Księga Rodzaju: tekst

Stworzenie świata

Księga Rodzaju 1:1

 Na początku   Bóg  stworzył niebo i ziemię.

Powiązane / przekład interlinearny / audio

Księga Rodzaju 1:1: powiązane wersety

Powiązane wersety [TSK]
Porównanie wersji tekstu hebrajski / Septuaginta / Wulgata
 Na początku…  Przysłów 8:22-24; Przysłów 16:4; Marka 13:19; Jana 1:1-3; Hebrajczyków 1:10; 1 Jana 1:1
 Bóg…  Wyjścia 20:11; Wyjścia 31:17; 1 Kronik 16:26; Nehemiasza 9:6; Hioba 26:13; Hioba 38:4; Psalm 8:3; Psalm 33:6; Psalm 33:9; Psalm 89:11-12; Psalm 96:5; Psalm 102:25; Psalm 104:24; Psalm 104:30; Psalm 115:15; Psalm 121:2; Psalm 124:8; Psalm 134:3; Psalm 136:5; Psalm 146:6; Psalm 148:4-5; Przysłów 3:19; Przysłów 8:22-30; Kaznodziei 12:1; Izajasza 37:16; Izajasza 40:26; Izajasza 40:28; Izajasza 42:5; Izajasza 44:24; Izajasza 45:18; Izajasza 51:13,16; Izajasza 65:17; Jeremiasza 10:12; Jeremiasza 32:17; Jeremiasza 51:15; Zachariasza 12:1; Mateusza 11:25; Dzieje 4:24; Dzieje 14:15; Dzieje 17:24; Rzymian 1:19-20; Rzymian 11:36; 1 Koryntian 8:6; Efezjan 3:9; Kolosan 1:16-17; Hebrajczyków 1:2; Hebrajczyków 3:4; Hebrajczyków 11:3; 2 Piotra 3:5; Objawienia 3:14; Objawienia 4:11; Objawienia 10:6; Objawienia 14:7; Objawienia 21:6; Objawienia 22:13
Powiązane artykuły * Objawienia Boga

Księga Rodzaju 1:1: przekład interlinearny

הָאָרֶץ וְאֵת הַשָּׁמַיִם אֵת אֱלֹהִים בָּרָא בְּרֵאשִׁית
hāʾāreṣ wǝʾēṯ haššāmajim ʾēṯ ʾĕlōhîm bārāʾ bǝrēʾšîṯ
ziemię i niebiosa Bóg stworzył na początku

Księga Rodzaju 1:1: audio

Księga Rodzaju 1:2

A ziemia była bezkształtna i pusta i ciemność była nad głębią, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Przekład interlinearny / audio

Księga Rodzaju 1:2: przekład interlinearny

תְהֹום עַל־פְּנֵי וְחֹשֶׁךְ וָבֹהוּ תֹהוּ הָיְתָה וְהָאָרֶץ
ṯǝhôm ʿal-pǝnê wǝḥōšeḵ wāḇōhû ṯōhû hājǝṯâ wǝhāʾāreṣ
głębiny nad powierzchnią i ciemność i pusta bezkształtna była i ziemia
הַמָּיִם עַל־פְּנֵי מְרַחֶפֶת אֱלֹהִים וְרוּחַ
hammājim ʿal-pǝnê mǝraḥep̱eṯ ʾĕlōhîm wǝrûaḥ
wód nad powierzchnią unosił się Boga a Duch

Księga Rodzaju 1:2: audio

Księga Rodzaju 1:3

I Bóg powiedział: Niech stanie się światłość.
I stała się światłość.

Przekład interlinearny
־אֹור וַיְהִי אֹור יְהִי אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר
-ʾôr wajǝhî ʾôr jǝhî ʾĕlōhîm wajjōʾmer
światło i stało się światło niech się stanie Bóg i powiedział

Księga Rodzaju 1:4

Bóg widział, że światłość była dobra.
I oddzielił Bóg światłość od ciemności.

Przekład interlinearny
וַיַּבְדֵּל טֹוב כִּי־ הָאֹור אֶת־ אֱלֹהִים וַיַּרְא
wajjaḇdēl ṭôḇ kî- hāʾôr ʾeṯ- ʾĕlōhîm wajjarʾ
i oddzielił dobre że światło Bóg I widział
הַחֹשֶׁךְ וּבֵין הָאֹור בֵּין אֱלֹהִים
haḥōšeḵ ûḇên hāʾôr bên ʾĕlōhîm
ciemnością i między światłem między Bóg

Księga Rodzaju 1:5

I nazwał Bóg światłość dniem, a ciemność nazwał nocą.
I nastał wieczór i poranek, dzień pierwszy.

Przekład interlinearny
לָיְלָה קָרָא וְלַחֹשֶׁךְ יֹום לָאֹור אֱלֹהִים וַיִּקְרָא
lājǝlâ kārāʾ wǝlaḥōšeḵ jôm lāʾôr ʾĕlōhîm wajjikrāʾ
nocą nazwał a ciemność dniem światło Bóg i nazwał
פ אֶחָד יֹום בֹקֶר וַיְהִי־ עֶרֶב וַיְהִי־
ʾeḥāḏ jôm ḇōker wajǝhî- ʿereḇ wajǝhî-
jeden dzień poranek i nastał wieczór i nastał

Księga Rodzaju 1:6

Potem Bóg powiedział: Niech stanie się firmament pośrodku wód i niech oddzieli wody od wód.

Przekład interlinearny
וִיהִי הַמָּיִם בְּתֹוךְ רָקִיעַ יְהִי אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר
wîhî hammājim bǝṯôḵ rākîaʿ jǝhî ʾĕlōhîm wajjōʾmer
i niech wód pośrodku sklepienie niech się stanie Bóg i powiedział
לָמָיִם מַיִם בֵּין מַבְדִּיל
lāmājim majim bên maḇdîl
a wodami wodami między przedziela

Księga Rodzaju 1:7

I uczynił Bóg firmament, i oddzielił wody, które  pod firmamentem, od wód, które są nad firmamentem.
I tak się stało.

Przekład interlinearny
הַמַּיִם בֵּין וַיַּבְדֵּל הָרָקִיעַ אֶת־ אֱלֹהִים וַיַּעַשׂ
hammajim bên wajjaḇdēl hārākîaʿ ʾeṯ- ʾĕlōhîm wajjaʿaś
wodami między i przedzielił sklepienie Bóg I uczynił
מֵעַל אֲשֶׁר הַמַּיִם וּבֵין לָרָקִיעַ מִתַּחַת אֲשֶׁר
mēʿal ʾăšer hammajim ûḇên lārākîaʿ mittaḥaṯ ʾăšer
ponad które wodami i między sklepieniem pod które
כֵן  וַיְהִי־ לָרָקִיעַ
ḵēn wajǝhî- lārākîaʿ
tak i stało się sklepieniem
Przekład interlinearny

Księga Rodzaju 1:8

I Bóg nazwał firmament niebem.
I nastał wieczór i poranek, dzień drugi.

Przekład interlinearny
וַיְהִי־ עֶרֶב וַיְהִי־ שָׁמָיִם לָרָקִיעַ אֱלֹהִים וַיִּקְרָא
wajǝhî- ʿereḇ wajǝhî- šāmāyim lārākîaʿ ʾĕlōhîm wajjikrāʾ
i nastał wieczór i nastał niebiosami sklepienie Bóg I nazwał
פ שֵׁנִי׃ יֹום בֹקֶר
šēnî jôm ḇōker
drugi dzień poranek

Księga Rodzaju 1:9

Potem Bóg powiedział: Niech się zbiorą w jednym miejscu wody, które są pod niebem, i niech się ukaże sucha powierzchnia.
I tak się stało.

Przekład interlinearny
אֶל־ הַשָּׁמַיִם מִתַּחַת הַמַּיִם יִקָּווּ אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר
ʾel- haššāmajim mittaḥaṯ hammajim jikkāwû ʾĕlōhîm wajjōʾmer
w niebiosami pod wody niech się zbiorą Bóg I powiedział
כֵן וַיְהִי־ הַיַּבָּשָׁה וְתֵרָאֶה וְתֵרָאֶה מָקֹום
ḵēn wajǝhî- hajjabbāšâ wǝṯērāʾê ʾeḥāḏ mākôm
tak i stało się suchy ląd  i niech się ukaże  jedno miejsce

Księga Rodzaju 1:10

I Bóg nazwał suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód – morzami.
I Bóg widział, że to było dobre.

