Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Księga Objawienia 21: tekst

[komentarz] -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Nowe niebo i nowa ziemia

Księga Objawienia 21:1

Potem zobaczyłem nowe niebo i nową ziemię. Pierwsze niebo bowiem i pierwsza ziemia przeminęły i nie było już morza.

A ja, Jan, zobaczyłem święte miasto, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak oblubienica przyozdobiona dla swego męża.

Księga Objawienia 21:3

I usłyszałem donośny głos z nieba: Oto przybytek Boga jest z ludźmi i będzie mieszkał z nimi. Oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi i będzie ich Bogiem.

Księga Objawienia 21:4

I otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu, i śmierci już nie będzie ani smutku, ani krzyku, ani bólu nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Księga Objawienia 21:5

A zasiadający na tronie powiedział: Oto wszystko czynię nowe. I powiedział do mnie: Napisz, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe.

Księga Objawienia 21:6

I powiedział do mnie: Stało się. Ja jestem Alfa i Omega, początek i koniec. Ja spragnionemu dam darmo ze źródła wody życia.

Przekład interlinearny
Księga Objawienia 21:6: greka
καὶ εἶπέν μοι Γέγοναν. ἐγὼ τὸ Ἄλφα καὶ τὸ Ὦ, ἡ ἀρχὴ καὶ τὸ τέλος. ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν.
tekst: Nestle (1904)
Księga Objawienia 21:6: przekład interlinearny
καὶ εἶπέν μοι Γέγοναν ἐγὼ τὸ Ἄλφα
kai eipen moi Gegonan egō to Alpha
i powiedział mi Stały się ja alfa
             
καὶ τὸ ἀρχὴ καὶ τὸ
kai to Ō archē kai to
i omega początek i
             
τέλος  ἐγὼ τῷ διψῶντι δώσω ἐκ τῆς
telos egō dipsōnti dōsō ek tēs
koniec ja pragnącemu dam z
             
πηγῆς τοῦ ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν
pēgēs tou hydatos tēs zōēs dōrean
źródła wody życia darmo
           

Księga Objawienia 21:7

Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę dla niego Bogiem, a on będzie dla mnie synem.

Księga Objawienia 21:8

Ale bojaźliwi, niewierzący, obrzydliwi, mordercy, rozpustnicy, czarownicy, bałwochwalcy i wszyscy kłamcy będą mieli udział w jeziorze płonącym ogniem i siarką. To jest druga śmierć.

Zstąpienie Nowego Jeruzalem

Księga Objawienia 21:9

I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami, i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.

Księga Objawienia 21:10

I przeniósł mnie w duchu na górę wielką i wysoką, i pokazał mi wielkie miasto, święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga;

Księga Objawienia 21:11

Mające chwałę Boga. Jego blask podobny był do drogocennego kamienia, jakby jaspisu, przezroczystego jak kryształ.

Księga Objawienia 21:12

Miało ono wielki i wysoki mur, miało dwanaście bram, a na bramach dwunastu aniołów i wypisane imiona, które są imionami dwunastu pokoleń synów Izraela.

Księga Objawienia 21:13

Od wschodu trzy bramy, od północy trzy bramy, od południa trzy bramy i od zachodu trzy bramy.

Księga Objawienia 21:14

A mur miasta miał dwanaście fundamentów, a na nich dwanaście imion dwunastu apostołów Baranka.

Księga Objawienia 21:15

A ten, który rozmawiał ze mną, miał złotą trzcinę, aby zmierzyć miasto, jego bramy i jego mur.

Księga Objawienia 21:16

Miasto ma kształt czworoboku, a jego długość jest taka sama jak i szerokość. I wymierzył miasto trzciną na dwanaście tysięcy stadiów. Jego długość, szerokość i wysokość są równe.

Księga Objawienia 21:17

I wymierzył jego mur na sto czterdzieści cztery łokcie według miary człowieka, która jest miarą anioła.

Księga Objawienia 21:18

Jego mur jest zbudowany z jaspisu, miasto zaś ze szczerego złota podobnego do czystego szkła.

Księga Objawienia 21:19

Fundamenty muru miasta ozdobione były wszelkimi drogimi kamieniami. Pierwszy fundament to jaspis, drugi – szafir, trzeci – chalcedon, czwarty – szmaragd;

Księga Objawienia 21:20

Piąty – sardoniks, szósty – karneol, siódmy – chryzolit, ósmy – beryl, dziewiąty – topaz, dziesiąty – chryzopraz, jedenasty – hiacynt, dwunasty – ametyst.

Księga Objawienia 21:21

A dwanaście bram to dwanaście pereł. Każda brama była z jednej perły. A rynek miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło.

Księga Objawienia 21:22

Lecz świątyni w nim nie widziałem, bo jego świątynią jest Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek.

Księga Objawienia 21:23

A miasto nie potrzebuje słońca ani księżyca, aby świeciły w nim, bo oświetla je chwała Boga, a jego lampą jest Baranek.

Księga Objawienia 21:24

Narody, które będą zbawione, będą chodziły w jego świetle, a królowie ziemi wniosą do niego swoją chwałę i cześć.

Księga Objawienia 21:25

W dzień jego bramy nie będą zamknięte, bo nocy tam nie będzie.

Księga Objawienia 21:26

I wniosą do niego chwałę i cześć narodów.

Księga Objawienia 21:27

I nie wejdzie do niego nic nieczystego ani ten, kto popełnia obrzydliwość i kłamstwo, tylko ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj