Zobacz także: Plan czytania Biblii w rok  – Mateusza 5 czytamy: 3 stycznia / 4 lipca

Ewangelia Mateusza 5: tekst

koment. -> kliknięcie powoduje przeniesienie do komentarza do wersetu poniżej tekstu rozdziału

Jezus naucza o życiu w Królestwie

Ewangelia Mateusza 5:1

A widząc tłumy, wszedł na górę i kiedy usiadł, jego uczniowie podeszli do niego.

Ewangelia Mateusza 5:2

I gdy otworzył usta, nauczał ich, mówiąc:

Ewangelia Mateusza 5:3

Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebios.

Ewangelia Mateusza 5:4

Błogosławieni ci, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni.

Ewangelia Mateusza 5:5

Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię.

Ewangelia Mateusza 5:6

Błogosławieni, którzy głodni i spragnieni sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni.

Ewangelia Mateusza 5:7

Błogosławieni miłosierni, bo oni dostąpią miłosierdzia.

Ewangelia Mateusza 5:8

Błogosławieni o czystym sercu, bo oni zobaczą Boga.

Ewangelia Mateusza 5:9

Błogosławieni, który czynią pokój, bo oni będą nazywani synami Boga.

Ewangelia Mateusza 5:10

Błogosławieni, który są prześladowani ze względu na sprawiedliwość, bo ich jest Królestwo Niebios.

Ewangelia Mateusza 5:11

Błogosławieni jesteście kiedy ludzie lżą was z mojego powodu i prześladują was, i fałszywie oskarżają was o zło wszelkiego rodzaju.

Ewangelia Mateusza 5:12

Radujcie się i weselcie się bardzo, bo wielka jest wasza nagroda w niebiosach; bowiem podobnie prześladowali proroków, którzy byli przed wami.
Czytaj także: Ewangelia Mateusza 5:10-12 – prześladowania (chiazm)

Ewangelia Mateusza 5:13

Jesteście solą ziemi, ale jeśli sól straci swój smak, czym zostanie posolona? Staje się nieprzydatna do niczego, jedynie do wyrzucenia i podeptania przez ludzi.
Przekład interlinearny

Ewangelia Mateusza 5:13: przekład interlinearny

Ὑμεῖς ἐστε τὸ ἅλας τῆς γῆς· ἐὰν
Hymeis este to halas tēs gēs ean
Wy jesteście solą ziemi jeśli
G4771 G1510 G3588 G217 G3588 G1093 G1437
δὲ  τὸ  ἅλας  μωρανθῇ,  ἐν  τίνι  ἁλισθήσεται; 
de to halas mōranthē en tini halisthēsetai
zaś sól zostanie bez smaku w czym zostanie posolona
G1161 G3588 G217 G3471 G1722 G5101 G233
εἰς  οὐδὲν  ἰσχύει ἔτι   εἰ  μὴ βληθὲν 
eis ouden ischyei eti ei blēthen
do niczego jest zdolna już jeśli nie zostać rzuconą
G1519 G3762 G2480 G2089 G1487 G3361 G906
ἔξω  καταπατεῖσθαι  ὑπὸ  τῶν  ἀνθρώπων
exō katapateisthai hypo tōn anthrōpōn
na zewnątrz i być deptaną przez ludzi
G1854 G2662 G5259 G3588 G444

Ewangelia Mateusza 5:14

Jesteście światłem świata. Miasto położone na górze nie może zostać ukryte.

Ewangelia Mateusza 5:15

Ani ludzie nie zapalą lampy i postawią ją pod korcem, ale na świeczniku; i świeci wszystkim, którzy są w domu.

Ewangelia Mateusza 5:16

Podobnie niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby mogli widzieć wasze dobre uczynki i wielbić waszego Ojca, który jest w niebiosach.

Jezus interpretuje Prawo Mojżesza

Ewangelia Mateusza 5:17

Nie sądźcie, że przyszedłem, aby znieść prawo czy proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

Ewangelia Mateusza 5:18

Bo zaprawdę mówię wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota czy ani jedna kreska nie przeminą z Prawa, aż wszystko się wypełni.

Ewangelia Mateusza 5:19

Ktokolwiek by zatem złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i nauczałby ludzi tak postępować, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, ale ktokolwiek będzie je wykonywał i nauczał ich, będzie nazywany wielkim w Królestwie Niebios.

Ewangelia Mateusza 5:20

Bo mówię wam, że jeśli wasza sprawiedliwość nie przewyższy tej uczonych w piśmie i faryzeuszy, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios.

Ewangelia Mateusza 5:21

Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz mordował, a ktokolwiek zamorduje, będzie podlegał sądowi.

Ewangelia Mateusza 5:22

Ale mówię wam: że każdy, kto jest rozgniewany na swego brata, będzie podlegał sądowi, a ktokolwiek powie swojemu bratu „Raka” [głupcze], będzie podlegał radzie, a ktokolwiek powie „głupcze”, będzie podlegał ogniu Gehenny.

Ewangelia Mateusza 5:23

Jeśli więc składasz swój dar na ołtarzu i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie,

Ewangelia Mateusza 5:24

zostaw swój dar przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pogódź się ze swoim bratem, a wtedy przyjdź i ofiaruj swój dar

Ewangelia Mateusza 5:25

Dojdź do porozumienia ze swoim adwersarzem szybko, kiedy jesteś z nim w drodze. Aby adwersarz nie wydał cię sędziemu i sędzia nie oddał cię podwładnemu, a ty nie zostałbyś wtrącony do więzienia.

Ewangelia Mateusza 5:26

Zaprawdę mówię ci, nie wyjdziesz, dopóki nie spłacisz do ostatniego grosza.

Ewangelia Mateusza 5:27

Słyszeliście, że powiedziano: nie będziesz popełniał cudzołóstwa.

Ewangelia Mateusza 5:28

Ale mówię wam, że każdy, kto patrzy na kobietę, pożądając jej, już dopuścił się cudzołóstwa w swoim sercu.

Ewangelia Mateusza 5:29

I jeśli twoje prawo oko sprawia, że upadasz, wyłup je i odrzuć je od siebie, bo korzystnie jest dla ciebie, gdy jeden z członków zginie, a nie całe ciało zostałoby wrzucone do Gehenny.

Ewangelia Mateusza 5:30

A jeśli twoja prawa ręka sprawia, że upadasz, odetnij ją i odrzuć ją od siebie, bo korzystnie jest dla ciebie, gdy jeden z członków zginie, a nie całe ciało zostanie wrzucone do Gehenny.

Ewangelia Mateusza 5:31

Powiedziano także: ktokolwiek oddala swoją żonę, niech da jej list rozwodowy.

Ewangelia Mateusza 5:32

Ale ja mówię wam, że każdy, kto rozwodzi się z żoną, z wyjątkiem przypadku niemoralności seksualnej, sprawia, że popełnia ona cudzołóstwo, a ktokolwiek żeni się z rozwiedzioną kobietą, dopuszcza się cudzołóstwa.

Ewangelia Mateusza 5:33

Znowu słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz przysięgał fałszywie, ale oddasz swoje przysięgi Panu.

Ewangelia Mateusza 5:34

Ale ja mówię wam: nie przysięgajcie wcale, ani na niebo, bo jest tronem Boga,

Ewangelia Mateusza 5:35

ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp. Ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.

Ewangelia Mateusza 5:36

Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, bo nie możesz uczynić jednego włosa białym lub czarnym.

Ewangelia Mateusza 5:37

Ale niech twoje „tak” oznacza „tak”, a twoje „nie”, „nie”. Bo cokolwiek jest ponad to, pochodzi od złego.

Ewangelia Mateusza 5:38

Usłyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb.

Ewangelia Mateusza 5:39

Ale ja mówię wam: nie przeciwstawiajcie się temu, który jest zły, ale ktokolwiek uderzy cię w prawy policzek, nadstaw też drugi.

Ewangelia Mateusza 5:40

I jeśli ktoś chce pozwać cię do sądu i zabrać twoją szatę, pozwól mu też wziąć płaszcz.

Ewangelia Mateusza 5:41

I ktokolwiek zmusi cię do przejścia jednej mili, idź z nim dwie.

Ewangelia Mateusza 5:42

Dawaj temu, kto prosi cię, i nie odmawiaj temu, kto chciałby pożyczyć od ciebie.

Ewangelia Mateusza 5:43

Usłyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swojego bliźniego i nienawidził swojego wroga.

Ewangelia Mateusza 5:44

Ale ja mówię wam: kochajcie waszych wrogów i módlcie się o tych, którzy was prześladują,

Ewangelia Mateusza 5:45

abyście mogli być synami waszego Ojca, który jest w Niebiosach. Bo On sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Ewangelia Mateusza 5:46

Bo jeśli kochacie tych, którzy was kochają, jaką macie nagrodę? Nawet poborcy podatków robią tak samo!

Ewangelia Mateusza 5:47

I jeśli pozdrawiacie swoich braci jedynie, cóż robicie więcej niż oni. Poborcy podatków czynią podobnie.

Ewangelia Mateusza 5:48

Dlatego musicie być doskonali, jak wasz niebiański Ojciec jest doskonały.

Nowa Europejska Wersja

Ewangelia Mateusza 5: komentarze

Ewangelia Mateusza 5:3: Królestwo Boże czy Królestwo Niebios?

treść wersetu: Mateusza 5:3
Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebios.

Wyrażenie „Królestwo Niebios” w samym rozdziale 5. występuje pięć razy. Czy oznacza ono coś innego niż samo Królestwo Boże, którym to wyrażeniem posługują się inni ewangeliści? Powszechną wiedzą wśród biblistów jest fakt, iż „Niebiosa” stanowiły zamiennik na imię Boże (JHWH), które w I wieku n.e. bywało niewymawiane. Innymi słowy Królestwo Niebios to Królestwo JHWH (por. Abdiasza 1:21), czyli królestwo Boże.

Porównajmy dwa wersety z Ewangelii Mateusza z pozostałymi synoptykami.

Mateusza 5:3: Błogosławieni ubodzy w duchu, ponieważ do nich należy królestwo niebieskie.
Łukasza 6:20: A on podniósł oczy na uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście wy, ubodzy, bo wasze jest królestwo Boże.” 

oraz

Mateusza 4:17: Od tego czasu Jezus zaczął głosić i mówić: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem królestwo niebieskie.
Marka 1:15: I mówiąc: Wypełnił się czas i przybliżyło się królestwo Boże. Pokutujcie i wierzcie ewangelii.

W obu zacytowanych przypadkach Królestwo Boże jest używane w tej samej wypowiedzi Chrystusa, tylko pochodzącej z innej ewangelii.