Psalm 67: chiazm

Psalm 67: chiazm (tekst)

(1) Niech  Bóg  się zmiłuje nad nami i  błogosławi  nam, niech rozjaśni nad nami swoje oblicze. Sela.
(2) Aby poznano na  ziemi  twoją drogę, wśród wszystkich narodów twoje zbawienie.

(3)  Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy. 

(4) Niech  narody  się radują i wykrzykują,

 bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie ,

rządzić będziesz  narodami  na ziemi. Sela.

(5)  Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy. 

(6) Wtedy ziemia wyda swój plon i  Bóg , nasz  Bóg , będzie nam  błogosławić .

(7) Niech nam Bóg  błogosławi  i niech się go boją wszystkie krańce  ziemi .

przekład: Uwspółcześniona Biblia Gdańska (więcej o Biblii Gdańskiej tutaj)

Psalm 67: chiazm (struktura)

(1) Niech  Bóg  się zmiłuje nad nami i  błogosławi  nam, niech rozjaśni nad nami swoje oblicze. Sela.
(2) Aby poznano na  ziemi  twoją drogę, wśród wszystkich narodów twoje zbawienie.
     
  (3)  Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy.     
    (4) Niech  narody  się radują i wykrzykują  
      (4) bo ty będziesz sądził ludy sprawiedliwie 
    (4) rządzić będziesz  narodami  na ziemi. Sela.  
  (5)  Niech cię wysławiają ludy, o Boże, niech cię wysławiają wszystkie ludy.     

(6) Wtedy ziemia wyda swój plon i  Bóg , nasz  Bóg , będzie nam  błogosławić .

(7) Niech nam Bóg  błogosławi  i niech się go boją wszystkie krańce  ziemi .