Przekład interlinearny
קָרָא הַמַּיִם וּלְמִקְוֵה אֶרֶץ לַיַּבָּשָׁה אֱלֹהִים וַיִּקְרָא
kārāʾ hammajim ûlǝmikwê ʾereṣ lajjabbāšâ ʾĕlōhîm wajjiqrāʾ
nazwał wód zbiorowisko ziemią suchy ląd Bóg I nazwał
טֹוב כִּי־ אֱלֹהִים וַיַּרְא יַמִּים
ṭôḇ kî- ʾĕlōhîm wayyarʾ jammîm
dobre że Bóg i widział morzami

Księga Rodzaju 1:11

Potem Bóg powiedział: Niech ziemia zrodzi trawę, rośliny wydające nasiona i drzewo urodzajne przynoszące owoc według swego rodzaju, którego nasienie będzie w nim na ziemi.
I tak się stało.

Przekład interlinearny
מַזְרִיעַ עֵשֶׂב דֶּשֶׁא הָאָרֶץ תַּדְשֵׁא אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר
mazrîaʿ ʿēśeḇ dešeʾ hāʾāreṣ taḏšēʾ ʾĕlōhîm wajjōʾmer
wydającą roślinnością zielenią ziemia niech zazieleni się Bóg I powiedział
לְמִינֹו פְּרִי עֹשֶׂה פְּרִי עֵץ זֶרַע
lǝmînô pǝrî ʿōśê pǝrî ʿēṣ zeraʿ
według swojego gatunku owoc rodzącym owocowym drzewem nasienie
כֵן וַיְהִי־ הָאָרֶץ עַל־ בֹו זַרְעֹו־ אֲשֶׁר
ḵēn wayǝhî- hāʾāreṣ ʿal- ḇô zarʿô- ʾăšer
tak i stało się ziemi na w sobie nasienie które

Księga Rodzaju 1:12

I ziemia wydała trawę, rośliny wydające nasienie według swego rodzaju i drzewo przynoszące owoc, w którym było nasienie według swego rodzaju.
I Bóg widział, że to było dobre.

Przekład interlinearny
לְמִינֵהוּ זֶרַע מַזְרִיעַ עֵשֶׂב דֶּשֶׁא הָאָרֶץ וַתֹּוצֵא
lǝmînēhû zeraʿ mazrîaʿ ʿēśeḇ dešeʾ hāʾāreṣ wattôṣēʾ
według swojego gatunku nasienie wydające roślinność zieleń ziemia I wydała
לְמִינֵהוּ בֹו זַרְעֹו־ אֲשֶׁר פְּרִי עֹשֶׂה־ וְעֵץ
lǝmînēhû ḇô zarʿô- ʾăšer pǝrî ʿōśê־ wǝʿēṣ
według swojego gatunku w sobie nasienie które owoc rodzące i drzewo
טֹוב כִּי־ אֱלֹהִים וַיַּרְא
ṭôḇ kî- ʾĕlōhîm wajjarʾ
dobre że Bóg i widział

Księga Rodzaju 1:13

I nastał wieczór i poranek, dzień trzeci.

Przekład interlinearny
פ שְׁלִישִׁי׃ יֹום בֹקֶר וַיְהִי־ עֶרֶב וַיְהִי־
šǝlîšî jôm ḇōker wajǝhî- ʿereḇ wajǝhî-
trzeci dzień poranek i nastał wieczór i nastał

Księga Rodzaju 1:14

Potem Bóg powiedział: Niech się staną światła na firmamencie nieba, by oddzielały dzień od nocy, i niech stanowią znaki, pory roku, dni i lata.

Przekład interlinearny
לְהַבְדִּיל הַשָּׁמַיִם בִּרְקִיעַ מְאֹרֹת יְהִי אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר
lǝhaḇdîl haššāmajim birkîaʿ mǝʾōrōṯ jǝhî ʾĕlōhîm wajjōʾmer
aby oddzielały niebios na sklepieniu światła niech się staną Bóg I powiedział
וּלְמֹועֲדִים לְאֹתֹת וְהָיוּ הַלָּיְלָה וּבֵין הַיֹּום בֵּין
ûlǝmôʿăḏîm lǝʾōṯōṯ wǝhājû hallājǝlâ ûḇên hajjôm bên
i dla pór za znaki i niech będą nocą i między dniem między
וְשָׁנִים וּלְיָמִים
wǝšānîm ûlǝjāmîm
i lat i dla dni

Księga Rodzaju 1:15

I niech będą światłami na firmamencie nieba, aby świeciły nad ziemią.
I tak się stało.

