Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

1 List do Koryntian 2: tekst

Głoszenie Jezusa ukrzyżowanego

1 List do Koryntian 2:1

I ja, bracia, gdy do was przyszedłem, nie przybyłem z wzniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boga.

Przekład interlinearny

1 Koryntian 2:1: przekład interlinearny

Κἀγὼ ἐλθὼν πρὸς ὑμᾶς, ἀδελφοί, ἦλθον οὐ
Kagō elthōn pros hūmas adelphoi ēlthon ou
i ja przyszedłszy do was bracia przyszedłem nie
G2504 G2064 G4314 G4771 G80 G2064 G3756
καθ’ ὑπεροχὴν λόγου σοφίας καταγγέλλων ὑμῖν
kath’ hyperochēn logou ē sophias katangellōn humin
według wzniosłości słowo czy mądrości ogłaszając wam
G2596 G5247 G3056 G2228 G4678 GG2605 G4771
τὸ μυστηριον τοῦ Θεοῦ.
to mystērion tou Theou
tajemnicę Boga
G3588 G3142 G3588 G2316

1 List do Koryntian 2:2

Postanowiłem bowiem nie znać wśród was niczego innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, i to ukrzyżowanego.

1 List do Koryntian 2:3

I byłem u was w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem.

1 List do Koryntian 2:4

A moja mowa i moje głoszenie nie opierały się na powabnych słowach ludzkiej mądrości, ale na ukazywaniu Ducha i mocy;

1 List do Koryntian 2:5

Aby wasza wiara nie opierała się na mądrości ludzkiej, ale na mocy Boga.

1 List do Koryntian 2

1 List do Koryntian 2

Zakryta mądrość od Boga

1 List do Koryntian 2:6

Głosimy jednak mądrość wśród doskonałych, ale nie mądrość tego świata ani władców tego świata, którzy przemijają;

1 List do Koryntian 2:7

Lecz głosimy mądrość Boga w tajemnicy, zakrytą mądrość, którą przed wiekami Bóg przeznaczył ku naszej chwale;

1 List do Koryntian 2:8

Której nie poznał żaden z władców tego świata. Gdyby ją bowiem poznali, nigdy nie ukrzyżowaliby Pana chwały;

1 List do Koryntian 2:9

Ale głosimy, jak jest napisane: Czego oko nie widziało ani ucho nie słyszało, ani nie wstąpiło do serca człowieka, to przygotował Bóg tym, którzy go miłują.

1 List do Koryntian 2:10

Nam zaś Bóg objawił to przez swojego Ducha. Duch bowiem bada wszystko, nawet głębokości Boga.

1 List do Koryntian 2:11

Bo kto z ludzi wie, co jest w człowieku oprócz ducha ludzkiego, który w nim jest? Tak samo i tego, co jest w Bogu, nikt nie zna, oprócz Ducha Bożego.

1 List do Koryntian 2:12

My zaś nie przyjęliśmy ducha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, żebyśmy wiedzieli, które rzeczy są nam od Boga darowane.

1 List do Koryntian 2:13

A o tym też mówimy nie słowami, których naucza ludzka mądrość, lecz których naucza Duch Święty, stosując do duchowych spraw to, co duchowe.

1 List do Koryntian 2:14

Lecz cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego. Są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo.

1 List do Koryntian 2:15

Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony.

1 List do Koryntian 2:16

Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto go będzie pouczał? Ale my mamy umysł Chrystusa.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj