Cytaty: Księga Izajasza 48

Cytaty: Księga Izajasza 48:17

Tak mówi PAN, twój Odkupiciel, Święty Izraela: Ja jestem PANEM, twoim Bogiem, który cię uczy tego, co jest pożyteczne, i prowadzi cię drogą, którą masz chodzić.

Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Cytaty: Księga Izajasza 48:17

Cytaty: Księga Izajasza 48:17

Czytaj cały rozdział Izajasza 48