Przekład interlinearny
הָאָרֶץ עַל־ לְהָאִיר הַשָּׁמַיִם בִּרְקִיעַ לִמְאֹורֹת וְהָיוּ
hāʾāreṣ ʿal- lǝhāʾîr haszāmajim birkîaʿ limʾôrōṯ wǝhājû
ziemię na aby świeciły niebios na sklepieniu za światła I niech będą
כֵן׃ וַיְהִי־
ḵēn wajǝhî-
tak i stało się

Księga Rodzaju 1:16

I Bóg uczynił dwa wielkie światła: światło większe, aby rządziło dniem, i światło mniejsze, aby rządziło nocą, oraz gwiazdy.

Przekład interlinearny
אֶת־ הַגְּדֹלִים הַמְּאֹרֹת שְׁנֵי אֶת־ אֱלֹהִים וַיַּעַשׂ
ʾeṯ- haggǝḏōlîm hammǝʾōrōṯ šǝnê ʾeṯ- ʾĕlōhîm wajjaʿaś
wielkie światła dwa Bóg I uczynił
הַקָּטֹן הַמָּאֹור וְאֶת־ הַיֹּום לְמֶמְשֶׁלֶת הַגָּדֹל הַמָּאֹור
hakkāṭōn hammāʾôr wǝʾeṯ- hajjôm lǝmemšeleṯ haggāḏōl hammāʾôr
mniejsze światło i dniem dla rządzenia większe światło
הַכֹּוכָבִים׃ וְאֵת הַלַּיְלָה לְמֶמְשֶׁלֶת
hakkôḵāḇîm wǝʾēṯ hallajlâ lǝmemšeleṯ
gwiazdy i nocą dla rządzenia

Księga Rodzaju 1:17

I Bóg umieścił je na przestworze nieba dla przyświecania ziemi.

Przekład interlinearny
עַל־ לְהָאִיר הַשָּׁמָיִם בִּרְקִיעַ אֱלֹהִים אֹתָם וַיִּתֵּן
ʿal- lǝhāʾîr haššāmājim birkîaʿ ʾĕlōhîm ʾōṯām wajjittēn
na dla świecenia niebios na sklepieniu Bóg je I umieścił
הָאָרֶץ׃
hāʾāreṣ
ziemię

Księga Rodzaju 1:18

I żeby rządziły dniem i nocą, i oddzielały światłość od ciemności.
I Bóg widział, że to było dobre

Przekład interlinearny
וּבֵין הָאֹור בֵּ֥ין וּלֲהַבְדִּיל וּבַלַּ֔יְלָה בַּיּ֣וֹם וְלִמְשֹׁל֙
ûḇên hāʾôr bên ûlăhaḇdîl ûḇallajlâ bajjôm wǝlimšōl
i między światłem między i żeby oddzielały i nocą dniem i żeby rządziły
טֹוב׃ כִּי־ אֱלֹהִים וַיַּרְא הַחֹשֶׁךְ
ṭôḇ kî- ʾĕlōhîm wajjarʾ haḥōšeḵ
dobre że Bóg i widział ciemnością

Księga Rodzaju 1:19

I był wieczór, i był ranek dzień czwarty.

Przekład interlinearny
פ רְבִיעִי׃ יֹום בֹקֶר וַיְהִי־ עֶרֶב וַיְהִי־
rǝḇîʿî jôm ḇōker wajǝhî- ʿereḇ wajǝhî-
czwarty dzień poranek i nastał wieczór i nastał

Księga Rodzaju 1:20

Bóg też powiedział: Niech się zaroją wody rojem żyjących istot, a ptactwo niech się unosi nad ziemią, na przestworze nieba.

