Zobacz także: sprawdź dowolny rozdział biblijny

Psalm 84: tekst

„Lepszy jest jeden dzień w twoich przedsionkach…”

Psalm 84:1

<Przewodnikowi chóru, na Gittyt. Psalm dla synów Korego.>
O, jak miłe są twoje przybytki, PANIE zastępów!

Psalm 84:2

Moja dusza wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków PANA; moje serce i ciało wołają radośnie do Boga żywego.

Psalm 84

Psalm 84

Psalm 84:3

Oto nawet wróbel znalazł sobie dom i jaskółka gniazdo, gdzie składa swe pisklęta, u twoich ołtarzy, PANIE zastępów, mój Królu i mój Boże!

Psalm 84:4

Błogosławieni ci, którzy mieszkają w twoim domu, nieustannie będą cię chwalić.
Sela.

Psalm 84:5

Błogosławiony człowiek, którego siła jest w tobie, w którego sercu są twoje drogi;

Psalm 84:6

Ci, którzy przechodząc przez dolinę Baka, zmieniają ją w źródło, a deszcz okrywa ją błogosławieństwem.

Psalm 84:7

I idą z mocy w moc, i ukażą się przed Bogiem na Syjonie.

Psalm 84:8

O PANIE, Boże zastępów, wysłuchaj mojej modlitwy, nakłoń ucha, Boże Jakuba.
Sela.

Psalm 84:9

Spójrz, Boże, nasza tarczo, i wejrzyj na oblicze twego pomazańca.

Psalm 84:10

Lepszy bowiem jest jeden dzień w twoich przedsionkach niż tysiąc gdzie indziej; wolę raczej stać w progu domu mego Boga, niż mieszkać w namiotach niegodziwców.

Psalm 84:11

PAN Bóg bowiem jest słońcem i tarczą, PAN obdarza łaską i chwałą, nie odmawia dobra tym, którzy postępują nienagannie.

Psalm 84:12

PANIE zastępów, błogosławiony człowiek, który ufa tobie.

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańskawięcej o Biblii Gdańskiej tutaj

Psalm 84: komentarze

Księga Mądrości 8:19: Preegzystencja dusz

treść wersetu: Mądrości 8:19
A na początku roku, w czasie, gdy królowie zwykli wyjeżdżać na wojnę, Joab poprowadził potężne wojsko i spustoszył ziemię synów Ammona, potem nadciągnął i obległ Rabbę, Dawid tymczasem pozostał w Jerozolimie. I Joab zdobył Rabbę, i zburzył ją.
s