 Królewska 16
* Jeremiasza 42
* Marka 16
22 VII * 2 Samuela 7
* Jeremiasza 12
* Mateusza 23
22 VIII * 1 Królewska 17
* Jeremiasza 43
* 1 Koryntian 1 / 1 Koryntian 2
23 VII * 2 Samuela 8 / 2 Samuela 9
* Jeremiasza 13
* Mateusza 24
23 VIII * 1 Królewska 18
* Jeremiasza 44
* 1 Koryntian 3
24 VII * 2 Samuela 10
* Jeremiasza 14
* Mateusza 25
24 VIII * 1 Królewska 19
* Jeremiasza 45 / Jeremiasza 46
* 1 Koryntian 4 / 1 Koryntian 5
25 VII * 2 Samuela 11
* Jeremiasza 15
* Mateusza 26
25 VIII * 1 Królewska 20
* Jeremiasza 47
* 1 Koryntian 6
26 VII * 2 Samuela 12
* Jeremiasza 16
* Mateusza 27
26 VIII * 1 Królewska 21
* Jeremiasza 48
* 1 Koryntian 7
27 VII * 2 Samuela 13
* Jeremiasza 17
* Mateusza 28
27 VIII * 1 Królewska 22
* Jeremiasza 49
* 1 Koryntian 8 / 1 Koryntian 9
28 VII * 2 Samuela 14
* Jeremiasza 18
* Rzymian 1 / Rzymian 2
28 VIII * 2 Królewska 1 / 2 Królewska 2
* Jeremiasza 50
* 1 Koryntian 10
29 VII * 2 Samuela 15
* Jeremiasza 19
* Rzymian 3 / Rzymian 4
29 VIII * 2 Królewska 3
* Jeremiasza 51
* 1 Koryntian 11
30 VII * 2 Samuela 16
* Jeremiasza 20
* Rzymian 5 / Rzymian 6
30 VIII * 2 Królewska 4
* Jeremiasza 52
* 1 Koryntian 12 / 1 Koryntian 13
31 VII * 2 Samuela 17
* Jeremiasza 21
* Rzymian 7 / Rzymian 8
31 VIII * 2 Królewska 5
* Lamentacje 1
* 1 Koryntian 14

Roczny plan czytania Biblii: wrzesień i październik

WRZESIEŃ Rozdziały na dany dzień PAŹDIERNIK Rozdziały na dany dzień
1 IX * 2 Królewska 6
* Lamentacje 2
* 1 Koryntian 15
1 X * 1 Kronik 15
* Ezechiela 27
* Łukasza 24
2 IX * 2 Królewska 7
* Lamentacje 3
* 1 Koryntian 16
2 X * 1 Kronik 16
* Ezechiela 28
* Galacjan 1 / Galacjan 2
3  IX * 2 Królewska 8
* Lamentacje 4
* 2 Koryntian 1 / 2 Koryntian 2
3 X * 1 Kronik 17
* Ezechiela 29
* Galacjan 3 / Galacjan 4
4 IX * 2 Królewska 9
* Lamentacje 5
* 2 Koryntian 3 / 2 Koryntian 4
4 X * 1 Kronik 18 / 1 Kronik 19
* Ezechiela 30
* Galacjan 5 / Galacjan 6
5 IX * 2 Królewska 10
* Ezechiela 1
* 2 Koryntian 5 / 2 Koryntian 6 / 2 Koryntian 7
5 X * 1 Kronik 20 / 1 Kronik 21
* Ezechiela 31
* Efezjan 1 / Efezjan 2
6 IX * 2 Królewska 11-12
* Ezechiela 2
* 2 Koryntian 8 / 2 Koryntian 9
6 X * 1 Kronik 22
* Ezechiela 32
* Efezjan 3 / Efezjan 4
7 IX * 2 Królewska 13
* Ezechiela 3