Przekład interlinearny
חַיָּה נֶפֶשׁ שֶׁרֶץ הַמַּיִם יִשְׁרְצוּ אֱלֹהִים וַיֹּאמֶר
ḥajjâ nep̱eš šereṣ hammajim jišrǝṣû ʾĕlōhîm wajjōʾmer
żyjących istot rojem wody niech zaroją się Bóg i powiedział
רְקִיעַ פְּנֵי עַל־ הָאָרֶץ עַל־ יְעֹופֵף וְעֹוף
rǝkîaʿ pǝnê ʿal- hāʾāreṣ ʿal- jǝʿôp̱ēp̱ wǝʿôp̱
sklepienia powierzchni na ziemią nad i niech latają i ptaków
הַשָּׁמָיִם׃
haššāmājim
niebios

Księga Rodzaju 1:21

I Bóg stworzył owe wielkie potwory; wszelkie żyjące istoty według swojego rodzaju, które się poruszały i którymi zaroiły się wody; oraz wszelkie skrzydlate ptactwo według swojego rodzaju.
I Bóg widział, że jest dobrze.

Przekład interlinearny

Księga Rodzaju 1:21: przekład interlinearny

כָּל־ וְאֵ֣ת הַגְּדֹלִ֑ים הַתַּנִּינִ֖ם אֶת־ אֱלֹהִ֔ים וַיִּבְרָ֣א
kol- wǝʾēṯ haggǝḏōlîm hattannînim ʾeṯ- ʾĕlōhîm wajjiḇrāʾ
wszelką i wielkie stwory Bóg i stworzył
לְמִֽינֵהֶ֗ם הַמַּ֜יִם שָׁרְצ֨וּ אֲשֶׁר֩ הָֽרֹמֶ֡שֶׂת הַֽחַיָּ֣ה נֶ֣פֶשׁ
lǝmînēhem hammajim šārǝṣû ʾăšer hārōmeśeṯ haḥajjâ nep̱eš
według ich rodzaju wody zaroiły się którymi poruszającą się żyjącą istotę
טֹֽוב כִּי אֱלֹהִ֖ים וַיַּ֥רְא לְמִינֵ֔הוּ כָּנָף֙ עֹ֤וף כָּל־ וְאֵ֨ת
ṭôḇ ʾĕlōhîm wajjarʾ lǝmînēhû kānāp̱ ʿôp̱ kol- wǝʾēṯ
dobre że Bóg i widział według jego rodzaju skrzydlate ptactwo wszelkie i

Księga Rodzaju 1:21: audio

Księga Rodzaju 1:22

Więc Bóg im pobłogosławił i powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie oraz napełnijcie wody w morzach, a ptactwo niech się rozmnaża na ziemi.

Przekład interlinearny/audio

Księga Rodzaju 1:22: przekład interlinearny

וּמִלְא֤וּ וּרְב֗וּ פְּר֣וּ לֵאמֹ֑ר אֱלֹהִ֖ים אֹתָ֛ם וַיְבָ֧רֶךְ
ûmilʾû ûrǝḇû pǝrû lēʾmōr ʾĕlōhîm ʾōṯām wajǝḇāreḵ
i wypełniajcie i rozmnażajcie się rozradzajcie się mówiąc Bóg im i błogosławił
בָּאָֽרֶץ יִ֥רֶב וְהָעֹ֖וף בַּיַּמִּ֔ים הַמַּ֙יִם֙ אֶת־
bāʾāreṣ jireḇ wǝhāʿôp̱ bajjammîm hammajim ʾeṯ-
na ziemi niech się rozmnaża a ptactwo w morzach wody

Księga Rodzaju 1:22: audio

Księga Rodzaju 1:23

I był wieczór, i był ranek dzień piąty.

Księga Rodzaju 1:24

Bóg też powiedział: Niech ziemia wyda żyjące istoty według swoich rodzajów: Bydło, płazy i zwierzęta lądowe według swoich rodzajów.
Więc tak się stało.

Księga Rodzaju 1:25

I Bóg utworzył zwierzęta lądowe według swoich rodzajów, bydło według swojego rodzaju, i wszelkie, ziemne płazy, według swojego rodzaju.
I Bóg widział, że jest dobrze.

