Ewangelia Mateusza 5 [Nowa Europejska Wersja]

Rozdział 5 [czytamy: 3 stycznia / 4 lipca]

Jezus naucza o życiu w Królestwie

1. A widząc tłumy, wszedł na górę i kiedy usiadł, jego uczniowie podeszli do niego.

2. I gdy otworzył usta, nauczał ich, mówiąc:
3. Błogosławieni ubodzy w duchu, bo ich jest Królestwo Niebios.
4. Błogosławieni ci, którzy się smucą, bo oni będą pocieszeni.
5. Błogosławieni łagodni, bo oni odziedziczą ziemię.
6. Błogosławieni, którzy głodni i spragnieni sprawiedliwości, bo oni zostaną nasyceni.
7. Błogosławieni miłosierni, bo oni dostąpią miłosierdzia.

Ewangelia Mateusza 5:7

Ewangelia Mateusza 5:7

8. Błogosławieni o czystym sercu, bo oni zobaczą Boga.

9. Błogosławieni, który czynią pokój, bo oni będą nazywani synami Boga.
10. Błogosławieni, który są prześladowani ze względu na sprawiedliwość, bo ich jest Królestwo Niebios.
11. Błogosławieni jesteście kiedy ludzie lżą was z mojego powodu i prześladują was, i fałszywie oskarżają was o zło wszelkiego rodzaju.
12. Radujcie się i weselcie się bardzo, bo wielka jest wasza nagroda w niebiosach; bowiem podobnie prześladowali proroków, którzy byli przed wami.

Czytaj także: Ewangelia Mateusza 5:10-12 – prześladowanie chrześcijan (chiazm)

13. Jesteście solą ziemi, ale jeśli sól straci swój smak, czym zostanie posolona? Staje się nieprzydatna do niczego, jedynie do wyrzucenia i podeptania przez ludzi.

14. Jesteście światłem świata. Miasto położone na górze nie może zostać ukryte.
15. Ani ludzie nie zapalą lampy i postawią ją pod korcem, ale na świeczniku; i świeci wszystkim, którzy są w domu.
16. Podobnie niech wasze światło świeci przed ludźmi, aby mogli widzieć wasze dobre uczynki i wielbić waszego Ojca, który jest w niebiosach.

Mateusza 5:16

Mateusza 5:16

Jezus interpretuje Prawo Mojżesza

17. Nie sądźcie, że przyszedłem, aby znieść prawo czy proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić.

18. Bo zaprawdę mówię wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota czy ani jedna kreska nie przeminą z Prawa, aż wszystko się wypełni.
19. Ktokolwiek by zatem złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i nauczałby ludzi tak postępować, będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios, ale ktokolwiek będzie je wykonywał i nauczał ich, będzie nazywany wielkim w Królestwie Niebios.
20. Bo mówię wam, że jeśli wasza sprawiedliwość nie przewyższy tej uczonych w piśmie i faryzeuszy, na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios.
21. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz mordował, a ktokolwiek zamorduje, będzie podlegał sądowi.
22. Ale mówię wam: że każdy, kto jest rozgniewany na swego brata, będzie podlegał sądowi, a ktokolwiek powie swojemu bratu „Raka” [głupcze], będzie podlegał radzie, a ktokolwiek powie „głupcze”, będzie podlegał ogniu Gehenny.
23. Jeśli więc składasz swój dar na ołtarzu i przypomnisz sobie, że twój brat ma coś przeciwko tobie,
24. zostaw swój dar przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pogódź się ze swoim bratem, a wtedy przyjdź i ofiaruj swój dar.
25. Dojdź do porozumienia ze swoim adwersarzem szybko, kiedy jesteś z nim w drodze. Aby adwersarz nie wydał cię sędziemu i sędzia nie oddał cię podwładnemu, a ty nie zostałbyś wtrącony do więzienia.
26. Zaprawdę mówię ci, nie wyjdziesz, dopóki nie spłacisz do ostatniego grosza.
27. Słyszeliście, że powiedziano: nie będziesz popełniał cudzołóstwa.
28. Ale mówię wam, że każdy, kto patrzy na kobietę, pożądając jej, już dopuścił się cudzołóstwa w swoim sercu.
29. I jeśli twoje prawo oko sprawia, że upadasz, wyłup je i odrzuć je od siebie, bo korzystnie jest dla ciebie, gdy jeden z członków zginie, a nie całe ciało zostałoby wrzucone do Gehenny.
30. A jeśli twoja prawa ręka sprawia, że upadasz, odetnij ją i odrzuć ją od siebie, bo korzystnie jest dla ciebie, gdy jeden z członków zginie, a nie całe ciało zostanie wrzucone do Gehenny.
31. Powiedziano także: ktokolwiek oddala swoją żonę, niech da jej list rozwodowy.
32. Ale ja mówię wam, że każdy, kto rozwodzi się z żoną, z wyjątkiem przypadku niemoralności seksualnej, sprawia, że popełnia ona cudzołóstwo, a ktokolwiek żeni się z rozwiedzioną kobietą, dopuszcza się cudzołóstwa.
33. Znowu słyszeliście, że powiedziano przodkom: nie będziesz przysięgał fałszywie, ale oddasz swoje przysięgi Panu.
34. Ale ja mówię wam: nie przysięgajcie wcale, ani na niebo, bo jest tronem Boga,
35. ani na ziemię, bo jest podnóżkiem Jego stóp. Ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla.
36. Ani na swoją głowę nie będziesz przysięgał, bo nie możesz uczynić jednego włosa białym lub czarnym.
37. Ale niech twoje „tak” oznacza „tak”, a twoje „nie”, „nie”. Bo cokolwiek jest ponad to, pochodzi od złego.
38. Usłyszeliście, że powiedziano: oko za oko i ząb za ząb.
39. Ale ja mówię wam: nie przeciwstawiajcie się temu, który jest zły, ale ktokolwiek uderzy cię w prawy policzek, nadstaw też drugi.
40. I jeśli ktoś chce pozwać cię do sądu i zabrać twoją szatę, pozwól mu też wziąć płaszcz.
41. I ktokolwiek zmusi cię do przejścia jednej mili, idź z nim dwie.

Mateusza 5:41

Mateusza 5:41

42. Dawaj temu, kto prosi cię, i nie odmawiaj temu, kto chciałby pożyczyć od ciebie.
43. Usłyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swojego bliźniego i nienawidził swojego wroga.
44. Ale ja mówię wam: kochajcie waszych wrogów i módlcie się o tych, którzy was prześladują,
45. abyście mogli być synami waszego Ojca, który jest w Niebiosach. Bo On sprawia, że Jego słońce wschodzi nad złymi i dobrymi, i zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
46. Bo jeśli kochacie tych, którzy was kochają, jaką macie nagrodę? Nawet poborcy podatków robią tak samo!
47. I jeśli pozdrawiacie swoich braci jedynie, cóż robicie więcej niż oni. Poborcy podatków czynią podobnie.

Mateusza 5:46-47

Mateusza 5:46-47

48. Dlatego musicie być doskonali, jak wasz niebiański Ojciec jest doskonały.

Mateusza 5:48

Mateusza 5:48