* 2 Koryntian 10 / 2 Koryntian 11
7 X * 1 Kronik 23
* Ezechiela 33
* Efezjan 5 / Efezjan 6
8 IX * 2 Królewska 14
* Ezechiela 4
* 2 Koryntian 12 / 2 Koryntian 13
8 X * 1 Kronik 24 / 1 Kronik 25
* Ezechiela 34
* Filipian 1 / Filipian 2
9 IX * 2 Królewska 15
* Ezechiela 5
* Łukasza 1
9 X * 1 Kronik 26
* Ezechiela 35
* Filipian 3 / Filipian 4
10 IX * 2 Królewska 16
* Ezechiela 6
* Łukasza 2
10 X * 1 Kronik 27
* Ezechiela 36
* Jana 1
11 IX * 2 Królewska 17
* Ezechiela 7
* Łukasza 3
11 X * 1 Kronik 28
* Ezechiela 37
* Jana 2 / Jana 3
12 IX * 2 Królewska 18
* Ezechiela 8
* Łukasza 4
12 X * 1 Kronik 29
* Ezechiela 38
* Jana 4* rozważania na podstawie Jana 4:23-24
13 IX * 2 Królewska 19
* Ezechiela 9
* Łukasza 5
13 X * 2 Kronik 1 / 2 Kronik 2
* Ezechiela 39
* Jana 5
14 IX * 2 Królewska 20
* Ezechiela 10
* Łukasza 6
14 X * 2 Kronik 3 / 2 Kronik 4
* Ezechiela 40
* Jana 6
15 IX * 2 Królewska 21
* Ezechiela 11
* Łukasza 7
15 X * 2 Kronik 5 / 2 Kronik 6
* Ezechiela 41
* Jana 7
16 IX * 2 Królewska 22 / 2 Królewska 23
* Ezechiela 12
* Łukasza 8
16 X * 2 Kronik 7
* Ezechiela 42
* Jana 8
17 IX * 2 Królewska 24 / 2 Królewska 25
* Ezechiela 13
* Łukasza 9
17 X * 2 Kronik 8
* Ezechiela 43
* Jana 9 / Jana 10
18 IX * 1 Kronik 1
* Ezechiela 14
* Łukasza 10
18 X * 2 Kronik 9
* Ezechiela 44
* Jana 11
19 IX * 1 Kronik 2
* Ezechiela 15
* Łukasza 11
19 X * 2 Kronik 10 / 2 Kronik 11
* Ezechiela 45
* Jana 12
20 IX * 1 Kronik 3
* Ezechiela 16
* Łukasza 12
20 X * 2 Kronik 12 / 2 Kronik 13
* Ezechiela 46
* Jana 13 / Jana 14
21 IX  * 1 Kronik 4
* Ezechiela 17
* Łukasza 13 / Łukasza 14
21 X * 2 Kronik 14 / 2 Kronik 15
* Ezechiela 47
* Jana 15 / Jana 16
22 IX * 1 Kronik 5
* Ezechiela 18
* Łukasza 15
22 X * 2 Kronik 16 / 2 Kronik 17
* Ezechiela 48
* Jana 17 / Jana 18
23 IX * 1 Kronik 6
* Ezechiela 19
* Łukasza 16
23 X * 2 Kronik 18 / 2 Kronik 19
* Daniela 1
* Jana 19
24 IX * 1 Kronik 7
* Ezechiela 20
* Łukasza 17
24 X * 2 Kronik 20
* Daniela 2
* Jana 20 / Jana 21
25 IX * 1 Kronik 8
* Ezechiela 21
* Łukasza 18
25 X * 2 Kronik 21 / 2 Kronik 22
* Daniela 3
* Dzieje 1
26 IX * 1 Kronik 9
* Ezechiela 22
* Łukasza 19
26 X * 2 Kronik 23
* Daniela 4
* Dzieje 2
27 IX * 1 Kronik 10
* Ezechiela 23