Księga Rodzaju 1:26

Bóg też powiedział: Uczyńmy ludzi na Nasz obraz i według Naszego podobieństwa; niech panują nad rybami morza, nad ptactwem nieba, nad bydłem, nad wszelką ziemią oraz nad wszelkim płazem, co pełza po ziemi.

Księga Rodzaju 1:27

I Bóg stworzył człowieka na Swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i niewiastą. [komentarz]

Księga Rodzaju 1:28

Bóg także im błogosławił oraz Bóg do nich powiedział: Rozradzajcie się, rozmnażajcie, napełniajcie ziemię oraz ją podporządkujcie, i panujcie nad rybami morza, nad ptactwem nieba oraz nad wszelkim zwierzem, co się porusza na ziemi.

Księga Rodzaju 1:29

Bóg też powiedział: Oto oddaje wam wszelkie ziele, co rozsiewa nasienie i jest na powierzchni całej ziemi oraz wszelkie drzewo, na którym jest owoc drzewa co rozsiewa nasienie; niech wam będą na pokarm.

Księga Rodzaju 1:30

A wszelkiemu lądowemu zwierzowi, wszelkiemu ptactwu nieba i wszystkiemu, co się porusza na ziemi oraz jest w nim dusza żyjąca daję na pokarm wszelką zieloną roślinę.
Więc tak się stało.

Księga Rodzaju 1:31

I Bóg obejrzał wszystko, co uczynił.
A było to bardzo dobre.
I był wieczór, i był ranek dzień szósty.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska

więcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Księga Rodzaju 1: komentarze

Księga Rodzaju 1:27: Kobiety i mężczyźni na obraz Boga

treść wersetu: Rodzaju 1:27
I Bóg stworzył człowieka na Swój obraz, na obraz Boga go stworzył; stworzył ich mężczyzną i niewiastą. (UBG)

Rodzaju 1:27 to pierwszy poemat w Biblii o treści:

I stworzył Bóg człowieka na Swój obraz
na obraz Boga go stworzył
stworzył ich mężczyzną i kobietą

Zawiera on inny od częstego na starożytnym Bliskim Wschodzie dictum ze strony bóstwa, że jedynie król nosi obraz boży. Wg Księgi Rodzaju mężczyźni i kobiety noszą obraz Boga (więcej o tym tutaj) - ich status społeczny nie gra roli.

Nie chodzi też jedynie o inną wersję tego, o czym czytamy w kolejnym rozdziale: o stworzenie dwójki osób - Adama i Ewy. Hebrajski prezentuje dwa inne rzeczowniki - זָכָ֥ר וּנְקֵבָ֖ה (zāḵār ûnǝkēḇâ) - זָכָר (zāḵār/H2145) i נְקֵבָה (nǝkēḇâ/H5347) - inne niż "mężczyzna (אִישׁ/ʾîš) i mężatka ( אִשָּׁה/ʾiššâ)" (por. np. Rodzaju 2:23) z kolejnego rozdziału. Nie chodzi raczej o konkretnego mężczyznę i konkretną kobietę - ale raczej o płeć. Dlatego, kiedy na arkę Noego wchodzą zwierzęta, w polskich przekładach czytamy, że "(...) weszły do arki samiec i samica każdej istoty żywej (...)" (Rodzaju 7:16), w miejscach "samca i samicy" tekst hebrajski ma "זָכָ֨ר וּנְקֵבָ֤ה" (zāḵār ûnǝkēḇâ), czyli dokładnie te dwa same słowa co Rodzaju 1:27.

 

Chiazmy w Księdze Rodzaju

CHIAZMY W KSIĘDZE RODZAJU
Księga Rodzaju 1:1-2:4 [chiazm]. Stworzenie przez Boga Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:9-10 [chiazm]. "Niech się zbiorą wody spod nieba na jedno miejsce..." Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:11 [chiazm]. ,,Niech ziemia pokryje się zielenią…” Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:14-19 [chiazm]. "Bóg umieścił je, aby świeciły nad ziemią" Zobacz więcej
Księga Rodzaju 1:26-28 [chiazm]. "Uczyńmy człowieka na nasz obraz" Zobacz więcej
[/su_column]
Przypisy
  • tekst hebrajski (audio): eBible.org (CC BY-NC-ND 4.0) / czyta: Abraham Szmuelof
  • tekst hebrajski (interlinia): Kodeks Leningradzki