* Łukasza 20
27 X * 2 Kronik 24
* Daniela 5
* Dzieje 3 / Dzieje 4
28 IX * 1 Kronik 11
* Ezechiela 24
* Łukasza 21
28 * 2 Kronik 25
* Daniela 6
*  Dzieje 5 / Dzieje 6
29 IX * 1 Kronik 12
* Ezechiela 25
* Łukasza 22
29 X * 2 Kronik 26 / 2 Kronik 27
* Daniela 7
* Dzieje 7
30 IX * 1 Kronik 13 / 1 Kronik 14
* Ezechiela 26
* Łukasza 23
30 X * 2 Kronik 28
* Daniela 8
* Dzieje 8
31 X  * 2 Kronik 29
* Daniela 9
* Dzieje 9

Roczny plan czytania Biblii: listopad i grudzień

LISTOPAD Rozdziały na dany dzień GRUDZIEŃ Rozdziały na dany dzień
1 XI * 2 Kronik 30
* Daniela 10
* Dzieje 10
1 XII * Estery 9 / Estery 10
* Jonasza 1
* Hebrajczyków 6 / Hebrajczyków 7
2 XI * 2 Kronik 31
* Daniela 11
* Dzieje 11 / Dzieje 12
2 XII * Hioba 1 / Hioba 2
* Jonasza 2 / Jonasza 3
* Hebrajczyków 8 / Hebrajczyków 9
3 XI * 2 Kronik 32
* Daniela 12
* Dzieje 13
3 XII * Hioba 3 / Hioba 4
* Jonasza 4
* Hebrajczyków 10
4 XI * 2 Kronik 33
* Ozeasza 1
* Dzieje 14 / Dzieje 15
4 XII * Hioba 5
* Micheasza 1
* Hebrajczyków 11
5 XI * 2 Kronik 34
* Ozeasza 2
* Dzieje 16 / Dzieje 17
5 XII * Hioba 6 / Hioba 7
* Micheasza 2
* Hebrajczyków 12
6 XI * 2 Kronik 35
* Ozeasza 3
* Dzieje 18 / Dzieje 19
6 XII * Hioba 8
* Micheasza 3 / Micheasza 4
* Hebrajczyków 13
7 XI * 2 Kronik 36
* Ozeasza 4
* Dzieje 20
7 XII * Hioba 9
* Micheasza 5
* Jakuba 1
8 XI * Ezdrasza 1 / Ezdrasza 2
* Ozeasza 5
* Dzieje 21 / Dzieje 22
8 XII * Hioba 10
* Micheasza 6
* Jakuba 2
9 XI * Ezdrasza 3 / Ezdrasza 4
* Ozeasza 6
* Dzieje 23 / Dzieje 24
9 XII * Hioba 11
* Micheasza 7
* Jakuba 3 / Jakuba 4
10 XI * Ezdrasza 5 / Ezdrasza 6
* Ozeasza 7
* Dzieje 25 / Dzieje 26
10 XII * Hioba 12
* Nahuma 1 / Nahuma 2
* Jakuba 5
11 XI * Ezdrasza 7
* Ozeasza 8
* Dzieje 27
11 XII * Hioba 13
* Nahuma 3
* 1 Piotra 1
12 XI * Ezdrasza 8
* Ozeasza 9
* Dzieje 28
12 XII * Hioba 14
* Habakuka 1
* 1 Piotra 2
13 XI * Ezdrasza 9
* Ozeasza 10
* Kolosan 1
13 XII * Hioba 15
* Habakuka 2
* 1 Piotra 3 / 1 Piotra 4 / 1 Piotra 5
14 XI * Ezdrasza 10
* Ozeasza 11
* Kolosan 2
14 XII * Hioba 16 / Hioba 17
* Habakuka 3
* 2 Piotra 1 / 2 Piotra 2
15 XI * Nehemiasza 1 / Nehemiasza 2
* Ozeasza 12
* Kolosan 3 / Kolosan 4
15 XII * Hioba 18 / Hioba 19
* Sofoniasza 1
* 2 Piotra 3
16 XI * Nehemiasza 3
* Ozeasza 13
* 1 Tesaloniczan 1 / 1 Tesaloniczan 2
16 XII * Hioba 20
* Sofoniasza 2
* 1 Jana 1 / 1 Jana 2
17 XI * Nehemiasza 4
* Ozeasza 14
* 1 Tesaloniczan 3 / 1 Tesaloniczan 4
17 XII * Hioba 21
* Sofoniasza 3
* 1 Jana 3 / 1 Jana 4
18 XI * Nehemiasza 5 / Nehemiasza 6
* Joela 1
* 1 Tesaloniczan 5
18 XII * Hioba 22
* Aggeusza 1 / Aggeusza 2
* 1 Jana 5
19 XI * Nehemiasza 7
* Joela 2
* 2 Tesaloniczan 1 / 2 Tesaloniczan 2
19 XII * Hioba 23 / Hioba 24
* Zachariasza 1
* 2 Jana 1 / 3 Jana 1
20 XI * Nehemiasza 8
* Joela 3
* 2 Tesaloniczan 3
20 XII * Hioba 25 / Hioba 26 / Hioba 27
* Zachariasza 2 / Zachariasza 3
* Judy 1
21 XI * Nehemiasza 9
* Amosa 1
* 1 Tymoteusza 1 / 1 Tymoteusza 2 / 1 Tymoteusza 3
21 XII * Hioba 28
* Zachariasza 4 / Zachariasza 5
* Objawienia 1 / Objawienia 2
22 XI * Nehemiasza 10
* Amosa 2
* 1 Tymoteusza 4 / 1 Tymoteusza 5
22 XII * Hioba 29 / Hioba 30
* Zachariasza 6 / Zachariasza 7
* Objawienia 3 / Objawienia 4
23 XI * Nehemiasza 11
* Amosa 3
* 1 Tymoteusza 6
23 XII * Hioba 31 / Hioba 32
* Zachariasza 8
* Objawienia 5 / Objawienia 6
24 XI * Nehemiasza 12
* Amosa 4
* 2 Tymoteusza 1
24 XII * Hioba 33
* Zachariasza 9
* Objawienia 7  / Objawienia 8 / Objawienia 9
25 XI * Nehemiasza 13
* Amosa 5
* 2 Tymoteusza 2
25 XII * Hioba 34
* Zachariasza 10
* Objawienia 10  / Objawienia 11
26 XI * Estery 1
* Amosa 6
* 2 Tymoteusza 3-4
26 XII * Hioba 35 / Hioba 36
* Zachariasza 11
* Objawienia 12  / Objawienia 13
27 XI * Estery 2
* Amosa 7
* Tytusa 1 / Tytusa 2 / Tytusa 3
27 XII * Hioba 37
* Zachariasza 12
* Objawienia 14
28 XI * Estery 3 / Estery 4
* Amosa 8
* Filemona 1
28 XII * Hioba 38
* Zachariasza 13 / Zachariasza 14
* Objawienia 15 / Objawienia 16
29 XI * Estery 5 / Estery 6
* Amosa 9
* Hebrajczyków 1 / Hebrajczyków 2
29 XII * Hioba 39
* Malachiasza 1
* Objawienia 17 / Objawienia 18
30 XI * Estery 7 / Estery 8
* Obadiasza 1
* Hebrajczyków 3 / Hebrajczyków 4 / Hebrajczyków 5
30 XII * Hioba 40
* Malachiasza 2
* Objawienia 19 / Objawienia 20
31 XII * Hioba 41 / Hioba 42
* Malachiasza 3 / Malachiasza 4
* Objawienia 21 / Objawienia 22

Społecznością, która korzysta z tego planu są chrystadelfianie. Dowiesz się więcej o nich na stronie PrawdyBiblijne.com.